Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 68/1998/QĐ-BCN về Bộ định mức tổng hợp và đơn giá dự toán cho công tác giải đoán tư liệu viễn thám địa chất do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 68/1998/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Lê Huy Côn
Ngày ban hành: 13/10/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 68/1998/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ ĐỊNH MỨC TỔNG HỢP VÀ ĐƠN GIÁ DỰ TOÁN CHO CÔNG TÁC GIẢI ĐOÁN TƯ LIỆU VIỄN THÁM ĐỊA CHẤT

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ tờ trình và biên bản xét duyệt của Hội đồng xét duyệt của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ngày 21 tháng 11 năm 1997;
Căn cứ biên bản thẩm tra kết quả xây dựng định mức và đơn giá của một số dạng công tác giải đoán tư liệu viễn thám địa chất ngày 23 tháng 7 năm 1998;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Kế toán, Vụ Kế hoạch và Đầu tư, Vụ Quản lý Công nghệ và Chất lượng sản phẩm và đề nghị Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tại công văn số 637/CV-ĐCKS-TCKT ngày 31 tháng 8 năm 1998),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành Bộ định mức tổng hợp và đơn giá dự toán cho công tác giải đoán tư liệu viễn thám địa chất.

Điều 2: Bộ định mức tổng hợp và đơn giá dự toán này được sử dụng cho việc lập, thẩm tra dự toán, lập kế hoạch, thanh quyết toán các bước và các nhiệm vụ giải đoán tư liệu viễn thám địa chất.

Điều 3: Giao Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam hướng dẫn các đơn vị địa chất sử dụng, kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện.

Điều 4: Bộ định mức tổng hợp và đơn giá dự toán này áp dụng từ ngày 01 tháng 1 năm 1998.

Điều 5: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ chức năng thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và các đơn vị địa chất chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

BỘ CÔNG NGHIỆP
Lê Huy Côn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 68/1998/QĐ-BCN về Bộ định mức tổng hợp và đơn giá dự toán cho công tác giải đoán tư liệu viễn thám địa chất do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.614
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235