Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2607/QĐ-UBND năm 2009 ban hành Tiêu chuẩn Vệ sinh - Văn minh năm 2009 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2607/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thị Thu Hà
Ngày ban hành: 27/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2607/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH TIÊU CHUẨN VỆ SINH - VĂN MINH NĂM 2009

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo hoạt động “Năm 2009 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” tại thành phố Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 877/TTr-SVHTTDL ngày 09 tháng 3 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chuẩn Vệ sinh - Văn minh năm 2009 cùng với tiêu chí phân loại, xếp hạng, đánh giá thi đua và các biện pháp tổ chức thực hiện hoạt động “Năm 2009 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, gồm có:

1. Tiêu chuẩn tuyến đường, vỉa hè vệ sinh - văn minh;

2. Tiêu chuẩn tuyến hẻm vệ sinh - văn minh;

3. Tiêu chuẩn sông, kênh, rạch vệ sinh - văn minh;

4. Tiêu chuẩn chung cư vệ sinh - văn minh;

5. Tiêu chuẩn ký túc xá vệ sinh - văn minh;

6. Tiêu chuẩn chợ, siêu thị vệ sinh - văn minh;

7. Tiêu chuẩn bệnh viện, trung tâm y tế dự phòng vệ sinh - văn minh;

8. Tiêu chuẩn bến xe, nhà ga vệ sinh - văn minh;

9. Tiêu chuẩn cổng trường vệ sinh, an toàn;

10. Tiêu chuẩn công sở văn minh - sạch đẹp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động “Năm 2009 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” tại thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT/TU; TT.HĐND/TP; TT/UB;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Ban VHXH-HĐND thành phố;
- Ủy ban MTTQ VN TP; Các Đoàn thể TP;
- Ban Thi đua và KT. TP; Báo, Đài;
- VPUB: Các PVP; các Phòng CV;
- Lưu:VT, (VX/T) H.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hà

 

TIÊU CHUẨN

VỆ SINH - VĂN MINH NĂM 2009
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2607/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

Ban Chỉ đạo hoạt động “Năm 2009 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” tại thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện 10 tiêu chuẩn - thang điểm vệ sinh - văn minh là cơ sở để phân loại, xếp hạng, đánh giá thành tích thi đua trong năm 2009 như sau:

I. CÁC TIÊU CHUẨN

1. Tiêu chuẩn tuyến đường, vỉa hè vệ sinh - văn minh: 100 điểm.

- Treo cờ Tổ quốc đúng quy định trong các ngày lễ, tết.

(10 điểm)

- Lề đường, vỉa hè thông thoáng, sử dụng đúng quy định; để xe trật tự, chừa lối đi cho người đi bộ.

(20 điểm)

- Quét dọn thường xuyên, giữ gìn lề đường, vỉa hè sạch sẽ; không xả rác, đổ nước thải, vứt xác súc vật ra đường hoặc thả súc vật phóng uế bừa bãi.

(30 điểm)

- Bố trí giỏ hoặc thùng rác dọc vỉa hè đúng khoảng cách quy định.

(20 điểm)

- Kinh doanh không lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè.

(20 điểm)

2. Tiêu chuẩn tuyến hẻm vệ sinh - văn minh: 100 điểm

- Treo cờ Tổ quốc đúng quy định trong các ngày lễ, tết.

(10 điểm)

- Không viết vẽ bậy trên tường, sơn, treo, dán quảng cáo trái phép.

(10 điểm)

- Tuyến hẻm phải thông thoáng, không bị lấn chiếm mặt hẻm và khoảng không.

(15 điểm)

- Giữ gìn vệ sinh tuyến hẻm; không xả rác, đổ nước thải; thả súc vật phóng uế bừa bãi.

(15 điểm)

- 100% hộ dân có hợp đồng thu gom rác.

(15 điểm)

- Không phơi quần áo trước nhà, ban công trên lầu.

(15 điểm)

- Tuyến hẻm không để xảy ra tệ nạn buôn bán, hút chích ma túy, mại dâm, cờ bạc, số đề, tội phạm hoạt động.

(20 điểm)

3. Tiêu chuẩn sông, kênh, rạch vệ sinh - văn minh: 100 điểm.

- Không có nhà vệ sinh trên sông, kênh, rạch.

(20 điểm)

- Có tổ chức thu gom, vớt rác trên mặt nước theo định kỳ.

(30 điểm)

- Có thùng rác dọc tuyến sông, không vứt rác và đổ rác xuống sông, kênh, rạch.    

(25 điểm)

- Không lấn chiếm bờ sông, kênh, rạch làm ảnh hưởng đến giao thông đường thủy.

(25 điểm)

4. Tiêu chuẩn chung cư vệ sinh - văn minh: 100 điểm.

- Treo cờ Tổ quốc đúng quy định trong các ngày lễ, tết.

(10 điểm)

- Cảnh quan sạch, xanh; không viết, vẽ bậy trên tường, sơn, treo, dán quảng cáo trái phép; cầu thang thông thoáng, sạch sẽ, sáng sủa.

(20 điểm)

- Không phơi quần áo trước mặt tiền; không nuôi thả súc vật chạy rong, phóng uế bừa bãi.

(20 điểm)

- Không có người nhậu nhẹt say sưa, gây mất trật tự, không có hành vi càn quấy gây mất an ninh, trật tự chung.

(20 điểm)

- Mỗi hộ, phòng đều có thùng rác có nắp đậy; Không để rác tồn đọng; có hợp đồng thu gom rác.

(15 điểm)

- Có thực hiện tổng vệ sinh theo định kỳ.

(15 điểm)

5. Tiêu chuẩn ký túc xá vệ sinh - văn minh: 100 điểm.

- Treo cờ Tổ quốc đúng quy định trong các ngày lễ, tết.

(10 điểm)

- Sinh viên chấp hành tốt nội quy ký túc xá.

(15 điểm)

- Giữ gìn phòng ở sạch đẹp, ngăn nắp, trật tự.

(15 điểm)

- Không phơi quần áo trước mặt tiền ký túc xá.

(15 điểm)

- Thường xuyên tổ chức các ngày “Chủ nhật Xanh” và các cuộc thi phòng ở sạch đẹp trong mỗi học kỳ, năm học.

(15 điểm)

- Có tổ chức và huy động đông đảo sinh viên ký túc xá tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, giữ gìn ký túc xá sạch đẹp.

(15 điểm)

- Trang bị đầy đủ, bảo quản và sử dụng tốt các phương tiện phòng chống cháy nổ, không để xảy ra cháy nổ.

(15 điểm)

6. Tiêu chuẩn chợ, siêu thị vệ sinh - văn minh: 100 điểm.

- Treo biển hiệu đơn vị và cờ Tổ quốc đúng quy định.

(10 điểm)

- Không chiếm dụng trái phép lòng đường, lề đường, vỉa hè để kinh doanh và sử dụng làm bãi giữ xe.

(20 điểm)

- Hàng hóa kinh doanh trong chợ, siêu thị được trưng bày khoa học, gọn gàng đẹp mắt theo từng ngành hàng, nhóm hàng, riêng đối với ngành hàng kinh doanh thực phẩm phải đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; đảm bảo các yêu cầu phòng chống cháy, nổ và lối đi thông thoáng tạo vẻ mỹ quan văn minh thương nghiệp.

(10 điểm)

- Giữ gìn vệ sinh trong khuôn viên chợ và bên ngoài; có hệ thống thoát nước tốt, không ngập, đọng nước bẩn; từng ngành hàng kinh doanh phải có thùng rác nắp đậy, không xả rác bừa bãi, không đổ nước bẩn ra đường; có nhà vệ sinh sạch sẽ.

(25 điểm)

- Có cây xanh, cây kiểng tạo mảng xanh tại trụ sở và nơi kinh doanh.

(10 điểm)

- Bảo đảm an toàn cho khách hàng, không để xảy ra hiện tượng trộm cắp, móc túi, bán hàng rong gây mất trật tự.

(15 điểm)

- Có lực lượng bảo vệ thường xuyên tại chợ, siêu thị trong và ngoài giờ làm việc; đảm bảo an ninh trật tự khu vực kinh doanh.

(10 điểm)

7. Tiêu chuẩn bệnh viện, trung tâm y tế dự phòng vệ sinh - văn minh: 100 điểm.

- Treo biển hiệu đơn vị và cờ Tổ quốc đúng quy định.

(10 điểm)

- Tác phong, ngôn phong của cán bộ công chức và tập thể y - bác sỹ trong giao tiếp - ứng xử luôn hòa nhã, tận tình phục vụ bệnh nhân, mặc đồng phục, đeo bảng tên.

(15 điểm)

- Nơi khám, chữa bệnh trật tự, ngăn nắp, sạch sẽ.

(10 điểm)

- Có cây xanh hoặc cây kiểng tạo mảng xanh.

(10 điểm)

- Nhà vệ sinh sạch sẽ, thùng rác có nắp đậy, thường xuyên làm vệ sinh và khử trùng nơi khám chữa bệnh, hành lang, phòng bệnh nhân.

(15 điểm)

- Không gây ô nhiễm môi trường; có hợp đồng và thực hiện các biện pháp xử lý rác y tế, nước thải y tế.

(15 điểm)

- Không chiếm dụng trái phép lòng, lề đường làm nơi để xe, quảng cáo và kinh doanh các loại dịch vụ.

(15 điểm)

- Không để xảy ra hiện tượng trộm cắp, móc túi.

(10 điểm)

8. Tiêu chuẩn bến xe, nhà ga vệ sinh - văn minh: 100 điểm.

- Treo biển hiệu đơn vị và cờ Tổ quốc đúng quy định.

(10 điểm)

- Cán bộ, công nhân viên giao tiếp lịch sự, mặc đồng phục, đeo bảng tên.

(10 điểm)

- Nhà vệ sinh sạch sẽ, bố trí đủ thùng đựng rác có nắp đậy.

(20 điểm)

- Không có người lang thang, ăn xin, buôn bán hàng rong trong khuôn viên bến xe, nhà ga.

(10 điểm)

- Không chiếm dụng, sử dụng trái phép lòng lề đường, vỉa hè; không sơn, treo, dán áp phích, băng-rôn, quảng cáo trái quy định làm ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

(20 điểm)

- Không để xảy ra hành vi móc túi, làm mất mát tài sản của khách; không có hoạt động bán vé chợ đen, giành giật khách.

(20 điểm)

- Căn tin, cửa hàng dịch vụ sạch sẽ, an toàn vệ sinh thực phẩm, niêm yết và bán đúng giá.

(10 điểm)

9. Tiêu chuẩn cổng trường vệ sinh - an toàn: 100 điểm.

- Có nơi cho phụ huynh đưa, đón học sinh.

(30 điểm)

- Không để bày bán hàng rong trước cổng trường.

(35 điểm)

- Có tổ chức, hướng dẫn lưu thông giúp học sinh băng qua đường vào giờ tan học, không để ùn tắc giao thông trước cổng trường.

(35 điểm)

10. Tiêu chuẩn công sở văn minh - sạch đẹp: 100 điểm.

- Treo biển hiệu cơ quan, đơn vị và cờ Tổ quốc đúng quy định.

(10 điểm)

- Cán bộ công chức đeo bảng tên, đảm bảo giờ giấc làm việc, thái độ vui vẻ, tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ nhanh gọn, không gây phiền hà cho người dân.

(20 điểm)

- Thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng, cán bộ công chức không uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa, không hút thuốc lá tại phòng làm việc, phòng họp và tại những nơi quy định không hút thuốc lá.

(15 điểm)

- Trồng cây xanh, hoa kiểng, tạo môi trường xanh khuôn viên cơ quan, đơn vị; tham gia Hội thi “Môi trường xanh”, tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân làm sạch đẹp thành phố” hàng năm.

(15 điểm)

- Phòng làm việc ngăn nắp, gọn gàng, sạch đẹp; không xả rác bừa bãi; có giỏ rác trong khuôn viên và phòng làm việc; nhà vệ sinh sạch sẽ, giữ gìn vệ sinh môi trường.

(25 điểm)

- Có nơi để xe khách, xe nội bộ nề nếp, trật tự; không thu tiền gửi xe.

(15 điểm)

II. VỀ PHÂN LOẠI VÀ XẾP HẠNG, ĐÁNH GIÁ THI ĐUA

1. Điểm chuẩn và các chỉ tiêu phân loại:

- Tổng điểm cao nhất cho 10 tiêu chuẩn là : 100 điểm; đơn vị thực hiện và đạt với các mức chỉ tiêu điểm sẽ được phân loại cụ thể như sau:

a) Đạt từ 95 điểm - 100 điểm      :           + Xuất sắc

b) Đạt từ 85 điểm - < 95 điểm     :           + Tốt

c) Đạt từ 70 điểm - < 85 điểm     :           + Khá

2. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả thi đua:

a) Số đơn vị/tổng số tham gia đạt tỷ lệ 100%, trong đó có 30% đơn vị đạt loại xuất sắc, 50% đơn vị đạt loại tốt, còn lại đạt loại khá, xếp loại thi đua: Đơn vị Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

b) Số đơn vị/tổng số tham gia đạt tỷ lệ 90%, trong đó có 20% đơn vị đạt loại xuất sắc, 40% đơn vị đạt loại tốt, còn lại đạt lọai khá, xếp loại thi đua: Đơn vị Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

c) Số đơn vị/tổng số tham gia đạt tỷ lệ 80%, trong đó có 10% đơn vị đạt loại xuất sắc, 30% đơn vị đạt loại tốt, còn lại đạt loại khá, xếp loại thi đua: Đơn vị Hoàn thành nhiệm vụ.

d) Nếu không thực hiện một trong những Tiêu chuẩn trên, xếp loại thi đua: Đơn vị Không hoàn thành nhiệm vụ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian kiểm tra, sơ kết, tổng kết:

- Đợt sơ kết 6 tháng đầu năm 2009

+ Kiểm tra (cấp quận- huyện): Từ 20/5/2009 đến 10/6/2009.

+ Phúc tra: (cấp thành phố): Từ 10/6/2009 đến 30/6/2009.

- Đợt tổng kết năm 2009:

+ Kiểm tra (cấp quận- huyện): Từ 01/11/2009 đến 20/11/2009.

+ Phúc tra (cấp thành phố): Từ 20/11/2009 đến 10/12/2009.

2. Phân công nhiệm vụ:

a) Các sở - ngành, thành viên Ban Chỉ đạo thành phố: Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, các ngành quận - huyện tham gia, hỗ trợ cơ sở thực hiện tốt 10 tiêu chuẩn - thang điểm vệ sinh - văn minh năm 2009, chú ý xây dựng các mô hình điểm, đưa vào điểm thi đua của ngành mình để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2009, phối hợp tốt trong công tác phát động tham gia, kiểm tra, đánh giá kết quả thi đua và tổ chức sơ kết, tổng kết của thành phố, quận - huyện.

b) Ủy ban nhân dân quận - huyện: Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện 10 tiêu chuẩn - thang điểm vệ sinh - văn minh năm 2009, tổ chức phát động, kiểm tra, đánh giá kết quả thi đua, thực hiện sơ kết, tổng kết theo thời gian quy định.

c) Phân công các đơn vị trực tiếp thực hiện từng tiêu chuẩn, chấm điểm thi đua các đợt sơ kết, tổng kết:

- Ủy ban nhân dân quận - huyện: Tiêu chuẩn sông, kênh, rạch vệ sinh - văn minh.

- Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể: Tiêu chuẩn lề đường, vỉa hè vệ sinh - văn minh, tuyến hẻm vệ sinh - văn minh.

- Ban Điều hành khu phố - ấp, Tổ dân phố - Tổ nhân dân, Ban quản lý chung cư, nhà tập thể: Tiêu chuẩn chung cư, nhà tập thể vệ sinh - văn minh.

- Ban Giám đốc, Ban Quản lý các ký túc xá: Tiêu chuẩn ký túc xá vệ sinh - văn minh.

- Ban Giám hiệu các trường tại địa bàn thành phố: Tiêu chuẩn cổng trường vệ sinh - an toàn.

- Ban Quản lý chợ, Ban Giám đốc siêu thị: Tiêu chuẩn chợ, siêu thị vệ sinh - văn minh.

- Ban Giám đốc Bến xe, Nhà ga: Tiêu chuẩn bến xe, nhà ga vệ sinh - văn minh.

- Ban Giám đốc Bệnh viện, Trung tâm Y tế dự phòng: Tiêu chuẩn bệnh viện, Trung tâm Y tế dự phòng vệ sinh - văn minh.

- Thủ trưởng các đơn vị công sở: Tiêu chuẩn công sở văn minh-sạch đẹp.

d) Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tham mưu, đề xuất nội dung trọng tâm, phương châm, khẩu hiệu hành động của từng đợt hoạt động, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện các đợt hoạt động về Ban Chỉ đạo hoạt động “Năm 2009 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” tại thành phố và tổ chức sơ kết, tổng kết theo kế hoạch./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2607/QĐ-UBND năm 2009 ban hành Tiêu chuẩn Vệ sinh - Văn minh năm 2009 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.595
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.22.209