Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 203/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về Đề án tổng thể phát triển dự án để đưa khí thiên nhiên hóa lỏng vào sử dụng tại Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 203/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 04/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 203/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ ĐỀ ÁN TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN CÁC DỰ ÁN ĐỂ ĐƯA KHÍ THIÊN NHIÊN HÓA LỎNG VÀO SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM

Ngày 01 tháng 6 năm 2012, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp về Đề án tổng thể phát triển các dự án để đưa khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) vào sử dụng tại Việt Nam (Đề án). Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và đại diện các Bộ, cơ quan: Công thương, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận; lãnh đạo các Tập đoàn: Dầu khí Việt Nam, Điện lực Việt Nam; Tổng Công ty Khí Việt Nam và các đơn vị tư vấn.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Công Thương, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:

Việc đưa LNG vào Việt Nam có tính chiến lược trong phát triển ngành năng lượng tại Việt Nam, có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Trong thời gian qua, Bộ Công Thương, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Khí Việt Nam, các Bộ, ngành, địa phương có liên quan và các đơn vị tư vấn đã rất tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao trong việc xây dựng Đề án tổng thể phát triển các dự án để đưa khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) vào sử dụng tại VIệt Nam.

Bộ Công Thương tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, hoàn thiện Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 6 năm 2012.

Trong Đề án cần bổ sung, làm rõ các nội dung sau:

- Trên cơ sở cân bằng cung cầu năng lượng giai đoạn 2020 – 2030, khả năng sản xuất, nhập khẩu các nguồn năng lượng sơ cấp,… làm rõ vai trò và sự cần thiết phát triển các dự án đưa LNG vào sử dụng tại Việt Nam.

- Tính khả thi của việc nhập khẩu LNG, tỷ lệ sử dụng LNG của Việt Nam trong thị trường LNG thế giới.

- Các dự án khí – điện cần thực hiện theo cơ chế thị trường, hạn chế đến mức thấp nhất bảo lãnh Chính phủ; cơ chế, chính sách ưu đãi sẽ được xem xét cụ thể đối với từng dự án.

- Xây dựng tiến độ của từng dự án, đồng bộ với tiến độ tổng thể của chuỗi khí – điện để đưa LNG vào sử dụng tại Việt Nam.

- Sau khi Đề án tổng thể được Thủ tướng Chính phủ thông qua, các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước sẽ phê duyệt bổ sung, hiệu chỉnh các quy hoạch có liên quan: phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam; phát triển điện lực quốc gia; tổng thể phát triển công nghiệp khí; sử dụng đất, khu công nghiệp,…

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận :
- Thủ tướng, các PTTg;
- Các Bộ: CT, GTVT, KH&GD, XD, TC, TN&MT;
- UBND các tỉnh: Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai;
- Các Tập đoàn: Dầu khí VN, Điện lực VN;
- Tổng công ty Khí VIệt Nam;
- Viện Năng lượng;
- CTCP Tập đoàn Thái Bình Dương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP,
các Vụ: TKBT, TH, KTTH, KGVX, ĐP,
Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTN (5). v. (41)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 203/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về Đề án tổng thể phát triển dự án để đưa khí thiên nhiên hóa lỏng vào sử dụng tại Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.239

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.76.98