Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 52/2000/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Lê Quốc Khánh
Ngày ban hành: 13/09/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 52/2000/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN YÊU CẦU KỸ THUẬT VỀ THAN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 2264/1999/QĐ-BKHCNMT ngày 30 tháng 12 năm 1999 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường về ban hành các tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật của than;
Căn cứ tờ trình số 2211/CV-ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2000 của Tổng Công ty Than Việt Nam về việc đề nghị cho phép áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam về than thương phẩm;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Công nghệ và Chất lượng sản phẩm.
 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Tổng Công ty Than Việt Nam được thực hiện việc bắt buộc áp dụng đối với các Tiêu chuẩn Việt Nam:

+ TCVN 1790 : 1999 Than Hòn Gai - Cẩm Phả - Yêu cầu kỹ thuật,

+ TCVN 2273 : 1999 Than Mạo Khê- Yêu cầu kỹ thuật,

+ TCVN 2279 : 1999 Than Vàng Danh - Nam mẫu - Yêu cầu kỹ thuật,

+ TCVN 4684 : 1999 Than Na Dương - Yêu cầu kỹ thuật,

+ TCVN 5333 : 1999 Than Núi Hồng - Yêu cầu kỹ thuật,

+ TCVN 6559 : 1999 Than Khánh Hoà - Yêu cầu kỹ thuật

được ban hành kèm theo Quyết định số 2264/1999/QĐ-BKHCN&MT ngày 30 tháng 12 năm 1999 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2000.

Đối với những hợp đồng mua bán than đã ký trước ngày 01 tháng 10 năm 2000 được phép sử dụng các tiêu chuẩn cũ đến hết 31 tháng 12 năm 2000.

Điều 3. Giao Tổng công ty Than Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức phổ biến, tự công bố chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn và xây dựng các biện pháp áp dụng các tiêu chuẩn trên.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, các Vụ trưởng Vụ chức năng, Tổng Giám đốc Tổng công ty Than Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 4,
- Lưu VP,CNCL.

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG 
Lê Quốc Khánh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 52/2000/QĐ-BCN ngày 13/09/2000 về việc áp dụng tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật về than do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.488

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.4.147
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!