Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 538-QĐ/KL năm 1993 sửa đổi quy chế quản lý, bảo vệ rừng vùng nguyên liệu công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp ban hành

Số hiệu: 538-QĐ/KL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lâm nghiệp Người ký: Trần Sơn Thuỷ
Ngày ban hành: 13/07/1993 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LÂM NGHIỆP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 538-QĐ/KL

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 1993

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ LÂM NGHIỆP BỔ SUNG,SỬA ĐỔI QUY CHẾ QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG VÙNG NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ LÂM NGHIỆP

Căn cứ Luật bảo vệ và phát triển rừng.
Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 2 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ.
Theo đề nghị của ông Cục trưởng Cục kiểm lâm.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ sung, sửa đổi Điều 3 của Quy chế quản lý, bảo vệ rừng vùng nguyên liệu công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 98-QĐ/KL ngày 15-3-1991 như sau:

"Điều 3. Chỉ được khai thác rừng nguyên liệu công nghiệp khi rừng đến tuổi thành thục công nghệ.

Đối với lâm trưòng khi khai thác rừng phải được Bộ Lâm nghiệp duyệt thiết kế khai thác và ký lệnh mở rừng.

Đối với các tổ chức, hợp tác xã, tập thể, hộ gia đình khi khai thác rừng tập trung (từ 1 ha trở lên) phải có thiết kế khai thác.

Nếu là rừng do vốn của Liên hiệp các xí nghiệp đầu tư thì Liên hiệp thiết kế khai thác trình Bộ duyệt và ký lệnh mở rừng.

Nếu là rừng do các nguồn vốn khác đầu tư thì Sở Nông - lâm nghiệp thiết kế khai thác trình Bộ Lâm nghiệp duyệt và ký lệnh mở rừng.

- Cơ quan kiểm lâm cấp tỉnh cấp giấy phép khai thác, kiểm tra việc khai thác và làm thủ tục vận chuyển gỗ".

Điều 2. Điểm bổ sung, sửa đổi trên đây có hiệu lực từ ngày ban hành Quyết định này.

Điều 3.  ác ông Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục kiểm lâm, Thủ trưởng Vụ, Viện liên quan, Tổng giám đóc Liên hiệp các xí nghiệp nguyên liệu giấy Vĩnh Phú, Giám đốc Sở Nông - Lâm nghiệp, Chi cục trưởng kiểm lâm các tỉnh vùng nguyên liệu công nghiệp trung tâm Bắc Bộ chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

 

 

Trần Sơn Thuỷ

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 538-QĐ/KL năm 1993 sửa đổi quy chế quản lý, bảo vệ rừng vùng nguyên liệu công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.346
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76