Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 164-TTg năm 1995 về việc phê duyệt chương trình khuyến lâm từ năm 1995 - 2000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 164-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trần Đức Lương, Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 16/03/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 164-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN LÂM TỪ NĂM 1995 - 2000.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Bộ Lâm nghiệp (Công văn số 301-LS ngày 14-2-1995) và ý kiến của các cơ quan: Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước (Công văn số 3625-UB/NLN ngày 29-11-1994), Bộ Tài chính (Công văn số 2372-TC/NLTL ngày 19-9-1994), Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm (Công văn số 59-KN/CV ngày 27-9-1994), Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Công văn số 2640-MTg ngày 15-1-1994) về Chương trình khuyến lâm từ năm 1995 - 2000,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình khuyến lâm từ năm 1995 - 2000 gồm 8 Chương trình sau đây:

1. Chương trình lâm - nông kết hợp canh tác đất dốc nương rẫy;

2. Chương trình canh tác bền vững trên đất bạc màu thoái hoá và đồi núi trọc;

3. Chương trình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao chất lượng rừng tự nhiên và rừng trồng;

4. Chương trình tuyển chọn, chuyển hoá rừng giống cây bản địa và cây đặc sản quý hiếm;

5. Chương trình trồng cây nhân dân trên vùng đồng bằng và ven biển;

6. Chương trình bảo vệ, phòng chống sâu bệnh hại và cháy rừng;

7. Chương trình nâng cao chất lượng nuôi trồng, chế biến lâm sản, đặc sản ngoài gỗ;

8. Chương trình tổng hợp về huấn luyện, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và tuyên truyền phổ cập về khuyến lâm.

Điều 2. Nguồn vốn và việc chi tiêu, thanh quyết toán kinh phí khuyến lâm phải thực hiện theo quy định của Nghị định số 13-CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ về công tác khuyến nông và Thông tư hướng dẫn số 2-LBTT ngày 2-8-1993 của liên Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Lâm nghiệp, Thuỷ sản, Tài chính, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

Điều 3. Bộ Lâm nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức triển khai 8 Chương trình khuyến lâm nói trên; xây dựng kế hoạch hàng năm và nghiên cứu ban hành các định mức kinh tế và mức hỗ trợ cho công tác khuyến lâm để có căn cứ lập kế hoạch cấp phát và quyết toán hàng năm.

Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Tài chính có trách nhiệm cân đối ngân sách, xây dựng kế hoạch kinh phí khuyến lâm hàng năm để trình Chính phủ phê duyệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Các Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Tài chính, Thuỷ sản, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm phối hợp với Bộ Lâm nghiệp để thực hiện Quyết định này.

 

 

Trần Đức Lương

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT

 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------

No: 164-TTg

Hanoi, March 16, 1995

 

DECISION

RATIFYING THE 1995-2000 FORESTRY PROMOTION PROGRAM

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September 1992;
At the proposal of the Ministry of Forestry (official dispatch No.301-LS on the 14th of February 1995) and the opinions of the State Planning Committee (official dispatch No.3625-UB/NLN on the 29th of November 1994), the Ministry of Finance (official dispatch No.2372-TC/NLTL on the 19th of September 1994), the Ministry of Agriculture and Food Industry (official dispatch No.59-KN/CV on the 27th of September 1994), and the Ministry of Science, Technology and Environment (official dispatch No.2640-MTg on the 15th of January 1994) on the 1995-2000 Forestry Promotion Program.

DECIDES :

Article 1.- To ratify the 1995-2000 Forestry Promotion Program composed of the 8 following programs :

1. The program to combine forestry and agricultural production on mountain slopes behind terraced fields;

2. The program for sustainable farming on impoverished soil and barren hills;

3. The program to apply technical advances to improve natural and planted forests;
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 164-TTg năm 1995 về việc phê duyệt chương trình khuyến lâm từ năm 1995 - 2000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.600

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251