Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 975/QĐ-UBND năm 2011 về việc điều chỉnh, thay đổi danh sách tổ chức, cơ quan, đơn vị sử dụng điện không cắt điện khi xảy ra thiếu hụt nguồn điện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Số hiệu: 975/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Nguyễn Văn Phòng
Ngày ban hành: 07/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 975/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 07 tháng 4 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, THAY ĐỔI DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SỬ DỤNG ĐIỆN KHÔNG CẮT ĐIỆN KHI XẢY RA THIẾU HỤT NGUỒN ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện;

Căn cứ Quyết định số 39/2005/QĐ-BCN ngày 23/12/2005 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về việc ban hành Quy định về điều kiện, trình tự và thủ tục ngừng, giảm mức cung cấp điện;

Căn cứ Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 28/01/2011 của Bộ Công Thương về việc cung cấp điện và vận hành hệ thống điện mùa khô năm 2011;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương Tiền Giang tại Tờ trình số 349/TTr-SCT ngày 30/3/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, thay đổi Danh sách các tổ chức, cơ quan, đơn vị sử dụng điện không cắt điện khi xảy ra thiếu hụt nguồn điện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được ban hành theo Quyết định số 2122/QĐ-UBND ngày 15/7/2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, như sau: (Kèm theo danh sách).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Công Thương triển khai thực hiện quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Giám đốc Công ty Điện lực Tiền Giang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phòng

 

DANH SÁCH

CÁC TỔ CHỨC, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SỬ DỤNG ĐIỆN KHÔNG CẮT ĐIỆN KHI XẢY RA THIẾU HỤT NGUỒN ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG
(Kèm theo Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

STT

Tên cơ quan, đơn vị

Địa chỉ

 

 

 

1

Thành phố Mỹ Tho

 

 

1

1

Nhà làm việc Tỉnh ủy

Đường 30/4

 

2

2

Văn Phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh

Đường Rạch Gầm

 

3

3

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Đường 30/4

 

4

4

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh

Đường Trương Định

 

5

5

Trung tâm Hội nghị, Nhà khách UBND tỉnh

Đường Rạch Gầm

 

6

6

Trường Văn hóa II- Bộ Công an

Đường Ấp Bắc

 

7

7

Công an tỉnh Tiền Giang

QL50 - Phường 9

 

8

8

Trại giam tỉnh Tiền Giang

Xã Tân Mỹ Chánh

 

9

9

Bộ CH Quân sự tỉnh Tiền Giang

Đường Hùng Vương

 

10

10

Sở Nội vụ

Đường 30/4

 

11

11

Sở Tài chính

Đường Hùng Vương

 

12

12

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa

 

13

13

Sở Nông nghiệp và PTNT

Khu phố Trung Lương

 

14

14

Sở Công Thương

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa

 

15

15

Sở Xây dựng

Đường Lê Lợi

 

16

16

Sở Giao thông vận tải

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa

 

17

17

Sở Tài nguyên và Môi trường

Đường Lê Lợi

 

18

18

Sở Khoa học và Công nghệ

Đường Hùng Vương

 

19

19

Sở Giáo dục và Đào tạo

Đường Hùng Vương

 

20

20

Sở Y tế

Đường Hùng Vương

 

21

21

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đường Lê Lợi

 

22

22

Sở Lao động, Thương binh & XH

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa

 

23

23

Sở Tư pháp

Đường Hùng Vương

 

24

24

Sở Thông tin và Truyền thông

Đường Lê Văn Duyệt

 

25

25

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Đường Lê Lợi

 

26

26

Tòa án Nhân dân tỉnh

Đường Lê Lợi

 

27

27

Thanh tra tỉnh

Đường Lê Lợi

 

28

28

Cục Thống kê

Đường 30/4

 

29

29

Cục Thuế tỉnh

Đường Lý Thường Kiệt

 

30

30

Thi hành án dân sự tỉnh

Đường Rạch Gầm

 

31

31

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm TG

Đường Thủ Khoa Huân

 

32

32

Bệnh viện Y học Dân tộc TG

Đường Thủ Khoa Huân

 

33

33

Bệnh viện Phụ sản TG

Đường Hùng Vương

 

34

34

Quân Y viện K120

Quốc lộ 60

 

35

35

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh

Đường Trần Hưng Đạo

 

36

36

Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TG

Đường 30/4

 

37

37

Kho bạc Nhà nước tỉnh TG

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa

 

38

38

Công ty Điện báo - Điện thoại TG

Đường Trương Định

 

39

39

Bưu điện tỉnh Tiền Giang

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa

 

40

40

Đài Phát thanh - Truyền hình TG

Đường Lê Thị Hồng Gấm

 

41

41

Tòa soạn Báo Ấp Bắc

Đường Tết Mậu Thân

 

42

42

Cty TNHH 01 thành viên cấp nước TG

Đường 30/4

 

43

43

Cty Khai thác và Cấp nước SHNT TG

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa

 

44

44

Trung tâm Khí tượng thủy văn

Xã Tân Mỹ Chánh

 

45

45

Thành ủy TP. Mỹ Tho

Đường Hùng Vương

 

46

46

Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho

Đường Hùng Vương

 

47

47

Hội đồng nhân dân thành phố Mỹ Tho

Đường Hùng Vương

 

48

48

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN TP Mỹ Tho

Đường Ngô Quyền

 

49

49

Công an thành phố Mỹ Tho

Đường Nguyễn Trung Trực

 

50

50

Kho bạc Nhà nước TP. Mỹ Tho

Đường Thủ Khoa Huân

 

51

51

BCH Quân sự TP. Mỹ Tho

Quốc lộ 50

 

52

52

Phòng Cảnh sát Môi trường

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa

 

53

53

Ban Quản lý các khu công nghiệp

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa

 

54

54

Chi cục Quản lý thị trường

Đường Lê Lợi

 

55

55

Trụ sở Phòng Tiếp dân - VP. UBND tỉnh

Đường Nguyễn Huệ

 

56

56

Viện Kiểm sát nhân dân TP. Mỹ Tho

Đường Phan Hiến Đạo

 

57

57

Tòa án nhân dân TP. Mỹ Tho

Đường Hùng Vương

 

58

58

Thi hành án dân sự TP. Mỹ Tho

Đường Lãnh Binh Cẩn

 

59

59

Thanh tra TP. Mỹ Tho

Đường Trưng Trắc

 

60

60

Bệnh viện TP. Mỹ Tho

Đường Hùng Vương

 

61

61

Bưu điện TP. Mỹ Tho

Đường 30/4

 

62

62

Văn phòng Cty Điện lực Tiền Giang

Đường Học Lạc

 

63

63

Văn phòng Điện lực TP. Mỹ Tho

Đường Đốc Binh Kiều

 

64

64

Đội QLVH SC điện - CNĐ TP. Mỹ Tho

Đường Trương Định

 

65

65

Thường trực Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Tiền Giang và TP Mỹ Tho

 

 

2

Thị xã Gò Công

 

 

66

1

Thị ủy thị xã Gò Công

Đường Trần Hưng Đạo

 

67

2

Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công

Đường Trần Hưng Đạo

 

68

3

Hội đồng nhân dân thị xã Gò Công

Đường Trần Hưng Đạo

 

69

4

Công an thị xã Gò Công

Đường Hai Bà Trưng

 

70

5

Trại giam Công an thị xã Gò Công

Đường Thủ Khoa Huân

 

71

6

BCH Quân sự thị xã Gò Công

Đường Mạc Văn Thành

 

72

7

BCH Bộ đội Biên phòng TG

TL 862

 

73

8

Trung tâm Y tế thị xã Gò Công

Đường Nguyễn Văn Côn

 

74

9

Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công

TL 862

 

75

10

Trạm cấp nước thị xã Gò Công

Quốc lộ 50

 

76

11

Kho bạc Nhà nước thị xã Gò Công

Đường Trần Hưng Đạo

 

77

12

Bưu điện thị xã Gò Công

Đường Hai Bà Trưng

 

78

13

Đài Viễn thông thị xã Gò Công

Đường Hai Bà Trưng

 

79

14

Đài Truyền thanh thị xã Gò Công

Đường Trần Hưng Đạo

 

80

15

VP. Điện lực thị xã Gò Công

Đường Nguyễn Văn Côn

 

81

16

Thường trực Ban chỉ huy PCLB và Tìm kiếm, cứu nạn thị xã Gò Công

 

 

3

Huyện Gò Công Đông

 

 

82

1

Huyện ủy huyện Gò Công Đông

TT. Tân Hòa

 

83

2

Ủy ban nhân huyện Gò Công Đông

TT. Tân Hòa

 

84

3

Hội đồng nhân dân huyện Gò Công Đông

TT. Tân Hòa

 

85

4

Công an huyện Gò Công Đông

TT. Tân Hòa

 

86

5

BCH Quân sự huyện Gò Công Đông

TL 862

 

87

6

Trung tâm Y tế huyện Gò Công Đông

TT. Tân Hòa

 

88

7

Bệnh viện Đa khoa Gò Công Đông

TL 871

 

89

8

Trạm cấp nước huyện Gò Công Đông

TT. Tân Hòa

 

90

9

Kho bạc Nhà nước huyện

TT. Tân Hòa

 

91

10

Bưu điện huyện Gò Công Đông

TL 862

 

92

11

Đài Viễn thông huyện Gò Công Đông

TL 862

 

93

12

Đài Truyền thanh huyện Gò Công Đông

TT. Tân Hòa

 

94

13

Trại giam

TT. Tân Hòa

 

95

14

VP Điện lực Gò Công Đông

TT. Tân Hòa

 

96

15

Thường trực Ban chỉ huy PCLB và Tìm kiếm, cứu nạn huyện Gò Công Đông

 

 

4

Huyện Gò Công Tây

 

 

97

1

Huyện ủy huyện Gò Công Tây

Đường Thiện Chí - TT. Vĩnh Bình

 

98

2

Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây

Đường Thiện Chí - TT. Vĩnh Bình

 

99

3

Hội đồng nhân dân huyện Gò Công Tây

Đường Thiện Chí - TT. Vĩnh Bình

 

100

4

Công an huyện Gò Công Tây

Đường Thiện Chí - TT. Vĩnh Bình

 

101

5

Trại giam

Ấp Thượng - TT. Vĩnh Bình

 

102

6

BCH Quân sự huyện Gò Công Tây

Xã Long Vĩnh

 

103

7

Trung tâm Y tế huyện Gò Công Tây

TT. Vĩnh Bình

 

104

8

Nhà máy nước huyện Gò Công Tây

TT. Vĩnh Bình

 

105

9

Kho bạc Nhà nước huyện Gò Công Tây

Đường Thiện Chí - TT. Vĩnh Bình

 

106

10

Bưu điện huyện Gò Công Tây

Đường Thiện Chí - TT. Vĩnh Bình

 

107

11

Đài Viễn thông huyện Gò Công Tây

Đường Thiện Chí - TT. Vĩnh Bình

 

108

12

Đài Truyền thanh huyện Gò Công Tây

Đường Thiện Chí - TT. Vĩnh Bình

 

109

13

VP Điện lực Gò Công Tây

Xã Bình Nhì

 

110

14

Thường trực Ban chỉ huy PCLB và Tìm kiếm, cứu nạn huyện Gò Công Tây

 

 

5

Huyện Cai Lậy

 

 

111

1

Huyện ủy huyện Cai Lậy

Khu 2 - TT. Cai Lậy

 

112

2

Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy

Khu 2 - TT. Cai Lậy

 

113

3

Hội đồng nhân dân huyện Cai Lậy

Khu 2 - TT. Cai Lậy

 

114

4

Công an huyện Cai Lây

Khu 2 - TT. Cai Lậy

 

115

5

Bệnh viện Đa khoa huyện Cai Lậy

Khu 4 - TT. Cai Lậy

 

116

6

Bệnh viện Đa khoa KV Mỹ Phước Tây

Mỹ Phước Tây

 

117

7

Nhà máy nước huyện Cai Lậy

Khu 2 - TT. Cai Lậy

 

118

8

Đài Viễn thông huyện Cai Lậy

Khu 1 - TT. Cai Lậy

 

119

9

Đài Truyền thanh huyện Cai Lậy

Khu 3 - TT. Cai Lậy

 

120

10

BCH Quân sự huyện Cai Lậy

Ấp Mỹ Thuận - Xã Nhị Mỹ

 

121

11

Tiểu đoàn 514

Ấp 6 - Xã Phú Cường

 

122

12

Kho đạn Phú Cường

Ấp 6 - Xã Phú Cường

 

123

13

VP Điện lực Cai Lậy

Khu 1 - TT Cai Lậy

 

124

14

VP Điện lực Cái Bè

Xã Phú An - Cai Lậy

 

125

15

Thường trực Ban chỉ huy PCLB và Tìm kiếm, cứu nạn huyện Cai Lậy

 

 

6

Huyện Chợ Gạo

 

 

126

1

Huyện ủy Chợ Gạo

Khu 1 - TT. Chợ Gạo

 

127

2

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo

Khu 1 - TT. Chợ Gạo

 

128

3

Hội đồng nhân dân huyện Chợ Gạo

Khu 1 - TT. Chợ Gạo

 

129

4

Công an huyện Chợ Gạo

Khu 1 - TT. Chợ Gạo

 

130

5

Trại giam an ninh

Khu 1 - TT. Chợ Gạo

 

131

6

Tòa án nhân dân huyện Chợ Gạo

Khu 1 - TT. Chợ Gạo

 

132

7

BCH Quân sự huyện Chợ Gạo

Xã Long Bình Điền

 

133

8

Bệnh viện Đa khoa huyện Chợ Gạo

Khu 1 - TT. Chợ Gạo

 

134

9

Nhà máy nước UBND Chợ Gạo

Khu 1 - TT. Chợ Gạo

 

135

10

Nhà máy nước Chợ Gạo

Khu 1 - TT. Chợ Gạo

 

136

11

Nhà máy nước Đăng Hưng Phước

Xã Đăng Hưng Phước

 

137

12

Bưu điện huyện Chợ Gạo

Khu 1 - TT. Chợ Gạo

 

138

13

Đài Viễn thông huyện Chợ Gạo

Khu 1 - TT. Chợ Gạo

 

139

14

Kho bạc Nhà nước huyện Chợ Gạo

Khu 1 - TT. Chợ Gạo

 

140

15

Đài Phát thanh huyện Chợ Gạo

Khu 1 - TT. Chợ Gạo

 

141

16

VP Điện lực Chợ Gạo

Khu 3 - TT. Chợ Gạo

 

142

17

Thường trực Ban chỉ huy PCLB và Tìm kiếm, cứu nạn huyện Chợ Gạo

 

 

7

Huyện Châu Thành

 

 

143

1

Sư đoàn 8 - Quân Khu 9

Xã Bình Đức

 

144

2

Nhà máy nước Bình Đức

Xã Bình Đức

 

145

3

Huyện ủy huyện Châu Thành

TT. Tân Hiệp

 

146

4

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành

TT. Tân Hiệp

 

147

5

Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành

TT. Tân Hiệp

 

148

6

Công an huyện Châu Thành

TT. Tân Hiệp

 

149

7

BCH Quân sự huyện Châu Thành

Xã Vĩnh Kim

 

150

8

Trạm cấp nước thị trấn Tân Hiệp

TT. Tân Hiệp

 

151

9

Đài Truyền thanh huyện Châu Thành

TT. Tân Hiệp

 

152

10

Bưu điện huyện Châu Thành

TT. Tân Hiệp

 

153

11

Đài Viễn thông huyện Châu Thành

TT. Tân Hiệp

 

154

12

Kho bạc Nhà nước huyện Châu Thành

TT. Tân Hiệp

 

155

13

Trung tâm Y tế huyện Châu Thành

TT. Tân Hiệp

 

156

14

Trạm Y tế KV Vĩnh Kim huyện Châu Thành

Xã Vĩnh Kim

 

157

15

Trạm Y tế KV Dưỡng Điềm huyện CT

Xã Dưỡng Điềm

 

158

16

Bệnh xá Tỉnh đội - Long Định

Xã Long Định

 

159

17

Bệnh viện Tâm thần - Nhị Bình

Xã Nhị Bình

 

160

18

VP Điện lực Châu Thành

Xã Tân Lý Tây

 

161

19

Đội QL điện Long Định - Điện lực CT

Xã Nhị Bình

 

162

20

Thường trực Ban chỉ huy PCLB và Tìm kiếm, cứu nạn huyện Châu Thành

 

 

8

Huyện Cái Bè

 

 

163

1

Huyện ủy huyện Cái Bè

TT. Cái Bè

 

164

2

Ủy ban nhân dân huyện Cái Bè

TT. Cái Bè

 

165

3

Hội đồng nhân dân huyện Cái Bè

TT. Cái Bè

 

166

4

Khối Đảng huyện Cái Bè

TT. Cái Bè

 

167

5

Công an huyện Cái Bè

TT Cái Bè

 

168

6

Trại giam

Khu 4 - TT. Cái Bè

 

169

7

BCH Quân sự huyện Cái Bè

TT. Cái Bè

 

170

8

Bệnh viện Đa khoa huyện Cái Bè

Xã An Cư

 

171

9

Phòng Khám KV Thiên Hộ

Xã Hậu Mỹ Bắc A

 

172

10

Phòng Khám KV An Thái Trung

Xã An Thái Trung

 

173

11

Nhà máy nước Cái Bè (87.41200)

TT. Cái Bè

 

174

12

Nhà máy nước Cái Bè (87.41300)

TT. Cái Bè

 

175

13

Kho bạc Nhà nước huyện Cái Bè

Khu 4 - TT. Cái Bè

 

176

14

Đài Vệ tinh huyện Cái Bè

Khu 1 - TT. Cái Bè

 

177

15

Bưu điện huyện Cái Bè

TT. Cái Bè

 

178

16

Trung Tâm Thông tin di động KV2

TT. Cái Bè

 

179

17

Đài Truyền thanh huyện Cái Bè

TT. Cái Bè

 

180

18

Đội QL điện An Thái Trung - Điện lực CB

Xã An Thái Trung

 

181

19

Đội QL điện Hậu Mỹ Bắc - Điện lực CB

Hậu Mỹ Bắc A

 

182

20

Thường trực Ban chỉ huy PCLB và Tìm kiếm, cứu nạn huyện Cái Bè

 

 

9

Huyện Tân Phước

 

 

183

1

Huyện ủy huyện Tân Phước

TT. Mỹ Phước

 

184

2

Khối vận huyện Tân Phước

TT. Mỹ Phước

 

185

3

Ủy ban nhân dân huyện Tân Phước

TT. Mỹ Phước

 

186

4

Hội đồng nhân dân huyện Tân Phước

TT. Mỹ Phước

 

187

5

Phân trại K3 - Bộ Công an

Xã Thạnh Tân

 

188

6

Phân trại K2 - Bộ Công an

Xã Thạnh Hòa

 

189

7

Trạm giam Mỹ Phước

Xã Mỹ Phước

 

190

8

Nhà làm việc trại giam Mỹ Phước

Xã Mỹ Phước

 

191

9

BCH Quân sự huyện Tân Phước

Xã Mỹ Phước

 

192

10

Công an huyện Tân Phước

Xã Mỹ Phước

 

193

11

Kho bạc Nhà nước huyện Tân Phước

TT. Mỹ Phước

 

194

12

Trung tâm Y tế huyện Tân Phước

TT. Mỹ Phước

 

195

13

Đài viễn thông huyện Tân Phước

TT. Mỹ Phước

 

196

14

Bưu điện huyện Tân Phước

TT. Mỹ Phước

 

197

15

Đài Truyền thanh huyện Tân Phước

TT. Mỹ Phước

 

198

16

Trạm cấp nước huyện Tân Phước

TT. Mỹ Phước

 

199

17

VP Điện lực Tân Phước

TT. Mỹ Phước

 

200

18

Thường trực Ban chỉ huy PCLB và Tìm kiếm, cứu nạn huyện Tân Phước

 

 

10

Huyện Tân Phú Đông

 

 

201

1

Huyện ủy huyện Tân Phú Đông

Xã Phú Thạnh

 

202

2

Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đông

Xã Phú Thạnh

 

203

3

Hội đồng nhân dân huyện Tân Phú Đông

Xã Phú Thạnh

 

204

4

Công an huyện

Xã Phú Thạnh

 

205

5

BCH Quân sự huyện Tân Phú Đông

Xã Phú Thạnh

 

206

6

Nhà máy nước huyện Tân Phú Đông

Xã Phú Thạnh

 

207

7

Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông

Xã Phú Thạnh

 

208

8

Đài Viễn thông huyện Tân Phú Đông

Xã Phú Thạnh

 

209

9

Bưu điện huyện Tân Phú Đông

Xã Phú Thạnh

 

210

10

Kho bạc Nhà nước huyện Tân Phú Đông

Xã Phú Thạnh

 

211

11

VP Điện lực Tân Phú Đông

Xã Phú Thạnh

 

212

12

Thường trực Ban chỉ huy PCLB và Tìm kiếm, cứu nạn huyện Tân Phú Đông

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 975/QĐ-UBND năm 2011 về việc điều chỉnh, thay đổi danh sách tổ chức, cơ quan, đơn vị sử dụng điện không cắt điện khi xảy ra thiếu hụt nguồn điện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.812

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.57.84