Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 252-HĐBT năm 1985 về việc chuyển giao nhiệm vụ cung ứng tư liệu sản xuất cho nghề muối, thu mua và bán buôn muối từ Bộ công nghiệp thực phẩm sang Bộ Nội thương do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 252-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 15/10/1985 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 252-HĐBT

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 1985

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 252-HĐBT NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 1985 VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO NHIỆM VỤ CUNG ỨNG TƯ LIỆU SẢN XUẤT CHO NGHỀ MUỐI, THU MUA VÀ BÁN BUÔN MUỐI TỪ BỘ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM SANG BỘ NỘI THƯƠNG

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 4-7-1981;
Để hợp lý hoá tổ chức kinh doanh muối và cung ứng tư liệu sản xuất cho nghề muối;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội thương và Bộ trưởng Bộ Công nghiệp thực phẩm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1

Nay chuyển giao nhiệm vụ cung ứng tư liệu sản xuất cho nghề muối, thu mua và bán buôn muối từ Bộ Công nghiệp thực phẩm sang Bộ Nội thương. Việc chỉ đạo sản xuất muối ở cơ sở do các Uỷ ban nhân dân địa phương (tỉnh, huyện) phụ trách.

Điều 2

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp thực phẩm có trách nhiệm bàn giao nhiệm vụ, cán bộ, nhân viên, cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện, vốn đang sử dụng vào việc thực hiện nhiệm vụ ghi ở Điều 1 cho Bộ trưởng Bộ Nội thương.

Điều 3

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những điều quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4

Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp thực phẩm, Bộ trưởng Bộ Nội thương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 252-HĐBT năm 1985 về việc chuyển giao nhiệm vụ cung ứng tư liệu sản xuất cho nghề muối, thu mua và bán buôn muối từ Bộ công nghiệp thực phẩm sang Bộ Nội thương do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.895
DMCA.com Protection Status