Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 44/1999/QĐ-BVHTT về việc giải thể Ban quản lý dự án xây dựng Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành

Số hiệu: 44/1999/QĐ-BVHTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá-Thông tin Người ký: Nguyễn Trung Kiên
Ngày ban hành: 15/07/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 44/1999/QĐ-BVHTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI THỂ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG LÀNG VĂN HOÁ - DU LỊCH CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN

Căn cứ Nghị định số 81/CP ngày 8-11-1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hoá-Thông tin;
Căn cứ điều 5 Quyết định 142/1999/QĐ-TTg ngày 16-6-1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý Làng văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Ban quản lý dự án xây dựng Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 3616/TC-QĐ ngày 18-11-1997 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin.

Điều 2. Giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng Làng Văn hoá - Du lịch các dânt ộc Việt Nam có trách nhiệm bàn giao về nhân sự, tài chính, tài sản, nhữung việc đã làm, đang làm ... cho Trưởng Ban quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam trong thời gian 10 ngày kể từ ngày công bố Quyết định số 142/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các quyết định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính kế toán, Giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng Làng Văn hoá- Du lịch các dân tộc Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 4
- VPCP (để bc)
- Ban TCCB Chính phủ (để bc)
- Thường trực Đảng uỷ CQ Bộ
- Thường trực Công đoàn Bộ
- Lưu VP, Vụ TCCB

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN
THỨ TRƯỞNG 
Nguyễn Trung Kiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 44/1999/QĐ-BVHTT về việc giải thể Ban quản lý dự án xây dựng Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.325

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.83.32.171