Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 260/QĐ-TTg về phê duyệt Dự án Xây dựng năng lực giảm nhẹ thiên tai tại Việt Nam mã số VIE/01/014 do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP), Chính phủ Hà Lan và Chính phủ Luxembourg đồng tài trợ

Số hiệu: 260/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký:
Ngày ban hành: 09/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 260/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN "XÂY DỰNG NĂNG LỰC GIẢM NHẸ THIÊN TAI TẠI VIỆT NAM" MÃ SỐ VIE/01/014 DO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA LIÊN HỢP QUỐC (UNDP), CHÍNH PHỦ HÀ LAN VÀ CHÍNH PHỦ LUXEMBOURG ĐỒNG TÀI TRỢ.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1952 BKH/KTĐN ngày 01 tháng 4 năm 2002;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Dự án VIE/01/014 - " Xây dựng năng lực giảm nhẹ thiên tai tại Việt Nam", do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP), Chính phủ Hà Lan và Chính phủ Luxembourg đồng tài trợ các nội dung chính của Dự án như sau:

- Tên Dự án: " Xây dựng năng lực giảm nhẹ thiên tai tại Việt Nam"

- Mã số: VIE/01/014

- Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

- Cơ quan thực hiện: Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương.

- Cơ quan đồng thực hiện: Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 4 năm 2002 đến hết tháng 12 năm 2005.

- Tổng kinh phí của Dự án: 1.975.000USD, trong đó:

+ UNDP tài trợ: 1.400.000 USD.

+ Chính phủ Hà Lan tài trợ: 125.000 USD.

+ Chính phủ Lexembourg tài trợ: 450.000 USD.

- Vốn đối ứng của Chính phủ: 115.700 USD, trong đó:

+ Nhân sự: 7,74%,

+ Văn phòng Dự án: 87,39%,

+ Các khoản chi khác: 4,87%.

- Mục tiêu tổng thể: Hỗ trợ thực hiện Chiến lược và Chương trình hành động giảm nhẹ thiên tai lần thứ hai tại Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010, tăng cường năng lực quốc gia trong việc giảm nhẹ các ảnh hưởng của thiên tai.

- Các mục tiêu ngắn hạn:

+ Giảm thiệt hại về người và kinh tế do thiên tai gây ra ở các tỉnh miền trung thông qua tăng cường hợp tác và điều phối nhằm kiện toàn năng lực quản lý thiên tai ở các cấp của Chính phủ và địa phương trong khuôn khổ đối tác giảm nhẹ thiên tai ở miền Trung, sau đó nhân rộng ra toàn quốc.

+ Hỗ trợ Chính phủ phát triển chiến lược và chương trình hành động lâu dài giảm nhẹ lũ cho vùng đồng bằng sông Cửu Long,

+ Xây dựng các quy phạm xây dựng và thiết kế chuẩn về phòng chống thiên tai để ứng dụng một cách có hệ thống trong đánh giá và phê duyệt các dự án phát triển.

+ Kiến nghị các phương án nhằm xây dựng một cơ chế tự lực tài chính cho khắc phục hậu quả thiên tai.

+ Hỗ trợ việc tăng cường năng lực nghiên cứu về giảm nhẹ thiên tai để lồng ghép một cách có hiệu qủa các vấn đề về quản lý và giảm nhẹ thiên tai vào trong các chiến lược và hoạt động phát triển ở Việt Nam, đặc biệt là trong các chính sách và chương trình về xoá đói, giảm nghèo, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Điều 2. Vốn đối ứng cho Dự án được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trình duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 3. Uỷ quyền cho lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ký và chủ trì triển khai thực hiện Dự án trên theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Công Tạn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 260/QĐ-TTg ngày 09/04/2002 về phê duyệt Dự án Xây dựng năng lực giảm nhẹ thiên tai tại Việt Nam mã số VIE/01/014 do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP), Chính phủ Hà Lan và Chính phủ Luxembourg đồng tài trợ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.281

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248