Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 30/2002/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 03/07/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 30/2002/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THAN VÙNG CẨM PHẢ ĐẾN NĂM 2010 VÀ DỰ BÁO ĐẾN 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ “Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng” ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ;
Trên cơ sở Quyết định số 1052/QĐ-KHĐT ngày 06 tháng 5 năm 2002 của Bộ Công nghiệp phê duyệt đề cương và dự toán “Quy hoạch phát triển than vùng Cẩm Phả đến năm 2010 và dự báo đến năm 2020”;
Xét đề nghị của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Than Việt Nam tại Tờ trình số 1499/TT-HĐQT ngày 14 tháng 6 năm 2002;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý dự án (QLDA) Quy hoạch phát triển than vùng Cẩm Phả đến năm 2010 và dự báo đến năm 2020.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban QLDA thực hiện theo Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.

Ban Quản lý dự án được sử dụng con dấu và tài khoản của Tổng Công ty Than Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tổ chức bộ máy và nhân sự của Ban QLDA:

1. Ông Nguyễn Đức Tráng, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Than Việt Nam kiêm Trưởng Ban QLDA;

2. Ông Nguyễn Đức Trắc, Phó Ban Kế toán-Tài chính-Thống kê Tổng Công ty Than Việt Nam kiêm Kế toán trưởng Ban QLDA;

3. Ông Trần Xuân Viên, Phó trưởng Ban Đầu tư phát triển Tổng Công ty Than Việt Nam kiêm cán bộ Ban QLDA;

4. Ông Vũ Văn Long, Chuyên viên chính Ban Đầu tư phát triển Tổng Công ty Than Việt Nam kiêm cán bộ Ban QLDA;

Ban QLDA sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành việc xây dựng dự án và được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Than Việt Nam, Trưởng Ban QLDA Quy hoạch phát triển than vùng Cẩm Phả đến năm 2010 và dự báo đến năm 2020 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 30/2002/QĐ-BCN ngày 03/07/2002 thành lập Ban Quản lý dự án Quy hoạch phát triển than vùng Cẩm Phả đến năm 2010 và dự báo đến 2020 do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.336

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!