Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 21/2006/QĐ-BTS Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản Người ký: Nguyễn Việt Thắng
Ngày ban hành: 01/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ THUỶ SẢN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 21/2006/QĐ-BTS

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 12  năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH DANH MỤC GIỐNG THUỶ SẢN PHẢI ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN NGÀNH

                                             BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN

Căn cứ Pháp lệnh giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24 tháng 3 năm 2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Pháp lệnh chất lượng hàng hoá số 18/1999/PL-UBTVQH10 ngày 24 tháng 12 năm 1999 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá;
Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thuỷ sản;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ N?
uôi trồng thuỷ sản,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này: Danh mục giống thuỷ sản phải áp dụng tiêu chuẩn ngành.

Điều 2. Danh mục này được điều chỉnh bổ sung trong từng thời kỳ nhằm đáp ứng với yêu cầu về chất lượng giống thuỷ sản nuôi trồng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Giám đốc các Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quản lý thuỷ sản, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Việt Thắng

 

DANH MỤC

GIỐNG THUỶ SẢN PHẢI ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN NGÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 21/2006/QĐ-BTS ngày 01 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản)

TT

Đối tượng giống

Tên khoa học

Tiêu chuẩn ngành áp dụng

I.  Tôm giống nuôi nước lợ

1

Tôm sú

Penaeus monodon;

28 TCN 124 : 1998 Tôm biển - Tôm giống PL15 - Yêu cầu kỹ thuật

2

Tôm chân trắng

Penaeus vannamei

Yêu cầu kỹ thuật đối với tôm chân trắng giống (kèm theo Quyết định số 176/QĐ-BTS ngày 01/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản).

II.  Tôm giống nuôi nước ngọt

1

Tôm càng xanh

Macrobrachium rosenbergii

28 TCN 98 : 1996 Tôm càng xanh - Tôm giống - Yêu cầu kỹ thuật

III.  Cá giống nuôi nước ngọt

1

Cá tra

Pangasianodon hypophthalmus

28TCN 211 : 2004  Quy trình kỹ thuật sản xuất giống cá Tra

2

Cá basa

Pangasius bocourti

28TCN 212 : 2004  Quy trình kỹ thuật sản xuất giống cá Ba sa

3

Cá rô phi vằn

Oreochromis niloticus

28 TCN 134 : 1998 Cá nước ngọt - Cá giống - Yêu cầu kỹ thuật

4

Cá trôi Ấn Độ

Labeo rohita

ntr

5

Cá Mrigal

Cirrhinus mrigala

ntr

6

Cá trắm cỏ

Ctenopharyngodon idella

ntr

7

Cá mè trắng

Hypophthalmichthys molitrix

ntr

8

Cá mè hoa

Aristichthys nobilis

ntr

9

Cá lóc bông

Channa micropeltes

28 TCN 207 : 2004 Cá nước ngọt – Cá giống cá loài: lóc, lóc bông, rô đồng và sặc rằn – Yêu cầu kỹ thuật

10

Cá rô đồng

Anabas testudineus

ntr

11

Cá chép V1

 

Cyprinus carpio Spp

28 TCN 122 : 1998 Cá nước ngọt -Cá chép giống V1 - Yêu cầu kỹ thuật

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 21/2006/QĐ-BTS ngày 01/12/2006 ban hành Danh mục giống thuỷ sản phải áp dụng tiêu chuẩn ngành do Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.368

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!