Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 33/1999/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 01/03/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 1 tháng 3 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHẤT ĐỘC HÓA HỌC DO MỸ SỬ DỤNG TRONG CHIẾN TRANH Ở VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét nhu cầu về sự chỉ đạo và phối hợp hoạt động các Chương trình khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có các nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Thống nhất chỉ đạo tổ chức thực hiện và phối hợp các hoạt động liên quan đến khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

2. Trên cơ sở tổng hợp, đánh giá các kết quả đã thu được qua việc thực hiện các Chương trình, đề tài và Dự án trong lĩnh vực này từ trước đến nay, cũng như từ những khả năng có thể có được qua hợp tác quốc tế, điều chỉnh nội dung cụ thể của 4 Chương trình dưới đây cho từng giai đoạn, nhằm đảm bảo tính kế thừa, tránh sự trùng lặp, có hiệu quả thiết thực:

a. Chương trình nghiên cứu, đánh giá toàn diện các hiệu quả lâu dài của chất hóa độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam đối với tài nguyên thiên nhiên, môi trường và con người, do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì.

b. Phương án điều tra, xác định nạn nhân bị hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam và kiến nghị các chính sách trợ cấp xã hội đối với những nạn nhân này, do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì.

c. Kế hoạch đấu tranh và vận động quốc tế nhằm giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, do Bộ Ngoại giao chủ trì.

d. Chương trình nghiên cứu và triển khai thực hiện các biện pháp xử lý, tẩy chất độc các vùng nhiễm chất độc hóa học, do Bộ Quốc phòng chủ trì.

3. Chỉ đạo hoạt động của các Dự án trong từng Chương trình về xây dựng nội dung, dự toán kinh phí và cơ chế quản lý, điều hành hoạt động; tổ chức các Hội đồng khoa học để thẩm định và nghiệm thu các Dự án, Chương trình.

4. Là đầu mối tổng hợp nội dung, kế hoạch triển khai, dự toán kinh phí của các Chương trình để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phối hợp với Bộ Kế hoạch và đầu tư và Bộ Tài chính trong việc bố trí kinh phí hoạt động hàng năm cho các Chương trình; định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về hoạt động của các Chương trình.

Điều 3. Thành phẩm ban Chỉ đạo gồm có:

a. Trưởng ban: Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

b. Phó Trưởng Ban:

- Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (thường trực),

- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao,

- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng,

- Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

c. Các ủy viên là đại diện lãnh đạo các cơ quan:

- Bộ Y tế,

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

- Bộ Tài chính,

- Bộ Tư pháp,

- Bộ Văn hóa - Thông tin,

- Uỷ ban 10-80,

- Quỹ bảo trợ nạn nhân chất da cam (Hội Chữ thập đỏ Việt Nam),

- Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia,

- Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga (Bộ Quốc phòng).

Trưởng Ban Chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ danh sách cụ thể các thành viên Ban Chỉ đạo.

Điều 4. Ban Chỉ đạo Văn phòng giúp việc đặt Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và được phép sử dụng con dấu, tài khoản của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Văn phòng có một số cán bộ, chuyên gia của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và các cơ quan có liên quan làm việc theo chế độ kiêm nhiệm hoặc biệt phái theo sự thỏa thuận của Trưởng Ban Chỉ đạo với lãnh đạo các cơ quan này. Nhiệm vụ và tổ chức của Văn phòng cũng như các quy định khác về hoạt động của Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban quy định.

Điều 5. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 33/1999/QĐ-TTg ngày 01/03/1999 thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.346

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!