Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 89/2002/QĐ-TTg thành lập Khu rừng quốc gia Đền Hùng và xây dựng Dự án đầu tư Khu rừng quốc gia Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 89/2002/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Tạn
Ngày ban hành: 12/07/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 89/2002/QĐ-TTg

 Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2002

 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THÀNH LẬP KHU RỪNG QUỐC GIA ĐỀN HÙNG VÀ XÂY DỰNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHU RỪNG QUỐC GIA ĐỀN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật bảo vệ và phát triển rừng ngày 12 tháng 8 năm 1991;
Xét đề nghị của các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tờ trình số 409/BNN-PTLN ngày 06 tháng 2 năm 2002); Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3715 BKH/NN ngày 12 tháng 6 năm 2002 và số 4214 BKH/NN ngày 05 tháng 7 năm 2002), Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ (công văn số 1217/HC ngày 03 tháng 6 năm 2002 và số 1482/HC ngày 03 tháng 7 năm 2002) về việc thành lập Khu rừng quốc gia Đền Hùng và xây dựng Dự án đầu tư Khu rừng quốc gia Đền Hùng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Khu rừng quốc gia Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ, thuộc loại khu rừng lịch sử văn hoá môi trường, trong hệ thống các khu rừng đặc dụng Việt Nam.

1. Tên gọi: Khu rừng quốc gia Đền Hùng.

2.Mục tiêu chung.

Phục hồi và phát triển hệ sinh thái rừng tự nhiên bằng tập đoàn cây bản địa đặc trưng trong cả nước, phù hợp với sinh thái của Khu rừng quốc gia Đền Hùng; xây dựng các công trình hỗ trợ nhằm góp phần bảo tồn, tôn tạo và nâng cao giá trị của nền quần thể Khu di tích lịch - sử văn hoá Đền Hùng.

3. Quy mô diện tích:

Diện tích Khu rừng quốc gia Đền Hùng là: 538 ha, năm trong địa giới của 4 xã: Chu Hoá, Hy Cương, Tiên Kiên (huyện Lâm Thao) và xã Phù Ninh (huyện Phù Ninh), tỉnh Phú Thọ.

4. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn khác.

- Vốn ngân sách Nhà nước: Xây dựng cơ sở hạ tầng, đền bù giải toả (nếu có), xây dựng vườn ươm cây giống, trồng rừng.

- Huy động các nguồn vốn khác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia trồng rừng theo hướng dẫn của Ban quản lý Khu rừng quốc gia Đền Hùng.

5. Thời gian thực hiện Dự án: từ năm 2003 đến 2007.

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức, quản lý Khu rừng quốc gia Đền Hùng:

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ trực tiếp quản lý Khu rừng quốc gia Đền Hùng.

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ có trách nhiệm:

- Quyết định về tổ chức và bộ máy quản lý của Khu rừng quốc gia Đền Hùng trên cơ sở ý kiến thống nhất của Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ.

- Phân định rõ trách nhiệm quản lý giữa Ban quản lý Khu rừng quốc gia Đền Hùng với Ban quản lý Khu di tích lịch sử - văn hoá Đền Hùng.

Điều 3. Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ phê duyệt và tổ chức thực hiện Dự án đầu tư Khu rừng quốc gia Đền Hùng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.

Điều 4. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở Dự án đầu tư Khu rừng quốc gia Đền Hùng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bố trí vốn ngân sách đầu tư cho Dự án trong kế hoạch hàng năm trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Công Tạn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 89/2002/QĐ-TTg ngày 12/07/2002 thành lập Khu rừng quốc gia Đền Hùng và xây dựng Dự án đầu tư Khu rừng quốc gia Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.047

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.144.55.253