Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 34-VH/QĐ năm 1990 về việc công nhận 58 di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh do Bộ trưởng Bộ Văn hoá ban hành

Số hiệu: 34-VH/QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá Người ký: Nông Quốc Chấn
Ngày ban hành: 09/01/1990 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 34-VH/QĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 1 năm 1990

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN 58 DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ

Căn cứ điều 46 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 19-12-1980;
Căn cứ Pháp lệnh bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, văn hoá và danh lam, thắng cảnh số 14-LCT/HĐNN 7 ngày 4-4-1984 của Hội đồng Nhà nước nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công nhận di tịch lịch sử;
Căn cứ "điều 42 - Luật đất đai" của Hội đồng Nhà nước nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 8-1-1988 về việc quy định chế đội quản lý và sử dụng đất đai của di tích;
Qua xét duyệt hồ sơ di tích và văn bản đề nghị của các ông Chủ tịch Uỷ ban nhân tỉnh, thành phố: Hà Nam Ninh, Hải Phòng, Hải Hưng, Nghệ Tĩnh, Quảng Ninh, Hà Bắc, Hà Nội, Bình Định, Đồng Nai, An Giang, Cửu Long và đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Bảo tồn Bảo tàng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công nhận 58 (năm mươi tám) di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh sau đây:

Tỉnh Hà Nam Ninh

1- Cụm di tích kiến trúc - nghệ thuật: Chùa Cự Trữ - xã Phương Định, huyện Nam Ninh, tỉnh Hà Nam Ninh.

2- Di tích Lịch sử: Đến Giáp Nhất - xã Quang Trung, huyện Vụ Bản, tỉnh Hà Nam Ninh.

3- Di tích lịch sử: Đền Xuân Hy - xã Xuân Thuỷ, huyện Xuân Thuỷ, tỉnh Hà Nam Ninh.

4- Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Chùa Xuân Trung - xã Xuân Trung, huyện Xuân Thuỷ, tỉnh Hà Nam Ninh.

Thành phố Hải Phòng

5- Di tích lịch sử và nghệ thuật: Miếu Nam - xã Bắc Sơn, huyện An Hải, Thành phố Hải Phòng.

Tỉnh Hải Hưng

6- Di tích lịch sử: Chùa Minh Khánh (chùa Hương) - xã Thanh Bình, huyện Nam Thanh, tỉnh Hải Hưng.

Tỉnh Nghệ Tĩnh

7- Địa điểm lịch sử: Nơi xử bắn 72 chiến sĩ Xô Viết Nghệ Tĩnh - xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ Tĩnh.

8- Di tịch lịch sử: Mộ các liệt sĩ Xô Viết Nghệ Tĩnh hy sinh ngày 7-11-1930 - xã Phú Diễn, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ Tĩnh.

9- Di tích lịch sử: Đình lương Sơn - nơi thành lập chính quyền Xô Việt Nghệ Tĩnh 1920-1931 - xã Bắc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ Tĩnh.

10- Di tích lịch sử: Đình Tứ Mỹ - nơi tổ chức cuộc đấu tranh trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931 - xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Nghệ Tĩnh.

11- Di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật: Đến thờ Nguyễn Xí xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ Tĩnh.

12- Di tích lịch sử: Mộ và khu lưu niệm Lê Hữu Trác - xã Tình Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Nghệ Tĩnh.

Tỉnh Quảng Ninh

13- Di tích lịch sử: Miếu Tiên Công - nơi thờ các vị có công khai hoang lấn biển - xã Cẩm La, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh.

Tỉnh Hà Bắc

+ Di tích lịch sử: Bến Can Vang - Trại Chùa - Trại Chính (địa điểm đến Can Vang, Chùa Tháp Linh, Đình Thọ Đức) - xã Tam Đa, huyện Yên Phong, tỉnh Hà Bắc.

+ Di tích lịch sử: Trại Kim Sơn - Trại Sáng (địa điểm chùa Kim Sơn, Đền Quả Cảm, đình Quả Cảm) - xã Hoà Long, huyện Yên Phong, tỉnh Hà Bắc.

+ Di tích lịch sử: dinh Lai - Trại Chùa (địa điểm chùa Thiệu Khánh, Đền Choà, Đình Chân Lạc) - xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong, tỉnh Hà Bắc.

(Bổ sung những địa điểm phòng tuyến sông Như Nguyệt trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống năm 1077 (quyết định số 28-VH/QGG ngày 18-1-1988).

14- Di tích lịch sử: Chùa Đại Bi - xã Thái Bảo, huyện Gia Lương, tỉnh Hà Bắc.

15- Di tích lịch sử: Đền Liễu Giáp - xã Vân Tương, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Hà Bắc.

16 Di tích lịch sử: Đình Mẫn Xá - xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Hà Bắc.

17- Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật: Đình Đông Mai - xã Trung Nghĩa, huyện Yên phong, tỉnh Hà Bắc.

18- Di tích lịch sử: Mộ và nhà thờ Nguyễn Đương Hồ - xã Đại Đồng, huyện Tiên Sơn, tỉnh Hà Bắc.

19- Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật: Đình Tiểu Than và Mộ Cao Lỗ - xã Vạn Linh, huyện Gia Lương, tỉnh Hà Bắc.

20- Di tích kiến trúc nghệ thuật: Đình Thôn Lương - xã Tri Phương, huyện Tiên Sơn, tỉnh Hà Bắc.

21- Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Đền, đình Trịnh Nguyễn - xã Châu Khê, huyện Tiên Sơn, tỉnh Hà Bắc.

22- Di tích lịch sử: Mộ và Đền thờ Phạm Văn Liêu - xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh Hà Bắc.

23- Cụm di tích kiến trúc - nghệ thuật: Đền, Chùa Vân - xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Hà Bắc.

24- Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Lăng Họ Trần - xã Lương Phong, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Hà Bắc.

25- Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Đình Tiến Bào - xã Phú Khê, huyện Tiên Sơn, tỉnh Hà Bắc.

Thành phố Hà Nội

26- Di tích lịch sử: Mộ và nhà thờ Phùng Khắc Khoan - xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

27- Di tích kiến trúc - nghệ thuật; Đình Chùa ích Vịnh: xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

28- Di tích kiến trúc nghệ thuật: Chùa Xã Đàn (Chùa Kim Yên) Phường Nam Đồng, Quân Đống Đa, thành phố Hà Nội.

29- Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Chùa Đào Xuyên (Thánh An Tư) - xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

30- Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Đền Dương Liễu - xã Dương Liễu huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

31- Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Đình, chùa Thôn Trung - xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

32- Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Đình, Chùa Lai Xá - xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

33- Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Đình Cao Xá, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

34- Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Quán Linh Tiên - xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

35- Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật: Đình Chèm - xã Thượng Phương - huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

36- Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Chùa Mỹ Quang - Phường Trung Phụng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

37- Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật: Đình Đông Phù, xã Đông Mỹ, huyện Thanh trì, thành phố Hà Nội.

38- Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Chùa Đông Phù - xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.

39- Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Đình, Chùa Lạc Thị - xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

40- Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Chùa Hộ Quốc - Phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà nội.

41- Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật: Đình, Chùa Hoè Thị, xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

42- Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Đình, Chùa Ngọc Tảo - xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

43- Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật: Đình Ngọc Động, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

44- Di tích lịch sử và nghệ thuật: Bia và Đình, Chùa Kim Liên - phường Phương Liên, quận Đống đa, thành phố Hà Nội.

45- Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Đình Thu Vi - xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

46- Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Chùa Ngọc Hồi - xã Ngọc Hồi, huyện Thanh trì, thành phố Hà Nội.

47- Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Đình, Chùa Thôn Hạ - xã Liên Trung, huyện Đan Phương, thành phố Hà Nội.

48- Di tích lịch sử: Đình, Chùa Thanh An - xã Thượng Thanh, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

49- Cụm di tích kiến trúc - nghệ thuật: Chùa và Đình, Đền thôn Đông Thiên - xã Vĩnh Tuy, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

50- Di tích lịch sử và nghệ thuật: Đình, Chùa, Thái Cam - 44 phố Hàng Vải, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

51- Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Đình Thổ Khối - xã Cự Khối, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

52- Di tích lịch sử: Nhà thờ Đỗ Túc Khang - xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

53- Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Đình Tình Lam và Đại Tảo - xã Đại Thành, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

54- Di tích lịch sử và nghệ thuật: Đình, Chùa La Dương - xã Dương Nội, Huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Tỉnh Bình Định

55- Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Chùa Thập Tháp - xã Nhơn Thành, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tỉnh Đồng Nai

56- Di tích lịch sử: Địa đạo Long Phước - xã Long Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Nai.

Tỉnh An Giang

57- Di tích lịch sử: Cột Dây thép - xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Tỉnh Cửu Long:

58- Di tích khảo cổ học: Lưu Cừ II (phế tích kiến trúc) - xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Cửu Long.

Điều 2. Nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, khai thác trong những khu vực bảo vệ của di tích đã khoanh vùng. Trường hợp đặc biệt sử dụng đất đai ở di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh phải được phép của Bộ trưởng Bộ Văn hoá.

Điều 3. Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện quyền quản lý Nhà nước đối với các di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh theo pháp luật quy định.

Điều 4. Các ông Chánh Văn phòng Bộ Văn hoá, Vụ trưởng Vụ Bảo tồn bảo tàng, các ông Chủ tịch Uỷ ban nhân dân và các ông Giám đốc Sở Văn hoá thông tin các tỉnh, thành phố: Hà Nam Ninh, Hải Phòng, Hải Hưng, Nghệ Tĩnh, Quảng Ninh, Hà Bắc, Hà Nội, Bình Định, Đồng Nai, An Giang, Cửu Long có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nông Quốc Chấn

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 34-VH/QĐ năm 1990 về việc công nhận 58 di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh do Bộ trưởng Bộ Văn hoá ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.805
DMCA.com Protection Status

IP: 34.226.208.185