Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 334-CNR năm 1988 về việc điều chỉnh việc xếp hạng một số loại gỗ sử dụng trong bảng phân loại 8 nhóm do Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp ban hành

Số hiệu: 334-CNR Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lâm nghiệp Người ký: Thân Trung Hiếu
Ngày ban hành: 10/05/1988 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LÂM NGHIỆP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 334-CNR

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 1988

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH VIỆC XẾP HẠNG MỘT SỐ LOẠI GỖ SỬ DỤNG TRONG BẢNG PHÂN LOẠI 8 NHÓM

BỘ TRƯỞNG BỘ LÂM NGHIỆP

Căn cứ quy định, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Bộ trong một số lĩnh vực quản lý Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 35-CP ngày 9-2-1981 của Hội đồng Chính phủ.
Căn cứ về giá trị và giá trị sử dụng thực tế hiện nay trên thị trường của một số chủng loại gỗ.
Căn cứ theo kiến nghị của các ông Tổng Giám đốc Liên hiệp chế biến cung ứng lâm sản 2, Giám đốc Sở Lâm nghiệp Đồng Nai, Sông Bé... về việc sắp xếp lại một số chủng loại gỗ trong bảng phân loại 8 nhóm.
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ công nghiệp rừng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay điều chỉnh xếp hạng một số chủng loại gỗ trong Quyết định số 2198 -CNR ngày 26-11-1977 thành bảng xếp hạng mới kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Các chủng loại gỗ được điều chỉnh xếp hạng mới này có hiệu lực áp dụng trong phân hạng nhóm gỗ trong giao nhận, thanh toán bắt đầu từ ngày 1-6-1988.

Điều 3. Các ông Thủ trưởng các Cục, Vụ, Viện có liên quan, các ông Giám đốc Sở Lâm nghiệp, các ông Tổng Giám đốc Liên hiệp lâm - nông - công nghiệp, Liên hiệp chế biến cung ứng lâm sản, các ông Giám đốc Lâm trường trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

BẢNG ĐIỀU CHỈNH PHÂN LOẠI XẾP HẠNG MỘT SỐ CHỦNG LOẠI GỖ SỬ DỤNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 334-CNR ngày 10-5-1988 của Bộ Lâm nghiệp)

TT

Tên gỗ

Tên khoa học

Phân nhóm cũ theo QĐ số 2198-CNR

Phân nhóm mới theo QĐ số 334-CNR

1

Sao đen

Hopea Odorata Roxb

Nhóm 3

Nhóm 2

2

Giổi

Talauma giồi A-chev

Nhóm 4

Nhóm 3

3

Re hương

Cinamomun noxy-parthelon Meissn

Nhóm 4

Nhóm 3

4

Vên vên

Anisoptera Cochinchinensis

Nhóm 4

Nhóm 3

 

 

Thân Trung Hiếu

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 334-CNR năm 1988 về việc điều chỉnh việc xếp hạng một số loại gỗ sử dụng trong bảng phân loại 8 nhóm do Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.762
DMCA.com Protection Status

IP: 54.209.202.123