Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 970-TTg năm 1996 về việc xác lập Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia vùng rừng hồ Kẻ gỗ tỉnh Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 970-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trần Đức Lương
Ngày ban hành: 28/12/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 970-TTg

Hà Nội , ngày 28 tháng 12 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 1996 VỀ VIỆC XÁC LẬP KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN QUỐC GIA VÙNG RỪNG HỒ KẺ GỖ, TỈNH HÀ TĨNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 4235-NNKH/CV ngày 11-12-1996) và của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (Công văn số 26-TTUB/NL2 ngày 22-3-1995).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Xác lập Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia vùng rừng Hồ Kẻ Gỗ thuộc 3 huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh (gọi tắt là Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ).

Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ có toạ độ:

Từ 105 độ 50' đến 106 độ 07' kinh độ đông.

Từ 18 độ 00' đến 18 độ 09' vĩ độ bắc.

Với tổng diện tích tự nhiên là 24.801 ha.

Việc quản lý, bảo vệ và xây dựng Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ phải thực hiện theo quy chế quản lý, sử dụng đối với loại rừng đặc dụng và theo luận chứng được duyệt.

Điều 2.- Giao Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chủ trì thẩm định và phê duyệt Dự án xây dựng và phát triển Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ để sớm đưa vào kế hoạch thực hiện.

Điều 3.- Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Trần Đức Lương

(Đã Ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 970-TTg năm 1996 về việc xác lập Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia vùng rừng hồ Kẻ gỗ tỉnh Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.102
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70