Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3072/2004/QĐ-BYT về việc cho phép áp dụng 12 thử nghiệm phát hiện nhanh ô nhiễm hóa học trong thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 3072/2004/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trần Chí Liêm
Ngày ban hành: 06/09/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3072/2004/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP ÁP DỤNG 12 THỬ NGHIỆM PHÁT HIỆN NHANH Ô NHIỄM HÓA HỌC TRONG THỰC PHẨM

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/05/2003 của Chính phủ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 86/CP ngày 8/12/1995 của Chính phủ về việc phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với chất lượng hàng hóa;
Xét ý kiến đánh giá các thử nghiệm pháp hiện nhanh vệ sinh an toàn thực phẩm của Trung tâm Y tế dự phòng các Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương và đề nghị của Hội đồng đánh giá các bộ thử nghiệm phát hiện nhanh vệ sinh an toàn thực phẩm của Thái Lan sản xuất họp ngày 04/8/2004;
Theo đề nghị của Ông, Bà: Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép áp dụng 12 thử nghiệm phát hiện nhanh ô nhiễm hóa học trong thực phẩm sản xuất tại Thái Lan (Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Điều 3. Bãi bỏ Quyết định số 1928/2003/QĐ-BYT ngày 06/6/2003 và Quyết định số 4527/2003/QĐ-BYT ngày 27/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng Y tế các ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
 Trần Chí Liêm

DANH MỤC

CÁC THỬ NGHIỆM PHÁT HIỆN NHANH Ô NHIỄM HÓA HỌC TRONG THỰC PHẨM SẢN XUẤT TẠI THÁI LAN ĐƯỢC PHÉP ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3072/2004/QĐ-BYT; ngày 06/9/2004)

TT

DANH MỤC

NƯỚC SẢN XUẤT

1.

Xác định SULFIT trong thực phẩm

Thái Lan

Theo chuyểngiao kỹ thuật của JICA - Nhật Bản

2.

Xác định HYPOCLORIT trong thực phẩm

Thái Lan

Theo chuyểngiao kỹ thuật của JICA - Nhật Bản

3.

Xác định chỉ số AXIT trong dầu, mỡ TP

Thái Lan

Theo chuyểngiao kỹ thuật của JICA - Nhật Bản

4.

Xác định độ ôi khét của dầu mỡ thực phẩm

Thái Lan

Theo chuyểngiao kỹ thuật của JICA - Nhật Bản

5.

Xác định AXIT vô cơ trong dấm

Thái Lan

Theo chuyểngiao kỹ thuật của JICA - Nhật Bản

6.

Xác định FORMALIN trong thực phẩm

Thái Lan

Theo chuyểngiao kỹ thuật của JICA - Nhật Bản

7.

Xác định chất AXIT SALICYLIC trong thực phẩm

Thái Lan

Theo chuyểngiao kỹ thuật của JICA - Nhật Bản

8.

Xác định HYDRO SULFITE NATRI trong thực phẩm

Thái Lan

Theo chuyểngiao kỹ thuật của JICA - Nhật Bản

9.

Xác định AXIT ACETIC trong dấm

Thái Lan

Theo chuyểngiao kỹ thuật của JICA - Nhật Bản

10.

Xác định phẩm màu trong thực phẩm

Thái Lan

Theo chuyểngiao kỹ thuật của JICA - Nhật Bản

11.

Xác định hàn the (BORAX) trong thực phẩm

Thái Lan

Theo chuyểngiao kỹ thuật của JICA - Nhật Bản

12.

Xác định tồn dư thuốc bảo vệ thực vật nhóm cacbamat và nhóm photphat trong thực phẩm

Thái Lan

Theo chuyểngiao kỹ thuật của JICA - Nhật Bản

 

THE MINISTRY OF HEALTH

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom - Happiness

No. 3072/2004/QD-BYT

Ha Noi, September 6, 2004

 

DECISION

PERMITTING THE APPLICATION OF 12 RAPID TESTS FOR CHEMICAL CONTAMINATION OF FOOD

THE MINISTER OF HEALTH

Pursuant to the Government's Decree No. 49/ 2003/ND-CP of May 15, 2003, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Health;

Pursuant to the Government's Decree No. 86/ CP of December 8, 1995, assigning the state management of goods quality;

Considering provincial/muniicipal Preventive Medicine Centers' evaluations on rapid tests for food safety- and hygiene and the proposal of the Council for evaluation of Thailand-made rapid test kits for food safety and hygiene at its meeting on August 4, 2004;

At the proposal of the directors of the Science and Training Department, the Legal Department and the Food Safety and Hygiene Department of the Ministry of Health,

DECIDES:

Article 1.- To permit the application of 12 Thailand-made rapid tests for chemical contamination of food (see the list promulgated together with this Decision).
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3072/2004/QĐ-BYT về việc cho phép áp dụng 12 thử nghiệm phát hiện nhanh ô nhiễm hóa học trong thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.064

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.201.170