Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Resolution No. 08/1997/NQ-QH10 of December 5, 1997, on establishment of five million hectares of new forest

Số hiệu: 08/1997/NQ-QH10 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nông Đức Mạnh
Ngày ban hành: 05/12/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08/1997/NQ-QH10

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 1997

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ ÁN TRỒNG MỚI  5 TRIỆU HA RỪNG

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;
Căn cứ Nghị quyết số 05/1997/QH10 của Quốc hội khoá X tại kỳ họp thứ 2 về Tiêu chuẩn các công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư;
Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 399 KTN-m ngày 17/11/1997 của Chính phủ; Báo cáo thẩm tra số 44/KHCNMT ngày 20/11/1997 của Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và ý kiến của các đại biểu Quốc hội về Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng là công trình quan trọng quốc gia.

Thông qua chủ trương đầu tư trồng mới 5 triệu ha rừng trong thời gian từ năm 1998 đến năm 2010 với các mục tiêu sau:

- Đẩy mạnh tốc độ trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc, chú trọng bảo vệ vốn rừng hiện có và rừng trồng mới, phát huy có hiệu quả chức năng phòng hộ và bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ và phát huy tính đa dạng sinh học, tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững của đất nước, đưa tỷ lệ che phủ lên trên 40% diện tích của cả nước;

- Tạo ra vùng nguyên liệu gắn với sự phát triển của công nghiệp chế biến lâm sản;

- Tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho dân cư, góp phần thực hiện chủ trương xoá đói, giảm nghèo, phát triển sản xuất và ổn định đời sống, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Điều 2: Giao Chính phủ tổ chức thực hiện dự án.

Dự án này có quy mô lớn, triển khai chủ yếu ở miền núi và trung du, yêu cầu Chính phủ lưu ý thực hiện một số điểm sau:

- Tổng kết Chương trình 327, Chương trình 773 và công tác trồng rừng trước đây để rút kinh nghiệm chỉ đạo Dự án;

- Có kế hoạch huy động các nguồn vốn, đặc biệt chú ý các biện pháp, chính sách phù hợp để huy động các nguồn lực trong nước tham gia đầu tư và quản lý chặt chẽ chống thất thoát;

- Có biện pháp tổ chức quản lý thích hợp để thực hiện Dự án có hiệu quả. Hoàn thiện việc phân cấp quản lý nhà nước theo hướng phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn; tăng cường vai trò của chính quyền; địa phương, nhất là cấp xã trong việc quản lý, bảo vệ, khoanh nuôi, trồng mới, phát triển rừng;

- Đổi mới, bổ sung, hoàn thiện các chính sách giao đất, giao rừng; chính sách bảo đảm lương thực cho những người trồng và bảo vệ rừng, góp phần chấm dứt tình trạng du canh, du cư; chính sách miễn giảm thuế; chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia trồng rừng, thu hút vốn đầu tư nước ngoài phát triển rừng;

- Tăng cường công tác bảo vệ rừng hiện có và rừng trồng mới;

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong việc lựa chọn cơ cấu và sản xuất giống cây rừng, trồng rừng và chế biến lâm sản;

- Hàng năm Chính phủ báo cáo Quốc hội tình hình thực hiện Dự án.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Quốc hội thông qua.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 5 tháng 12 năm 1997.

 

 

Nông Đức Mạnh

(Đã ký)

 

THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 08/1997/QH10

Hanoi, December 05, 1997

 

RESOLUTION

ON ESTABLISHMENT OF FIVE MILLION HECTARES OF NEW FOREST NATIONAL ASSEMBLY OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

- Based on the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam
- Based on Resolution No. 05/1997/QH10 of the  2'd Session of the 10th National Assembly regarding Criteria for important national projects to be submitted to the National Assembly for consideration and final decision for investment
- Based on project presentation No. 399 KTN dated 17 November 1997 of the Government; appraisal report No.44/KHCNMT dated 20/11/1997 of the Committee of Science, Technology and Environment of the National Assembly, and comments of the National Assembly members on establishment of five million hectares of new forests.

DECIDES

Article1

The establishment of five million hectares of new forest is an important national project. It is planned to establish five million hectares of new forest in the period 1998 to 2010 with the following objectives:

- To speed up forest plantation; regreen bare land, protect existing forests as well as new forests; increase the protective function of the forests and protect the environment and biodiversity; create favorable conditions for sustainable national development; and increase the forest cover to 40% of the national territory;

- To create raw material areas needed for development of forest product processing industry;
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Resolution No. 08/1997/NQ-QH10 ngày 05/12/1997 of December 5, 1997, on establishment of five million hectares of new forest

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.318

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.218.88
server250