Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 24/2001/QĐ-BVHTT về việc công nhận di tích do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành

Số hiệu: 24/2001/QĐ-BVHTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá-Thông tin Người ký: Lưu Trần Tiêu
Ngày ban hành: 20/04/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 24/2001/QĐ-BVHTT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN DI TÍCH 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN 

Căn cứ điều 34 của Hiến pháp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992.
Căn cứ điều 69 Luật đất đai được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX thông qua ngày 14-07-1993 và được Hội đồng Nhà nước công bố ngày 24-07-1993 về việc quy định chế độ quản lý và sử dụng đất đai của di tích.
Căn cứ vào Pháp lệnh Bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử , văn hoá và danh lam thắng cảnh số 14-LCT/HĐNN công bố ngày 4-4-1984 của Hội đồng Nhà nước Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Vịêt Nam.
Căn cứ Nghị định số 81-CP ngày 8-11-1993 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hoá Thông tin.
Qua xét duyệt hồ sơ di tích và văn bản đề nghị của Ông Chủ tịch Uỷ ban Nhân tỉnh Hà Nam, Bắc Ninh.
Xét đề nghị của Ông Cục trưởng Cục Bảo tồn bảo tàng.

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay công nhận 04 ( bốn ) di tích sau đây:

TỈNH HÀ NAM (02)

1. Di tích lịch sử -kiến trúc nghệ thuật Đình Cẩm Du : xã Thanh Lưu, huyện Thanh Liêm. tỉnh Hà Nam

2. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Nhật Tân : xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng , tỉnh Hà Nam .

TỈNH BẮC NINH (02)

3. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Liễu Khê : xã Song Liễu , huyện Thuận Thành , tỉnh Bắc Ninh .

4. Di tích kiến trúc nghệ thuật Chùa Phúc Nghiêm ( Chùa Tổ ) : xã Hà Mãn , huyện Thuận Thành , tỉnh Bắc Ninh .

Điều 2 : Nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng khai thác trong những khu vực của di tích đã khoanh vùng . Trường hợp đặc biệt sử dụng đất đai ở di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh phải được phép của Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin .

Điều 3. Uỷ ban Nhân dân các cấp thực hiện quyền quản lý Nhà nước đối với di tích lịch sử , văn hoá và danh lam thắng cảnh theo luật định.

Điều 4. Các Ông Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo tồn bảo tàng, Chủ tịch UBND tỉnh , giám đốc Sở Văn hoá Thông tin các tỉnh Hà Nam, Bắc Ninh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 4.
- VP Chủ tịch nước .
- VP Quốc hội, Uỷ ban VHGD
thanh thiếu niên nhi đồng,
VP Chính phủ, Công Báo , Thanh tra NN,
Bộ KHCNMT , Viện Kiểm sát
NDTC, Bộ Công an, Bộ Tư Pháp,
Bộ Quốc phòng, Bộ Công nghiệp,
Bộ NN và PTNT, Tổng cục Địa chính,
Bộ GT-VT.
Tạp chí VHNT .
- LưuVP-Cục BTBT( 4b
)

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN
THỨ TRƯỞNG
 Lưu Trần Tiêu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 24/2001/QĐ-BVHTT về việc công nhận di tích do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.525

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241