Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2122/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt danh sách tổ chức, cơ quan, đơn vị sử dụng điện không cắt điện; các phát tuyến không cắt điện; các phát tuyến có thể cắt điện khi xảy ra thiếu hụt nguồn điện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Số hiệu: 2122/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Nguyễn Văn Phòng
Ngày ban hành: 15/07/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2122/QĐ-UBND

Mỹ Tho, ngày 15 tháng 7 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SỬ DỤNG ĐIỆN KHÔNG CẮT ĐIỆN; CÁC PHÁT TUYẾN KHÔNG CẮT ĐIỆN; CÁC PHÁT TUYẾN CÓ THỂ CẮT ĐIỆN KHI XẢY RA THIẾU HỤT NGUỒN ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số 424/CT-TTg ngày 05/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo cung cấp điện trong các tháng mùa khô năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 39/2005/QĐ-BCN ngày 23/12/2005 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về việc ban hành Quy định về điều kiện, trình tự và thủ tục ngừng, giảm mức cung cấp điện;

Chỉ thị số 12/CT-BCT ngày 07/4/2010 của Bộ Công Thương về việc thực hiện đảm bảo cung cấp điện các tháng mùa khô năm 2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang tại Tờ trình số 797/TTr-SCT ngày 06/7/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh sách các tổ chức, cơ quan, đơn vị sử dụng điện không cắt điện; Các phát tuyến không cắt điện; Các phát tuyến có thể cắt điện khi xảy ra thiếu hụt nguồn điện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như sau: (theo các danh sách đính kèm).

Phát tuyến theo Quyết định này là các đường dây điện trung thế trục chính cấp điện đến các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ gia đình và cá nhân… sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 03/7/2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xác định các tổ chức, cơ quan, đơn vị không cắt điện và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh được ưu tiên cấp điện khi xảy ra thiếu hụt nguồn điện trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 23/02/2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung các tổ chức, cơ quan, đơn vị không cắt điện và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh được ưu tiên cấp điện khi xảy ra thiếu hụt nguồn điện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 3. Giao trách nhiệm

1. Giám đốc Công ty Điện lực Tiền Giang:

- Thông báo Quyết định này đến các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết; giải thích, hướng dẫn khi có yêu cầu;

- Căn cứ Quyết định này để thực hiện việc điều tiết, cắt điện khi có thiếu hụt nguồn điện trên địa bàn tỉnh;

- Trường hợp trong ngày hoặc nhiều ngày liên tục có lệnh cắt điện tiết giảm khẩn cấp nhiều lần thì Công ty Điện lực Tiền Giang phải thực hiện cắt điện luân phiên giữa các phát tuyến theo thứ tự ưu tiên khi xảy ra thiếu hụt nguồn điện trên địa bàn tỉnh, không được cắt điện một phát tuyến nhiều lần trong ngày hoặc nhiều ngày liên tục;

- Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong các khu, cụm công nghiệp vẫn được cấp điện ưu tiên theo các phát tuyến ưu tiên không bị cắt điện;

- Các trường hợp cắt điện phải thực hiện trình tự, thủ tục đúng theo quy định hiện hành (trừ các trường hợp sự cố đột xuất hoặc bất khả kháng).

2. Giám đốc Sở Công Thương theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện Quyết định này; phối hợp với Công ty Điện lực Tiền Giang tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các vấn đề có liên quan.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương; Giám đốc Công ty Điện lực Tiền Giang; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phòng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2122/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt danh sách tổ chức, cơ quan, đơn vị sử dụng điện không cắt điện; các phát tuyến không cắt điện; các phát tuyến có thể cắt điện khi xảy ra thiếu hụt nguồn điện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.660

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.125.29