Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 155/2002/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 12/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 155/2002/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH RANH GIỚI VƯỜN QUỐC GIA TAM ĐẢO

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001.
Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 19 tháng 8 năm 1991.
Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 29 tháng 6 năm 2001.

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 3750/BNN-KL ngày 13 tháng 9 năm 2002), ý kiến Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (công văn số 1458/TLĐ ngày 11 tháng 9 năm 2002) và Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang (công văn số 1867/UB-TN ngày 22 tháng 8 năm 2002).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh ranh giới Vườn quốc gia Tam Đảo như sau:

Chuyển diện tích 1.888 ha thuộc Vườn quốc gia Tam Đảo giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quản lý sử dụng theo quy hoạch được duyệt.

Diện tích trên thuộc huyện Sơn Dương, trên địa bàn các xã sau đây:

- Xã Hợp Thành: 201 ha.

- Xã Kháng Nhật: 1. 255 ha.

- Xã Hợp Hoà: 185 ha.

- Xã Thiện Kế : 152 ha.

- Xã Ninh Lai: 95 ha.

Điều 2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo quy hoạch lại diện tích của Vườn quốc gia Tam Đảo, xác định mốc giới cụ thể trên bản đồ và trên thực địa để chuyển số diện tích nêu trên ra khỏi ranh giới của Vườn quốc gia Tam Đảo, tạo các điều kiện ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân tại khu vực này và bảo vệ, phát triển có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên của Vườn quốc gia Tam Đảo.

1. Điều 3. Điều khoản thi hành.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

2. Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công nghiệp, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, cơ quan trực thuộc Chính phủ và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Ban bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP,
- Các Bộ: Nông nghiệp và PTNT,
Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư,
Tài chính, Công nghiệp,
- Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam,
- HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang,
- Văn phòng TW Đảng,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Công báo,
- VPCP:, BTCN, PCN Nguyễn Công Sự,
- Lưu : NN (5b), VT.
QĐ DDCRG VQG Tam Đảo

KT.THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 155/2002/QĐ-TTg ngày 12/11/2002 điều chỉnh ranh giới Vườn quốc gia Tam Đảo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.333

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.198.214