Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 52/2001/QĐ-TTg phê duyệt chỉ tiêu sản lượng gỗ khai thác từ rừng tự nhiên giai đoạn 2002-2005 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Số hiệu: 52/2001/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Tạn
Ngày ban hành: 12/04/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 52/2001/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 52/2001/QĐ-TTG NGÀY 12 THÁNG 4 NĂM 2001 PHÊ DUYỆT CHỈ TIÊU SẢN LƯỢNG GỖ KHAI THÁC TỪ RỪNG TỰ NHIÊN GIAI ĐOẠN 2002 - 2005

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chỉ tiêu sản lượng gỗ khai thác từ rừng tự nhiên ổn định cho các tỉnh giai đoạn 2002 - 2005 là 300.000 m3/năm.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn theo chức năng nhiệm vụ của ngành phân bổ chỉ tiêu kế hoạch hạn mức khai thác gỗ rừng tự nhiên ổn định cho từng tỉnh, theo từng năm của giai đoạn 2002 - 2005; chỉ đạo việc thiết kế khai thác và giám sát việc tổ chức khai thác rừng theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh có rừng tự nhiên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Công Tạn

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 52/2001/QD-TTg

Hanoi, April 12, 2001

 

DECISION

RATIFYING THE NORMS OF TIMBERS TO BE EXPLOITED FROM NATURAL FORESTS FOR THE 2002-2005 PERIOD

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
At the proposal of the Minister of Agriculture and Rural Development,

DECIDES:

Article 1.- To ratify the stable norm of 300,000 m3/year of timbers to be exploited from natural forests for provinces in the 2002-2005 period.

The Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Agriculture and Rural Development shall, according to their respective functions and tasks, allocate the plan norms of timbers to be exploited from natural forests for each province in each year of the 2002-2005 period; direct the exploitation designing and supervise the exploitation of forests according to the current regulations.

Article 2.- This Decision takes effect 15 days after its signing.

Article 3.- The ministers of Planning and Investment; Finance; Agriculture and Rural Development and the presidents of the Peoples Committees of provinces where exist natural forests, shall have to implement this Decision.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 52/2001/QĐ-TTg phê duyệt chỉ tiêu sản lượng gỗ khai thác từ rừng tự nhiên giai đoạn 2002-2005 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.377
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.38.5