Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1535/QĐ-TTg năm 2014 về Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2013 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1535/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 28/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1535/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH SÁCH CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM NĂM 2013

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 28 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2013 tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Công Thương:

a) Chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức quản lý hoạt động sử dụng năng lượng của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

b) Chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức cập nhập và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm để công bố trước ngày 31 tháng 3 hàng năm.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan tại địa phương thông báo cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn trong Danh sách tại Phụ lục kèm theo Quyết định này và tổ chức quản lý, theo dõi thực hiện các chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở;

b) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tại địa phương kiểm tra, rà soát, lập danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn; tổng hợp gửi Bộ Công Thương trước ngày 01 tháng 02 hàng năm.

3. Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước:

a) Yêu cầu các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là thành viên thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình trong Danh sách tại Phụ lục kèm theo Quyết định này thực hiện các nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ sở đặt trụ sở, đồng thời báo cáo Tập đoàn, Tổng công ty để tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương;

b) Tổ chức rà soát, cập nhật danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình; tổng hợp gửi Bộ Công Thương trước ngày 01 tháng 02 hàng năm.

4. Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong Danh sách tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, người đứng đầu Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước và các cơ sở có tên trong Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Các Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Công báo;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải


PHỤ LỤC

DANH SÁCH CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ

Lĩnh vực

Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

Tiêu thụ năng lượng quy đổi (TOE)

Ghi chú

I. ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

1. THÀNH PHỐ HÀ NỘI

1

Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam

Xã Dương Xá, huyện Gia Lâm

Công nghiệp

Sản xuất mô tô, xe máy

3.692

 

2

Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Số 16 phố Pháo Đài Láng, quận Đống Đa

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

2.157

 

3

Công ty TNHH Nissei Electric Hà Nội

Lô 13,14 - KCN Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

2.410

 

4

Công ty CP chăn nuôi C.P Việt Nam - Chi nhánh Xuân Mai - Hà Nội

Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ

Công nghiệp

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

4.879

 

5

Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Nội

Số 44 đường Yên Phụ, quận Ba Đình

Công nghiệp

Khai thác, xử lý và cung cấp nước

8.319

 

6

Công ty TNHH CANON Việt Nam

KCN Thăng Long, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính

5.993

 

7

Công ty TNHH OGINO Việt Nam

Lô N - 9, KCN Thăng Long, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

1.336

 

8

Chi nhánh Công ty TNHH NGK Coca-Cola VN tại Hà Nội

Xã Duyên Thái, huyện Thường Tín

Công nghiệp

Sản xuất đồ uống không cồn

1.561

 

9

Công ty TNHH Matsuo Industries Việt Nam

Lô C10 - KCN Thăng Long, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

1.290

 

10

Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội

A2 - CN8, CCN tập trung vừa và nhỏ, xã Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm

Công nghiệp

Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia

1.292

 

11

Công ty TNHH Paker Processing Việt Nam

Lô C1 - 2, KCN Thăng Long, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

1.346

 

12

Công ty CP Diana

KCN Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu

1.080

 

13

Công ty CP XM Sài Sơn - Nhà máy Xi măng Nam Sơn

Xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

5.933

 

14

Công ty CP dệt 10 - 10

Số 203 đường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng

Công nghiệp

Sản xuất sợi

2.291

 

15

Công ty TNHH YoungFast Optoelectronics VN

Lô CN2 - 1 KCN Thạch Thất - Quốc Oai, huyện Thạch Thất

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng

8.594

 

16

Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long

Số 235 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân

Công nghiệp

Sản xuất thuốc lá

1.869

 

17

Công ty TNHH cao su INOUE VN

Xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh

Công nghiệp

Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su

2.388

 

18

Công ty CP Phát triển Đô thị Nam Hà Nội

Số 458 đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng

Công nghiệp

Xây dựng nhà các loại

2.242

 

19

Công ty TNHH URC Hà Nội

Lô CN 2.2 KCN Thạch Thất - Quốc Oai, huyện Thạch Thất

Công nghiệp

Sản xuất đồ uống không cồn

2.534

 

20

Công ty CP Giấy Vạn Điểm

Thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

2.219

 

21

Nhà máy in tiền Quốc gia

Số 30 đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy

Công nghiệp

In ấn

1.211

 

22

Công ty TNHH hệ thống dây SUMI HANEL

KCN Sài Đồng B, quận Long Biên

Công nghiệp

Sản xuất dây cáp, dây điện và điện tử khác

1.062

 

23

Công ty TNHH Daiwa Plastics Thăng Long

Lô K8 - KCN Thăng Long, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác từ plastic

1.849

 

24

Công ty TNHH MTV SINO Việt Nam

CCN Liên Phương, huyện Thường Tín

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại

2.105

 

25

Công ty TNHH TOTO Việt Nam

Lô F1 - F4 - KCN Thăng Long, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác

2.848

 

26

Tổng công ty CP Bia Rượu nước giải khát Hà Nội

Số 183 đường Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình

Công nghiệp

Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia

4.650

 

27

Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông

Số 2A đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông

Công nghiệp

Khai thác, xử lý và cung cấp nước

1.081

 

28

Công ty TNHH B.BRAUN Việt Nam

CCN Thanh Oai, huyện Thanh Oai

Công nghiệp

Sản xuất thuốc các loại

1.692

 

29

Công ty TNHH Công nghiệp CREDIT UP Việt Nam.

Lô 45 KCN Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn

Công nghiệp

Sản xuất mô tô, xe máy

1.146

 

30

Tổng công ty mạng lưới Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Lô B1C cụm Sản xuất TTCN và CNN - phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

3.158

 

31

Chi nhánh Công ty TNHH Tân Mỹ tại Hà Tây

KCN Thạch Thất - Quốc Oai, huyện Quốc Oai

Công nghiệp

Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại

1.521

 

32

Công ty TNHH SX và TM Hải Long

Tiểu Khu Mỹ Lâm, Thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên

Công nghiệp

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

1.361

 

33

Công ty TNHH Enkei Việt Nam

Lô N2 - KCN Thăng Long, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất mô tô, xe máy

1.316

 

34

Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển

Đường Phan Trọng Tuệ, huyện Thanh Trì

Công nghiệp

Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ

1.932

 

35

Công ty CP ĐT Xây dựng và TM Phú Điền

83 A Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm

Công nghiệp

Xây dựng nhà các loại

1.087

 

36

Công ty TNHH sản phẩm Ricoh Imaging VN

Lô A7 KCN Sài Đồng B, quận Long Biên

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học

1.315

 

37

Công ty CP nhựa Hà Nội

Tổ 19, phường Phúc Lợi, quận Long Biên

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác từ plastic

1.790

 

38

Công ty TNHH phụ tùng xe máy - ôtô SHOWA Việt Nam

Lô M6, KCN Thăng Long, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất mô tô, xe máy

3.213

 

39

Chi nhánh Công ty TNHH Showpla Việt Nam

Khối 4A cũ, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác từ plastic

1.750

 

40

Công ty TNHH linh kiện điện tử SEI (Việt Nam)

Lô C6, KCN Thăng Long, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

2.808

 

41

Công ty TNHH Sumitomo Heavy Industries (VN)

Lô 17, 18, 19, M2, M3-KCN Thăng Long, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất mô tô, xe máy

1.202

 

42

Công ty TNHH Denso Việt Nam

Lô E1- KCN Thăng Long, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

1.859

 

43

Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam

Khu J3, J4 - KCN Thăng Long, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

6.121

 

44

Trung tâm Viễn thông quốc tế Khu vực I

Số 97 đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa

Công nghiệp

Hoạt động viễn thông không dây

1.586

 

45

Công ty TNHH PT Xe máy - Ô tô Goshi Thăng Long

Phường Việt Hưng, quận Long Biên

Công nghiệp

Sản xuất mô tô, xe máy

1.884

 

46

Công ty TNHH HAL Việt Nam

Lô B19; P17, P18 - KCN Thăng Long, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất mô tô, xe máy

2.698

 

47

Công ty Hùng Phương

Xã Yên Thường, huyện Gia Lâm

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.213

 

48

Công ty TNHH ASAHI INTECC Hà Nội

Lô G3, KCN Thăng Long, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa

1.389

 

49

Công ty CP Cơ điện Trần Phú

Số 41 phố Phương Liệt, quận Thanh Xuân

Công nghiệp

Sản xuất dây cáp, dây điện và điện tử khác

1.287

 

50

Công ty TNHH thép An Khánh

Khu Thủy Lợi 2, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

8.678

 

51

Công ty TNHH FCC Việt Nam

Lô A5 - KCN Thăng Long, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất mô tô, xe máy

1.026

 

52

Công ty CP VICOSTONE

Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.674

 

53

Công ty CP Cao su Sao Vàng

Số 231, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân

Công nghiệp

Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su

1.239

 

54

Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông

Đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng

2.307

 

55

Công ty CP Dệt công nghiệp Hà Nội

Số 93 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai

Công nghiệp

Sản xuất sợi

1.037

 

56

Công ty TNHH Kai Việt Nam

Lô I1, I2 - KCN Thăng Long, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng

1.258

 

57

Nhà máy SX Bao bì bạt nhựa Tú Phương

Xã Dương Xá, Phú Thị, huyện Gia Lâm

Công nghiệp

Sản xuất bao bì từ plastic

1.693

 

58

Công ty TNHH Công nghiệp KYB Việt Nam

Lô I10 - I11 -I12 - KCN Thăng Long, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất mô tô, xe máy

1.016

 

59

Công ty TNHH SX Phụ tùng YAMAHA Motor Việt Nam

Lô G1 - G2, KCN Thăng Long, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất mô tô, xe máy

4.197

 

60

Công ty TNHH YAMAHA Motor Việt Nam

Xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn

Công nghiệp

Sản xuất mô tô, xe máy

4.667

 

61

Công ty CP Tập đoàn Thạch Bàn

Tổ 4 phường Thạch Bàn, quận Long Biên

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.423

 

62

Công ty CP Quốc tế Sơn Hà

Lô 2 - CN1 CCN nhỏ và vừa, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu

1.560

 

63

Công ty CP Đồng Phát

Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai

Công nghiệp

Sản xuất sợi

3.207

 

64

Công ty CP Nhôm Đô Thành

KCN vừa và nhỏ Phú Thị, huyện Gia lâm

Công nghiệp

Sản xuất kim loại màu và kim loại quý

1.174

 

65

Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam

Lô LD4, KCN Thạch Thất-Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

9.375

 

66

Công ty TNHH MTV Cơ khí Đông Anh

Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất các cấu kiện kim loại

3.090

 

67

Công ty TNHH LIXIL INAX Việt Nam

Xã Dương Xá, huyện Gia Lâm

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác

1.342

 

68

Công ty Liên doanh TNHH Crown Hà Nội

Xã Quất động, huyện Thường Tín

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu

2.168

 

69

Công ty CPĐTXD và Phát triển ĐT Hồng Hà

Tầng 1, 2 Tòa nhà N03 Khu ĐTM Dịch Vọng, quận Cầu Giấy

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

2.729

 

70

Công ty CP Giấy và Bao bì Việt Thắng

CCN Hà Bình Phương, huyện Thường Tín

Công nghiệp

Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa

1.067

 

71

Công ty TNHH NM Bia Châu Á - TBD (HN)

Km15 + 500, đường 427, xã Vân Tảo, huyện Thường Tín

Công nghiệp

Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia

1.079

 

72

Công ty TNHH PANASONIC Việt Nam

Lô J1/2 KCN Thăng Long, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị truyền thông

7.367

 

73

Công ty Giấy TISSUE Sông Đuống

Số 672 đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên

Công nghiệp

Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

1.430

 

74

Công ty Thoát nước Hà Nội

Trạm bơm Yên Sở, quận Hoàng Mai

Công nghiệp

Thoát nước

1.147

 

75

Nhà máy Xe lửa Gia Lâm

Số 551 đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên

Công nghiệp

Sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện và toa xe

1.111

 

76

Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Sài Đồng

Số 7, Bằng Lăng 1, KĐTST Vincom Village, phường Việt Hưng, quận Long Biên

Công nghiệp

Xây dựng nhà các loại

1.970

 

77

Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Nội - Giếng 11

Phường Việt Hưng, quận Long Biên

Công nghiệp

Khai thác, xử lý và cung cấp nước

1.597

 

78

Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội - Nhà máy nước Nam Dư

Phường Trần Phú, quận Hoàng Mai

Công nghiệp

Khai thác, xử lý và cung cấp nước

1.331

 

79

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Việt Hà

KCN Phú Minh, xã Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.638

 

80

Công ty CP Công trình Hàng không

Thôn Mai Phúc, xã Gia Thụy, huyện Gia Lâm

Công nghiệp

Xây dựng nhà các loại

2.874

 

81

Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu Khí

Tầng 26, 117 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy

Công nghiệp

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên

2.805

 

82

Công ty CP Đầu tư Sông Đà - Việt Đức

Số 78 Bạch Đằng, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng

Công nghiệp

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao

1.113

 

83

Tổng công ty xây dựng cơ điện - Công ty CP

Km số 10, Quốc lộ 1A, huyện Thanh Trì

Công nghiệp

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

1.118

 

84

Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc

Số 1, Phan Đình Giót, quận Thanh Xuân

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

1.797

 

85

Công ty Xây dựng và Kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Hà Nội - Đài Tư

KCN Hà Nội - Đài Tư, số 386 Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.322

 

86

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam

Xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn

Vận tải

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không

6.343

 

87

Tập đoàn xăng dầu Việt Nam

Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội.

Vận tải

Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng

3.330

 

88

Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương (PETROTRANS)

Tầng 14 - Tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy

Vận tải

Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)

1.955

 

89

Công ty TNHH MTV T608

Số 467 Hà Huy Tập, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm

Vận tải

Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)

1.370

 

90

Tổng công ty Hàng không Việt Nam - VNA

Số 200 Nguyễn Sơn, quận Long Biên

Vận tải

Vận tải hàng không

955.332

 

91

Công ty CP Vận tải và dịch vụ PTS Hà Tây

Km 17, Quốc lộ 6, Đồng Mai, quận Hà Đông

Vận tải

Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng

1.448

 

92

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Số 18 đường Láng Hạ, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Hoạt động của trụ sở văn phòng

778

 

93

Trung tâm TTDĐ VietnamMobile-CN Công ty CP Viễn thông HN

Số 2 Đường Chùa Bộc, quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Hoạt động viễn thông không dây

663

 

94

Văn phòng Đài Truyền hình Việt Nam

Số 1A ngõ 75, Phố Nguyễn Công Hoan, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Hoạt động truyền hình

1.681

 

95

Công ty CP nhựa cao cấp Hàng Không

Ngõ 200 Phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, huyện Gia Lâm

Công trình xây dựng

Hoạt động của trụ sở văn phòng

550

 

96

Công ty Truyền tải điện I

Số 15, phố Cửa Bắc, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Hoạt động của trụ sở văn phòng

596

 

97

Trung tâm Thông tin di động KV I

Số 811A, đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai

Công trình xây dựng

Hoạt động viễn thông không dây

935

 

98

Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hapulico

Tầng 23, 24 Tòa nhà Center Building, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân

Công trình xây dựng

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

1.002

 

99

Công ty TNHH Một thành viên 76

Xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm

Công trình xây dựng

Hoạt động của trụ sở văn phòng

502

 

100

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Địa ốc TP Hoàng Gia

Dự án Khu chức năng đô thị Royal City - Số 72A, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân

Công trình xây dựng

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

5.006

 

101

Bệnh viện hữu nghị Việt Đức

Số 40, phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

961

 

102

Công ty CP Trung tâm TM EVER-FORTUNE

Số 83B, đường Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Hoạt động của trụ sở văn phòng

989

 

103

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng

Công trình xây dựng

Đào tạo đại học và sau đại học

561

 

104

Công ty Điện thoại Hà Nội I

Số 75, phố Đinh Tiên Hoàng

Công trình xây dựng

Hoạt động viễn thông không dây

1.076

 

105

Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương

Số 78 đường Giải Phóng, quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

662

 

106

Công ty TNHH LD Khách sạn Thống nhất Metropole

Số 15 phố Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Khách sạn

1.757

 

107

Công ty TNHH Metrocash & Carry Việt Nam

Phường Yên Sở, quận Hoàng Mai

Công trình xây dựng

Bán buôn tổng hợp

517

 

108

Vụ Kế hoạch - Tài chính - Bộ Tài chính

28 Trần Hưng Đạo (16 - 18 Phan Chu Trinh), quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Hoạt động của trụ sở văn phòng

701

 

109

Viện Dầu khí Việt Nam

Số 173 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Hoạt động của trụ sở văn phòng

747

 

110

Công ty LD Tháp Ngân hàng ĐT và PTVN

Số 194 đường Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

755

 

111

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế VINMEC

Số 458 đường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

1.110

 

112

Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị

Số 30 phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Chuẩn bị mặt bằng

1.577

 

113

Công ty Chiếu sáng và Thiết bị đô thị

Số 1 đường Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân

Công trình xây dựng

Chuẩn bị mặt bằng

532

 

114

Trung tâm Dịch vụ Viễn thông KVI

Thôn Đình Thôn, xã Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm

Công trình xây dựng

Hoạt động viễn thông không dây

773

 

115

Cục Quản trị - Tổng cục Hậu cần kỹ thuật - Bộ Công an

Số 80, đường Trần Quốc Hoàn, quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Hoạt động của trụ sở văn phòng

2.253

 

116

Bệnh viện Hữu Nghị

Số 1 phố Trần Khánh Dư, quận Hai Bà Trưng

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

503

 

117

Công ty TNHH Khách sạn Hà Nội Fortuna

Số 6B, phố Láng Hạ, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Khách sạn

676

 

118

Công ty TNHH LD ĐT Tài chính Hòa Bình

Số 1-2 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Hoạt động của trụ sở văn phòng

972

 

119

Bệnh viện Nhi Trung ương

Số 18, ngõ 879, đường La Thành, phường Giảng Võ, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

1.006

 

120

Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Số 43 phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

510

 

121

Công ty CP DAEHA

Số 360 Kim Mã, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Khách sạn

2.216

 

122

Công ty TNHH Khách sạn Grand Plaza Hà Nội

Số 117 đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Khách sạn

3.012

 

123

Công ty TNHH Global Toserco.Ltd

Số 40, phố Cát Linh, quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Khách sạn

719

 

124

Văn phòng Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Số 57 đường Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Hoạt động của trụ sở văn phòng

1.217

 

125

Công ty TNHH Tháp trung tâm Hà Nội

Số 49, phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Khách sạn

887

 

126

Công ty TNHH Thương mại Trần Hồng Quân

Tầng 3, Tòa tháp Khách sạn, đường Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm

Công trình xây dựng

Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan

1.587

 

127

Công ty Thông tin di động

Tòa nhà Mobifone, Lô VP1, KĐT Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Hoạt động viễn thông không dây

1.406

 

128

Công ty CP SAVICO Hà Nội

Số 7-9 đường Nguyễn Văn Linh, phường Gia Thụy, quận Long Biên

Công trình xây dựng

Hoạt động của trụ sở văn phòng

1.008

 

129

Công ty CP Viễn thông FPT

Tầng 2M Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Hoạt động viễn thông không dây

552

 

130

Công ty TNHH Cao ốc Vietcombank

Số 198 phố Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Hoạt động trung gian tiền tệ khác

952

 

131

Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Số 1 phố Ông Ích Khiêm, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Hoạt động của trụ sở văn phòng

878

 

132

Khu Liên hợp Thể thao Quốc Gia

Xã Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm

Công trình xây dựng

Hoạt động của các cơ sở thể thao

738

 

133

Cục Hậu cần - Bộ Tổng Tham mưu

Số 1 đường Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Hoạt động của trụ sở văn phòng

1.929

 

134

Bệnh viện Bạch Mai

Số 78 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

1.735

 

135

Tổng công ty Hàng Hải VN - Công ty TNHH MTV

Số 1 phố Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Hoạt động của trụ sở văn phòng

511

 

136

Công ty CP Du lịch TM và Đầu tư Thủ đô

Số 109 đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

501

 

137

Công ty PT DL hữu hạn làng Nghi Tàm

Số 1A đường Nghi Tàm, quận Tây Hồ

Công trình xây dựng

Khách sạn

2.518

 

138

Công ty TNHH S.A.S - CTAMAD

Số 44 đường Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Khách sạn

1.289

 

139

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tràng Tiền

Số 24 đường Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

891

 

140

Công ty TNHH Khách sạn nhà hát

Số 1 đường Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Khách sạn

992

 

141

Công ty CP SYRENA

Số 51 đường Xuân Diệu, quận Tây Hồ

Công trình xây dựng

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

919

 

142

Công ty TNHH HANOTEX

Số 88 phố Láng Hạ, quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

1.440

 

143

Công ty CP đầu tư và kinh doanh thương mại VINACONEX

Số 8, đường Quang Trung, quận Hà Đông

Công trình xây dựng

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

607

 

144

Trung tâm Thương mại và Nhà ở Hà Nội

Số 239 đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

1.887

 

145

Bộ Tổng tham mưu - Quân chủng Phòng không Không quân

Phi trường Bạch Mai, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân

Công trình xây dựng

Hoạt động của trụ sở văn phòng

500

 

146

Công ty TNHH Mặt trời Sông Hồng

Số 23 đường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

643

 

147

Công ty TNHH Quản lý khách sạn Bitexco

Số 8 đường Đỗ Đức Dục, xã Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm

Công trình xây dựng

Khách sạn

1.093

 

148

Công ty TNHH Hà Việt Tungshing

Số 151 đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ

Công trình xây dựng

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

632

 

149

Công ty CP FPT

Tòa nhà FPT Cầu Giấy, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

1.164

 

150

Chi nhánh Công ty TNHH Metro Cash & Carry Việt Nam

Đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm

Công trình xây dựng

Bán buôn tổng hợp

589

 

151

Công ty liên doanh SAKURA Hà Nội PLAZA

Số 84 đường Trần Nhân Tông, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Khách sạn

807

 

152

Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Xã Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm

Công trình xây dựng

Hoạt động của trụ sở văn phòng

1.078

 

153

Công ty TNHH MTV Keangnam - Vina

Khu E6 KĐT Cầu Giấy, xã Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm

Công trình xây dựng

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

7.052

 

154

Công ty TNHH Thương mại quốc tế và Dịch vụ siêu thị Big C Thăng Long

Số 222 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

1.667

 

155

Công ty TNHH Hòa Bình

Số 84 phố Đội Cấn, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Hoạt động của trụ sở văn phòng

595

 

156

Văn phòng Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Số 18 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Hoạt động của trụ sở văn phòng

791

 

157

Công ty TNHH MTV ĐTPT Thủy lợi Hà Nội

Xã Tiên Dương, huyện Đông Anh

Công trình xây dựng

Hoạt động của trụ sở văn phòng

625

 

158

Công ty LD TNHH BERJAYA Hồ Tây

Số 11 đường Xuân Diệu, quận Tây Hồ

Công trình xây dựng

Khách sạn

879

 

159

Chi nhánh Công ty CP bất động sản Việt - Nhật tại Long Biên

TT Thương mại Gia Thụy, khu X2, phường Gia Thụy, quận Long Biên

Công trình xây dựng

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

804

 

160

Công ty Điện toán và Truyền số liệu

Lô 2A Làng Quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Hoạt động của trụ sở văn phòng

1.725

 

161

Học viện Quân y

Đường Nguyễn Chánh, phường Phúc La, quận Hà Đông

Công trình xây dựng

Đào tạo đại học và sau đại học

731

 

162

Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco - Chi nhánh Hà Nội

Tháp The Manor, đường Mễ Trì, xã Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm

Công trình xây dựng

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

1.856

 

163

Văn phòng Tổng cục Hải quan

Số 162 đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên

Công trình xây dựng

Hoạt động của trụ sở văn phòng

618

 

164

Bệnh viện 103

Km 2 đường Phùng Hưng, quận Hà Đông

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

642

 

165

Công ty CP đầu tư và TM PFV

Số 114 phố Mai Hắc Đế, quận Hai Bà Trưng

Công trình xây dựng

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

975

 

166

Công ty liên doanh Khách sạn TNHH Hà Nội Hotel

D8 Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Khách sạn

663

 

167

Công ty CP đầu tư T&M Việt Nam

TTTM Mê Linh PLaza, Km8 Thăng Long, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

Công trình xây dựng

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

810

 

168

Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC

Số 65 phố Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng

Công trình xây dựng

Hoạt động truyền hình

539

 

169

Văn phòng Đài truyền hình Việt Nam

Số 1A ngõ 75, Phố Nguyễn Công Hoan, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Hoạt động truyền hình

751

 

170

Công ty VT liên tỉnh - TCT Bưu chính VT

Số 55 phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Hoạt động của trụ sở văn phòng

561

 

171

Công ty quốc tế Hồ Tây

Số 3 đường Phó Đức Chính, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Khách sạn

977

 

172

Công ty CP Tập đoàn công nghệ CMC

CMC Tower, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Hoạt động của trụ sở văn phòng

661

 

173

Trung tâm CNTT Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam

C3-Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân

Công trình xây dựng

Hoạt động trung gian tiền tệ khác

667

 

174

Kho bạc Nhà nước

Số 32 Cát Linh, quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Hoạt động trung gian tiền tệ khác

696

 

175

Tập đoàn Vingroup - Công ty CP

KĐT Vincom Village, phường Việt Hưng, quận Long Biên (191 Bà Triệu)

Công trình xây dựng

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

975

 

2. TỈNH VĨNH PHÚC

1

Công ty TNHH Thụ Ngọc Hằng

Xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

1.274

 

2

Công ty TNHH PIAGGIO Việt Nam

Lô M KCN Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất mô tô, xe máy

2.118

 

3

Công ty TNHH JAHWA VINA

Lô CN10 KCN Khai Quang, TP Vĩnh Yên

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.186

 

4

Công ty TNHH HAESUNG VINA

Lô CN 7 KCN Khai Quang, TP Vĩnh Yên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.973

 

5

Công ty TNHH Việt Nga

Xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

1.165

 

6

Công ty CP PRIME Ngói Việt

KCN Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.511

 

7

Công ty Honda Việt Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên

Công nghiệp

Sản xuất mô tô, xe máy

13.737

 

8

Công ty TNHH Pangtron Vina

Lô 11 KCN Khai Quang, TP Vĩnh Yên

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị điện khác

3.760

 

9

Công ty CP Sản xuất thép Việt Đức

KCN Bình Xuyên, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

2.399

 

10

Công ty Ô tô TOYOTA Việt Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên

Công nghiệp

Sản xuất xe có động cơ

2.326

 

11

Công ty TNHH Hoàn Mỹ

KCN Khai Quang, TP Vĩnh Yên

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

5.355

 

12

Công ty TNHH SX và TM Việt Anh

Xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.952

 

13

Công ty CP Prime Vĩnh Phúc

Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

6.546

 

14

Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam 1

KCN Khai Quang, TP Vĩnh Yên

Công nghiệp

Sản xuất mô tô, xe máy

4.104

 

15

Công ty TNHH Thương mại Khánh Dư

Xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

3.624

 

16

Công ty CP VIGLACERA Thăng Long

Phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

2.045

 

17

Công ty TNHH TM Trường Biện

Xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

2.262

 

18

Công ty CP Prime - Tiền Phong

Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

2.532

 

19

Công ty CP Công nghiệp Việt Nam

Xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

4.083

 

20

Công ty TNHH Kohsei Multipack Việt Nam

Lô C, KCN Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất bao bì từ plastic

1.279

 

21

Công ty CP Prime Đại Việt

Thôn Hán Lữ, phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

3.912

 

22

Công ty CP Prime - Yên Bình

Xóm Phổ, xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.321

 

23

Công ty TNHH SX&TM Thép Việt Nga

Xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

1.361

 

24

Công ty Sản xuất Phanh Nissin Việt Nam

Xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất mô tô, xe máy

3.583

 

3. TỈNH BẮC NINH

1

Công ty Đường Malt

KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu

1.105

 

2

Công ty TNHH Kính nổi Việt Nam

Xã Phương Liễu, huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh

17.077

 

3

Công ty TNHH Mitac Precision

KCN Quế Võ I, TP Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính

3.125

 

4

Công ty CP kính Viglacera Đáp Cầu

Phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh

5.629

 

5

Công ty CP Viglacera Tiên Sơn

KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

12.620

 

6

Công ty TNHH Canon Việt Nam - Nhà máy Quế Võ

KCN Quế Võ I, TP Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

4.840

 

7

Công ty TNHH Dragonjet Việt Nam

KCN Quế Võ I, TP Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.016

 

8

Công ty TNHH Seiyo Việt Nam

KCN Quế Võ I, TP Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác từ plastic

3.362

 

9

Công ty TNHH sản xuất và Cơ khí Tiến Đạt

KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

1.234

 

10

Công ty TNHH VS Industry Việt Nam

KCN Quế Võ I, TP Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác từ plastic

1.492

 

11

Công ty CP luyện cán thép Sóc Sơn (Công ty Kim khí Hưng Yên)

CCN Lâm Bình, huyện Lương Tài

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

4.786

 

12

Công ty CP Catalan

Xã Đông Thọ, huyện Yên Phong

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

51.402

 

13

Công ty CP gốm Từ Sơn Viglacera

Phường Đình Bảng, TX Từ Sơn

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.156

 

14

Công ty TNHH Tân Giếng Đáy

Xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

14.468

 

15

Công ty CPVLXD Tân Sơn

Xã Tri Phương, huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

2.379

 

16

Công ty CP Dabaco Việt Nam

Đường Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

1.488

 

17

Công ty CP Ngân Sơn

KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất thuốc lá

2.429

 

18

Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống

Phường Đình Bảng, TX Từ Sơn

Nông nghiệp

Hoạt động dịch vụ trồng trọt

2.986

 

19

Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Nam Đuống

Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành

Nông nghiệp

Hoạt động dịch vụ trồng trọt

1.478

 

20

Công ty TNHH INTOPS Việt Nam

KCN Yên Phong, Yên Phong

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị truyền thông

24.923

 

21

Công ty TNHH Mobase Việt Nam

KCN Yên Phong, Yên Phong

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

7.069

 

22

Công ty TNHH Sumitomo Electric Interconect Product Việt Nam

KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.067

 

23

Công ty CP sữa Tiên Sơn

KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du

Công nghiệp

Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

2.924

 

24

Công ty TNHH Tenma - Việt Nam

KCN Quế Võ mở rộng, Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác từ plastic

2.160

 

25

Công ty TNHH Funing Precision Component (Bắc Ninh)

KCN Quế Võ, TP Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng

2.589

 

26

Công ty CP Diana

KCN Tân Chi, Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu

2.101

 

27

Công ty CP Sản xuất và Thương mại Đức Việt

KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học

1.083

 

28

Công ty TNHH Canon Việt Nam - Nhà máy Tiên Sơn

KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính

4.367

 

29

Công ty TNHH Hà Nội Seowonlntech

KCN Yên Phong, Yên Phong

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị truyền thông

1.066

 

30

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam

KCN Yên Phong, Yên Phong

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị truyền thông

18.493

 

31

Công ty TNHH Flexcom Việt Nam

CCN Đông Thọ, Yên Phong

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.938

 

32

Công ty TNHH Orion vina

KCN Yên Phong, Yên Phong

Công nghiệp

Sản xuất các loại bánh từ bột

1.056

 

33

Công ty TNHH AIR LIQUIDE Việt Nam

KCN Quế Võ, phường Vân Dương, TP Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất hóa chất cơ bản

4.402

 

34

Công ty CP Giấy Thành Đạt

Thôn Dương Ó, xã Phong Khê, TP Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

1.269

 

35

Công ty TNHH NOKIA

Số 8, đường 6, VSIP Bắc Ninh, xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị truyền thông

2.353

 

36

Công ty TNHH DK UIL Việt Nam

Lô F1, KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị truyền thông

1.271

 

37

Chi nhánh Công ty PEPSICO Việt Nam tại Bắc Ninh

Số 88, đường Hữu Nghị, VSIP Bắc Ninh, xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn

Công nghiệp

Sản xuất đồ uống không cồn

2.443

 

38

Công ty TNHH DREAMTECH Việt Nam

Số 2, đường 9 VSIP Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn

Công nghiệp

Sản xuất biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện

1.336

 

39

Công ty Giấy và Bao bì Phú Giang

Thôn Tam Tảo, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

1.273

 

40

Chi nhánh Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội

Km 12, Quốc lộ 18, xã Việt Hùng, huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất sợi

2.148

 

41

Công ty TNHH Đất hiếm Việt Nam

KCN Thuận Thành 3, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành

Công nghiệp

Sản xuất hóa chất cơ bản

1.178

 

42

Công ty TNHH MITAC COMPUTER Việt Nam

Lô L1-2-3-5-6-7, KCN Quế Võ, phường Vân Dương, TP Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

1.291

 

43

Công ty TNHH CEDO (Việt Nam)

Lô E5-4, KCN Đại Đồng-Hoàn Sơn, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất bao bì từ plastic

1.832

 

44

Công ty TNHH TOYO INK COMPOUNDS VN

Lô G9, KCN Quế Võ, xã Vân Dương, TP Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất plastic nguyên sinh

1.163

 

45

CN Công ty TNHH ASIA PACKAGING INDUSTRIES Việt Nam tại Miền Bắc

Số 2, đường 11, KCN, ĐT&DV VSIP Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác từ plastic

1.283

 

46

Công ty TNHH Điện tử FOSTER (Bắc Ninh)

Số 1, đường 11, KCN ĐT&DV VSIP Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng

1.798

 

47

Công ty CP REXAM-HANACANS

KCN HaNaKa, thị xã Từ Sơn

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu

1.854

 

48

Công ty CP Đức Thịnh Bắc Ninh

CCN Phong Khê, xã Phong Khê, TP Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

1.203

 

49

Thiết bị vệ sinh Inax

Tỉnh Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

2.725

 

50

Viễn thông Bắc Ninh

Số 62 Ngô Gia Tự, TP Bắc Ninh

Công trình xây dựng

Hoạt động viễn thông không dây

1.668

 

51

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh

Bồ Sơn, Võ Cường, TP Bắc Ninh

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

50.477

 

4. TỈNH QUẢNG NINH

1

Công ty Chế tạo máy TKV

Phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Sản xuất biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện

2.183

VINACOMIN

2

Công ty CP Than Cọc Sáu

Phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

43.685

VINACOMIN

3

Công ty CP Than Vàng Danh

Phường Vàng Danh, TP Uông Bí

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

8.755

VINACOMIN

4

Công ty Than Cao Sơn

Phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

50.338

VINACOMIN

5

Công ty Than Đèo Nai

Phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

33.841

VINACOMIN

6

Công ty Than Dương Huy

Phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

9.415

VINACOMIN

7

Công ty Than Hà Lầm

Phường Hà Lầm, TP Hạ Long

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

8.294

VINACOMIN

8

Công ty Than Hạ Long

Phường Cao Xanh, TP Hạ Long

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

6.705

VINACOMIN

9

Công ty Than Hà Tu

Phường Hà Tu, TP Hạ Long

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

17.931

VINACOMIN

10

Công ty Than Hòn Gai

169 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

9.729

VINACOMIN

11

Công ty Than Khe Chàm

Phường Mông Dương, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

6.233

VINACOMIN

12

Công ty Than Mạo Khê

Thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

5.995

VINACOMIN

13

Công ty Than Mông Dương

Phường Mông Dương, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

4.555

VINACOMIN

14

Công ty Than Nam Mẫu

Phường Quang trung, TP Uông Bí

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

7.613

VINACOMIN

15

Công ty Than Núi Béo

799 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

21.604

VINACOMIN

16

Công ty Than Quang Hanh

302 Trần Phú, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

7.530

VINACOMIN

17

Công ty Than Thống Nhất

Phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

83.101

VINACOMIN

18

Công ty Than Uông Bí

Phường Trưng Vương, TP Uông Bí

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

6.737

VINACOMIN

19

Công ty Tuyển Than Cửa Ông

Phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

9.512

VINACOMIN

20

Công ty Tuyển Than Hòn Gai

Phường Bạch Đằng, TP Hạ Long

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

3.800

VINACOMIN

21

Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả

Phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Sản xuất điện

458.173

VINACOMIN

22

Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Uông Bí - Nhà máy điện 110MW

Phường Quang Trung, TP Uông Bí

Công nghiệp

Sản xuất điện

282.796

EVN

23

Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Uông Bí - Nhà máy điện 300MW

Phường Quang Trung, TP Uông Bí

Công nghiệp

Sản xuất điện

445.135

EVN

24

Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh

Tổ 33, Khu 5, phường Hà Khánh, TP Hạ Long

Công nghiệp

Sản xuất điện

881.410

EVN

25

Tổng công ty Đông Bắc

Phường Hồng Hải, TP Hạ Long

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

54.299

 

26

Công ty CP Xi măng Cẩm Phả

Phường Cẩm Thạnh, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

131.487

 

27

Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh

KCN Cái Lân, TP Hạ Long

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

107.197

 

28

Công ty CP Xi măng Hạ Long

Xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

127.768

 

29

Công ty CP Xi măng Thăng Long

Xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

241.761

 

30

Công ty CP XL và SX VLXD Hà Khẩu

Phường Hà Khẩu, TP. Hạ Long

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

2.280

 

31

Công ty CP Viglacera Hạ Long

Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

90.087

 

32

Công ty Dầu thực vật Cái Lân

KCN Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long

Công nghiệp

Sản xuất và đóng hộp dầu, mỡ động, thực vật

10.319

 

33

Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long

KCN Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long

Công nghiệp

Đóng tàu và cấu kiện nổi

3.177

 

34

Công ty TNHH Sợi hóa học Thế kỷ mới Việt Nam

KCN Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long

Công nghiệp

Sản xuất sợi

1.697

 

35

Công ty TNHH MTV VINA New Tarps

KCN Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác từ plastic

1.096

 

36

Công ty TNHH Vi Sơn

Số 36 Kim Thành, xã Kim Sơn, huyện Đông Triều

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

28.432

 

37

Công ty TNHH Hưng Long

Thôn An Biên, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.954

 

38

Công ty CP Gạch ngói Hải Ninh

Phường Ninh Dương, TP Móng Cái

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

3.213

 

39

NM Gạch ngói Tuynen Đầm Hà

Xã Tân Bình, huyện Đầm Hà

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

2.374

 

40

Công ty CP Tập đoàn Hoàng Hà

KCN Kim Sơn, huyện Đông Triều

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

2.014

 

41

Công ty CP SX VLXD Kim Sơn

Thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

4.959

 

42

Công ty TNHH Xây dựng Thắng Lợi

Xã Đức Chính, huyện Đông Triều

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

8.803

 

43

Công ty CP Đông Triều Viglacera

Xã Xuân Sơn, huyện Đông Triều

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

14.250

 

44

Công ty CP Sông Hồng 12

Xã Xuân Sơn, huyện Đông Triều

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

2.056

 

45

Công ty CP Viglacera Hạ Long 1

Km6 Cộng Hòa, huyện Yên Hưng

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

7.586

 

46

Công ty CP Gốm XD Yên Thọ

Xã Hoàng Quế, huyện Đông Triều

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.457

 

47

Công ty TNHH Sản xuất bột mì VIMAFLOUR

Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long

Công nghiệp

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

2.090

 

48

Công ty TNHH CN Young Sun Wolfram

KCN Cái Lân, TP Hạ Long

Công nghiệp

Sản xuất kim loại màu và kim loại quý

1.358

 

49

Công ty TNHH Integral Materials Investment Việt Nam

KCN Việt Hưng, phường Việt Hưng, TP Hạ Long

Công nghiệp

Sản xuất hóa chất cơ bản

1.536

 

50

NM nước Diễn Vọng

Phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Khai thác, xử lý và cung cấp nước

1.485

 

51

Công ty CP Gốm Đất Việt

Xã Tràng An, huyện Đông Triều

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.813

 

52

Công ty CP Vĩnh Thắng

CCN Kim Sơn, huyện Đông Triều

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

2.130

 

53

Công ty CP Gạch ngói Đất Việt

Xã Tràng An, huyện Đông Triều

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.002

 

54

NMNĐ Mạo Khê

Xã Bình Khê, huyện Đông Triều

Công nghiệp

Sản xuất điện

788.400

 

55

Công ty TNHH Khoa học Texhong Ngân Long

KCN Hải Yên, TP Móng Cái

Công nghiệp

Sản xuất sợi

58.325

 

56

Công ty Gốm XD Hoàng Quế Quảng Ninh

Xã Hoàng Quế, huyện Đông Triều

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

2.204

 

57

Công ty CP Công nghiệp Tân Tiến

Phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

3.168

 

58

Công ty TNHH ĐT&TM Quang Minh

Phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả

Vận tải

Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)

8.800

 

59

Công ty CP Hoàng Trường

Phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

6.160

 

60

Công ty Xây dựng mỏ hầm lò 1

Phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

8.239

 

61

Công ty Xây dựng mỏ hầm lò 2

Phường Quang Trung, TP Uông Bí

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.525

 

62

Công ty TNHH MTV Môi trường - Vinacomin

Phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

2.131

 

63

Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài

Phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

13.968

 

64

Công ty TNHH MTV khai thác khoáng sản và dịch vụ ITASCO Vinacomin

55A Lê Thánh Tông, TP Hạ Long

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

2.131

 

65

Công ty CP TM Tuấn Tiến

TT Mạo Khê, huyện Đông Triều

Vận tải

Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng

47.404

 

66

Công ty CP Vĩnh Tiến

TT Mạo Khê, huyện Đông Triều

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.189

 

67

Công ty TNHH sản xuất gạch xây dựng Hải Hà

Phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.130

 

68

Công ty CP Thành Đạt

Phường Ka Long, TP Móng Cái

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

5.412

 

69

XN Khai thác đá Phương Đông

Phường Phương Đông, TP Uông Bí

Công nghiệp

Khai thác đá

1.142

 

70

Công ty TNHH Một Thành Viên 86

Phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

1.768

 

71

Công ty Than Hồng Thái - TKV

Phường Phương Đông, TP Uông Bí

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

3.165

 

72

Công ty PT Vietmindo Energitama

Uông Thương, TP Uông Bí

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

1.835

 

73

Công ty CN Hóa chất Mỏ Cẩm Phả

Phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu

1.599

 

74

XN Kho vận Xăng dầu K130 - Công ty Xăng dầu B12

Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long

Vận tải

Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng

1.327

 

75

Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả TKV

Phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả

Vận tải

Bốc xếp hàng hóa cảng sông

2.896

 

76

Công ty Kho vận Đá Bạc TKV

Trưng Vương, TP Uông Bí

Vận tải

Bốc xếp hàng hóa cảng sông

9.898

 

77

Công ty Vật tư Vận tải và Xếp dỡ TKV

Phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả

Vận tải

Bốc xếp hàng hóa cảng sông

1.154

 

78

Công ty Kho vận Hòn Gai

Phường Hồng Hà, TP Hạ Long

Vận tải

Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ giới

1.817

 

79

Công ty CP Vận tải thủy

169 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long

Vận tải

Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ giới

2.492

 

80

Công ty CP Vận tải và đưa đón thợ mỏ

Phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả

Vận tải

Vận tải bằng xe buýt

2.712

 

81

Công ty CP Hoa Sơn

Phường Hà Trung, TP Hạ Long

Vận tải

Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)

1.687

 

82

Công ty TNHH Phúc Xuyên

Phường Yên Thanh, TP Uông Bí

Vận tải

Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)

2.295

 

83

CN Công ty VLXD và XLTM Quảng Ninh

Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long

Vận tải

Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)

4.659

 

84

Công ty CP TM&DV Bạch Đằng Hạ Long

Phường Hà Khánh, TP Hạ Long

Vận tải

Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)

3.995

 

85

Công ty CP Tú Linh

Phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả

Vận tải

Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)

2.657

 

86

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thái Gia

Km8, Phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả

Vận tải

Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)

3.159

 

87

Công ty CP Hải Dương

Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long

Vận tải

Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)

3.752

 

88

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bắc Dương

Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long

Vận tải

Bốc xếp hàng hóa cảng sông

1.179

 

89

Công ty Đầu tư xây dựng và Thương mại

Phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả

Vận tải

Bốc xếp hàng hóa cảng sông

7.713

 

90

Công ty CPTM Vinashin Hạ Long

Phường Giếng Đáy, TP Hạ Long

Vận tải

Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ giới

2.067

 

91

Công ty CP Hàng hải Quảng Hưng

Phường Hồng Hải, TP Hạ Long

Vận tải

Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)

7.481

 

92

Công ty TNHH Hưng Bình

Phường Giếng Đáy, TP Hạ Long

Vận tải

Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)

2.968

 

93

Chi nhánh Công ty CPVT Xăng dầu Hải Dương tại Quảng Ninh

Phường Đại Yên, TP Hạ Long

Vận tải

Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng

1.295

 

94

Ban Quản lý các dịch vụ công ích TP Hạ Long

Số 18 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long

Công trình xây dựng

Hoạt động của trụ sở văn phòng

535

 

95

Chi nhánh Công ty Metro Cash & Carry

Phường Hà Tu, TP Hạ Long

Công trình xây dựng

Bán buôn tổng hợp

501

 

96

Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh

Phường Tuần Châu, TP Hạ Long

Công trình xây dựng

Khách sạn

501

 

97

Công ty CP Quốc tế Hoàng Gia

Phường Bãi Cháy, TP Hạ long

Công trình xây dựng

Khách sạn

857

 

98

Công ty CP Giải trí Lợi Lai

Phường Ka Long, TP Móng Cái

Công trình xây dựng

Khách sạn

789

 

5. TỈNH HẢI DƯƠNG

1

Công ty CP Đá mài Hải Dương

Số 314 Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, TP Hải Dương

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu

4.966

 

2

Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại

Phường Phả Lại, thị xã Chí Linh

Công nghiệp

Sản xuất điện

1.841.911

EVN

3

Công ty CP Nhựa và môi trường xanh An Phát

Lô CN11+CN12, CCN An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách

Công nghiệp

Sản xuất bao bì từ plastic

3.139

 

4

Công ty CP Luyện kim Tân Nguyên Hải Dương Việt Nam

Thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

25.012

 

5

Công ty CP Thép Hòa Phát

Xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

21.901

 

6

Công ty TNHH Dây và Cáp điện ô tô SUMIDEN VN

KCN Đại An, TP Hải Dương

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

2.080

 

7

Công ty TNHH Sản xuất vật liệu xây dựng Thành Công

Thôn Quỳnh Khê, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

2.211

 

8

Công ty CP SX Vật liệu XD Thành Công III

Xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

5.334

 

9

Công ty CP Chăn Nuôi C.P. Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương

KCN Tân Trường, huyện Cẩm Giàng

Công nghiệp

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

1.754

 

10

Công ty TNHH KEFICO Việt Nam

KCN Đại An, TP Hải Dương

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

1.360

 

11

Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam

KCN Tân Trường, huyện Cẩm Giàng

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

2.076

 

12

Công ty TNHH Công nghiệp BROTHER Việt Nam

KCN Phúc Điền, huyện Cẩm Giàng

Công nghiệp

Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính

2.975

 

13

Công ty TNHH Phú Tân

Xã Duy Tân, huyện Kinh Môn

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

6.590

 

14

Công ty TNHH HITACHI CABLE Việt Nam

KCN Tân Trường, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng

Công nghiệp

Sản xuất dây cáp, dây điện và điện tử khác

1.796

 

15

Công ty TNHH SUMIDENSO Việt Nam

KCN Đại An, TP Hải Dương

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

2.284

 

16

Công ty CP Trúc Thôn

Thôn Trúc, xã Cộng Hòa, thị xã Chí Linh

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.582

 

17

CN Công ty CP CN Tung Kuang

Xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng

Công nghiệp

Sản xuất kim loại màu và kim loại quý

1.213

 

18

Công ty TNHH Thành Dũng

Xã Long Xuyên, huyện Kinh Môn

Công nghiệp

Sản xuất giấy nhãn và bìa nhãn

2.308

 

19

Công ty CP B.C.H

Xã Kim Lương, huyện Kim Thành

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

8.928

 

20

Công ty CP Tân Hà Kiều

Thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn

Công nghiệp

Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt chưa được phân vào đâu

9.383

 

21

Công ty TNHH Điện tử IRISO Việt Nam

KCN Tân Trường, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.275

 

22

Công ty CP Giầy Cẩm Bình

Thị trấn Lai Cách, huyện Hải Dương

Công nghiệp

Sản xuất giày dép

1.938

 

23

Công ty Xi măng Phúc Sơn

Thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

47.416

 

24

Nhà máy Xi măng Thành Công II

Xã Duy Tân, huyện Kinh Môn

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

1.748

 

25

Công ty CP Dây và Cáp điện Thượng Đình

Xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng

Công nghiệp

Sản xuất dây cáp, dây điện và điện tử khác

1.289

 

26

Công ty TNHH may Tinh Lợi

KCN Nam Sách, huyện Nam Sách

Công nghiệp

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

2.308

 

27

Công ty TNHH Uniden Việt Nam

Lô 5.1, KCN Tân Trường, xã Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị truyền thông

1.767

 

28

Công ty TNHH Công nghệ Vĩnh Hàn Precision

KCN Phúc Điền, huyện Cẩm Giàng

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác từ plastic

1.316

 

29

Công ty TNHH KPF Việt Nam

Lô XN2, KCN Đại An mở rộng, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu

3.889

 

30

Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch

Khu 2 Bích Nhôi, Thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

50.549

VICEM

6. THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

1

Công ty TNHH MTV Đóng tàu Phà Rừng

Thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên

Công nghiệp

Đóng tàu và cấu kiện nổi

1.073

 

2

Công ty CNTT Nam Triệu

Xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên

Công nghiệp

Đóng tàu và cấu kiện nổi

2.006

 

3

Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng

Thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

103.361

VICEM

4

Công ty Xi măng Chinfon

Thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

263.564

 

5

Công ty CP Xi măng Tân Phú Xuân

Xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

1.035

 

6

Công ty TNHH Ống thép Vinapipe

Km9, Quán Toan, quận Hồng Bàng

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

1.590

 

7

Công ty CP Thép Đình Vũ

KCN Đình Vũ, quận Hải An

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

3.128

 

8

Công ty CP Luyện thép Việt Ý

KCN Cầu Kiền, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

29.360

 

9

Công ty LD Sản xuất thép Vinausteel

Km9, Quán Toan, quận Hồng Bàng

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

2.522

 

10

Công ty Thép VSC Posco

Km9, Quán Toan, quận Hồng Bàng

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

8.406

 

11

Công ty CP Thép Úc SSE

Km9, Quán Toan, quận Hồng Bàng

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

10.630

 

12

Công ty CP Thép Việt Nhật

Km9, Quán Toan, quận Hồng Bàng

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

1.210

 

13

Công ty TNHH CNN Doosan Vina HP

Km92, QL5, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng

Công nghiệp

Sản xuất các cấu kiện kim loại

1.686

 

14

Công ty TNHH Cơ khí Việt Nhật

Km9, Quán Toan, quận Hồng Bàng

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

1.427

 

15

Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong

Số 2, An Đà, quận Ngô Quyền

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác từ plastic

3.875

 

16

Công ty TNHH CN Nhựa Phú Lâm

Km9, Phạm Văn Đồng, phường Hải Thành, quận Dương Kinh

Công nghiệp

Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu

4.334

 

17

Công ty TNHH CN Nhựa Chinhuei

Km9, Phạm Văn Đồng, phường Hải Thành, quận Dương Kinh

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác từ plastic

1.065

 

18

Công ty CP Cáp điện LS Vina

Cầu Bính, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng

Công nghiệp

Sản xuất dây cáp, dây điện và điện tử khác

4.218

 

19

Công ty CP Hóa chất Minh Đức

Thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên

Công nghiệp

Sản xuất hóa chất cơ bản

5.525

 

20

Công ty TNHH MTV DAP - Vinachem

Lô GI7 - Khu Kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An

Công nghiệp

Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ

33.955

VINACHEM

21

Công ty TNHH Đinh Vàng

Số 1167 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hải, quận Hải An

Công nghiệp

Sản xuất giày dép

1.917

 

22

Công ty TNHH Sao Vàng

Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão

Công nghiệp

Sản xuất giày dép

1.325

 

23

Công ty CP giầy Aurora VN

Xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên

Công nghiệp

Sản xuất giày dép

3.098

 

24

Công ty CP Thuận Ích

Số 32 Trần Phú, quận Ngô Quyền

Công nghiệp

Sản xuất giày dép

1.581

 

25

Công ty CP Giấy Hapaco

Xã Đại Bản, huyện An Dương

Công nghiệp

Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

1.838

 

26

Công ty TNHH Thủy tinh Sammiguel

Số 17A Ngô Quyền, quận Ngô Quyền

Công nghiệp

Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh

7.974

 

27

Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng

Số 54 Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng

Công nghiệp

Khai thác, xử lý và cung cấp nước

2.242

 

28

Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng

Số 16 Lạch Tray, quận Ngô Quyền

Công nghiệp

Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia

2.513

 

29

NM Sản xuất thức ăn gia súc Proconco

KCN Đình Vũ, phường Đông Hải, quận Hải An

Công nghiệp

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

3.516

 

30

Công ty CP Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ

Cảng Đình Vũ, phường Đông Hải, quận Hải An

Công nghiệp

Bốc xếp hàng hóa cảng biển

1.399

 

31

Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng

Xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên

Công nghiệp

Sản xuất điện

830.352

EVN

32

Công ty CP Hóa dầu và sơ sợi dầu khí

KCN Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An

Công nghiệp

Sản xuất sợi

8.851

 

33

Công ty TNHH Toyota Boshoku HP

KCN Nomura, quận An Dương

Công nghiệp

Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu

4.328

 

34

Công ty TNHH Synztec Việt Nam

KCN Nomura, quận An Dương

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác từ cao su

1.866

 

35

Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng

KCN Nomura, quận An Dương

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

1.720

 

36

Công ty TNHH GE Việt Nam

KCN Nomura, quận An Dương

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị điện khác

1.663

 

37

Công ty TNHH Takahata Presicion Việt Nam

KCN Nomura, quận An Dương

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác từ plastic

1.114

 

38

Công ty TNHH Quốc tế Vĩnh Chân VN

Lô CN 16 CCN Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo

Công nghiệp

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

1.085

 

39

Công ty CP Đồ hộp Hạ Long

Số 71 Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền

Công nghiệp

Chế biến và đóng hộp thủy sản

1.747

 

40

Công ty CP Luyện gang Vạn Lợi

Xã An Hồng, huyện An Dương

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

1.886

 

41

Công ty CP Bao bì và In công nghệ cao Đình Vũ

Số 5 Thiên Lôi, quận Ngô Quyền

Công nghiệp

Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

13.319

 

42

Công ty TNHH Sunmax VN

Km8, Phạm Văn Đồng, phường Hải Thành, quận Dương Kinh

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác từ cao su

11.318

 

43

Công ty CP Container việt Nam

Số 11 Võ Thị Sáu, quận Ngô Quyền

Vận tải

Bốc xếp hàng hóa cảng biển

2.463

 

44

Công ty CP Vận tải thủy số 3

Số 22 đường Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng

Vận tải

Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ giới

6.183

 

45

Công ty CP Vận tải Xăng Dầu VIPCO Hải Phòng

Số 37 Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng

Vận tải

Vận tải hàng hóa viễn dương

4.266

 

46

Công ty CP Phát triển Hàng Hải

Số 11 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền

Vận tải

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác

1.367

 

47

Công ty CP VTB Việt Nam

Số 215 Lạch Tray, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền

Vận tải

Bốc xếp hàng hóa cảng sông

3.792

 

48

Công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng

Số 8A Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền

Vận tải

Bốc xếp hàng hóa cảng biển

4.085

 

49

Công ty CP Thương mại Vận tải Trung Dũng

Số 8, Lô 6B, Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền

Vận tải

Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh

26.557

 

50

Công ty CP Vận tải biển Việt Nam

Số 215 Lạch Tray, quận Ngô Quyền

Vận tải

Vận tải hàng hóa viễn dương

8.483

 

51

Công ty CP Quốc tế và Dịch vụ Đại siêu thị BigC HP

Số 1/20, Khu đô thị mới Sở Dầu, quận Hồng Bàng

Công trình xây dựng

Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

22.208

 

52

Công ty TNHH Metro Cash & Carry VN

Số 2, Khu đô thị mới Sở Dầu, quận Hồng Bàng

Công trình xây dựng

Bán buôn tổng hợp

3.052

 

53

Công ty CP Xây dựng và Thương mại Thùy Dương

Số 519 Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền

Công trình xây dựng

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

1.119

 

7. TỈNH HƯNG YÊN

1

Công ty CP HYUNDAI ALUMINUM VINA

KCN Phố Nối A, huyện Văn Lâm

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu

8.950

 

2

Công ty TNHH MTV Thép Hòa Phát

KCN Phố Nối A, huyện Văn Lâm

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

52.779

 

3

Công ty TNHH JP Corelex (Việt Nam)

KCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên

Công nghiệp

Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

12.209

 

4

Công ty CP Thép Việt - Ý

KCN Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

13.281

 

5

Công ty TNHH Song Long

Xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác từ plastic

3.793

 

6

Công ty TNHH Toko Việt Nam

Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

4.785

 

7

Công ty CP Mikado Hưng Yên

Xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.024

 

8

CN Công ty CP ACECOOK VN tại Hưng Yên

KCN Như Quỳnh, huyện Văn Lâm

Công nghiệp

Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự

1.239

 

9

Công ty CP Hưng Phú

KCN Phố Nối B, huyện Yên Mỹ

Công nghiệp

Sản xuất sợi

2.092

 

10

Công ty CP Inox Hòa Bình

Xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

1.310

 

11

Công ty TNHH MTV khai thác Thủy Lợi HY

Số 47, đường Trưng Trắc, phường Quang Trung, TP Hưng Yên

Nông nghiệp

Hoạt động dịch vụ trồng trọt

1.816

 

12

Công ty CP Dầu thực vật Quang Minh

Thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động

Công nghiệp

Sản xuất và đóng hộp dầu, mỡ động, thực vật

1.032

 

13

Công ty CP Nhựa Hưng Yên

Số 115 Nguyễn Thiện Thuật, phường Minh Khai, TP Hưng Yên

Công nghiệp

Sản xuất bao bì từ plastic

1.697

 

14

Công ty TNHH Gas Việt Nhật Miền Bắc

KCN Thăng Long II, huyện Yên Mỹ

Công nghiệp

Sản xuất hóa chất cơ bản

3.353

 

15

Công ty TNHH MUSASHI AUTO PARTS Việt Nam

KCN Thăng Long II, huyện Yên Mỹ

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

1.403

 

16

Công ty TNHH HAMADEN Việt Nam

KCN Thăng Long II, huyện Yên Mỹ

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

1.582

 

17

Công ty TNHH Sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam

Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

4.543

 

18

Công ty TNHH Thép Nhật Quang

Xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

2.495

 

19

Công ty TNHH Thiết bị điện Lioa

Xã Đình Dù, huyện Văn Lâm

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại

2.465

 

20

Công ty TNHH Tae Yang Việt Nam

KCN Phố Nối A, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm

Công nghiệp

Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng

2.913

 

21

Công ty TNHH PIC Việt Nam

KCN Phố Nối A, huyện Văn Lâm

Công nghiệp

Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu

1.751

 

22

Công ty TNHH Kyocera Việt Nam

KCN Thăng Long II, huyện Yên Mỹ

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.274

 

23

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc

Xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

1.422

 

24

Công ty TNHH Dây và Cáp điện Ngọc Khánh

Xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm

Công nghiệp

Sản xuất dây cáp, dây điện và điện tử khác

1.340

 

25

Công ty TNHH Dây và Cáp điện ô tô Sumiden Việt Nam

KCN Thăng Long II, huyện Yên Mỹ

Công nghiệp

Sản xuất dây cáp, dây điện và điện tử khác

1.109

 

26

Công ty CP Thực phẩm XK Trung Sơn, Hưng Yên

Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm

Công nghiệp

Chế biến và bảo quản thủy sản đông lạnh

1.374

 

27

Công ty TNHH Dệt và Nhuộm Hưng Yên

Xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào

Công nghiệp

Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác

4.232

 

28

Công ty TNHH DORCO VINA

KCN Phố Nối A, huyện Văn Lâm

Công nghiệp

Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng

2.881

 

29

Công ty TNHH HOYA Glass Disk Việt Nam II

KCN Thăng Long II, huyện Yên Mỹ

Công nghiệp

Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

5.973

 

30

Công ty TNHH Thép cán nguội Hòa Phát

Khu D, KCN Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

1.059

 

31

Công ty TNHH Sản xuất - TM Hòa Bình

Xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu

1.057

 

8. TỈNH THÁI BÌNH

1

Công ty CP Bitexco Nam Long

KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình

Công nghiệp

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)

5.071

 

2

Công ty CP Tập đoàn Hương Sen

18, Trần Thái Tông, TP Thái Bình

Công nghiệp

Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia

4.329

 

3

Công ty CP VLXD Thái Thủy

Xã Thái Thủy, huyện Thái Thụy

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

3.475

 

4

Công ty CP VLXD Đống Năm

Xã Đông Động, huyện Đông Hưng

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

3.086

 

5

Công ty CP TM XNK DATEX

KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình

Công nghiệp

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

4.171

 

6

Công ty TNHH May NienhSing Việt Nam

KCN Phúc Khánh, TP Thái Bình

Công nghiệp

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

9.514

 

7

Công ty CP VLXD Tiền Phong

Phường Tiền Phong, TP Thái Bình

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

7.191

 

8

Công ty CP Sợi Trà Lý

Phường Tiền Phong, TP Thái Bình

Công nghiệp

Sản xuất sợi

2.374

 

9

Công ty TNHH Hợp Thành

KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình

Công nghiệp

Sản xuất sợi nhân tạo

1.188

 

10

Công ty TNHH TAV

KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình

Công nghiệp

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

4.933

 

11

Công ty CP Dệt sợi Đam San

KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình

Công nghiệp

Sản xuất sợi

1.904

 

12

Công ty Gốm xây dựng Đại Thắng

KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

4.662

 

13

Công ty TNHH Dệt Đại Cường Thái Bình

KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình

Công nghiệp

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

2.368

 

14

Công ty CP Gạch ốp lát Thái Bình

Xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.110

 

15

Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh sứ Hảo Cảnh

Xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.013

 

16

Chi nhánh Công ty CP Viglacera Tiên Sơn

KCN Tiền Hải, huyện Tiền Hải

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.607

 

17

Nhà máy Gạch men Mikado

Xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

2.854

 

18

Công ty TNHH Thép đặc biệt Shengli Việt Nam

KCN Cầu Nghìn, xã An Bài, huyện Quỳnh Phụ

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

48.619

 

19

Công ty TNHH Pha Lê Việt Tiệp Thái Bình

Lô 43.588,1m2, xã Tây Sơn, huyện Tiền Hải

Công nghiệp

Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh

5.420

 

20

Công ty CP Du lịch và thương mại Hải Bình

Lô 23/CL2, Khu Đô thị Trần Lãm, phường Trần Lãm, TP Thái Bình

Vận tải

Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ giới

8.790

 

9. TỈNH HÀ NAM

1

Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn

Xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

247.160

VICEM

2

Xí nghiệp Gạch Mộc Bắc

Xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.500

 

3

Công ty TNHH Đồng kỹ thuật Korea VN

KCN Đồng Văn, huyện Duy Tiên

Công nghiệp

Sản xuất dây cáp, dây điện và điện tử khác

1.156

 

4

Công ty CP Xi măng Vissai 3

Xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

79.146

 

5

Công ty CP Xi măng Xuân Thành

Xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

73.650

 

6

Công ty TNHH Việt Đức

Xã Tiên Động, huyện Bình Lục

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

1.384

 

7

Công ty CP Nhựa Châu Âu

KCN Đồng Văn, huyện Duy Tiên

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác từ plastic

1.641

 

8

Công ty TNHH MTV Hanoisimex Hà Nam

KCN Đồng Văn, huyện Duy Tiên

Công nghiệp

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

2.971

 

9

Công ty CP Xi măng Hoàng Long

Xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

6.949

 

10

Công ty HACERA

CCN Tây Nam, TP Phủ Lý

Công nghiệp

Sản xuất sợi

3.822

 

11

Công ty TNHH Showa Denko Rare Earth VN

KCN Đồng Văn, huyện Duy Tiên

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu

1.333

 

12

Công ty TNHH HTĐ Sumi VN

KCN Đồng Văn, huyện Duy Tiên

Công nghiệp

Sản xuất dây cáp, dây điện và điện tử khác

1.423

 

13

Công ty Friesland Campina Hà Nam

CCN Tây Nam, TP Phủ Lý

Công nghiệp

Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

1.977

 

14

Công ty CP Khoáng sản Fecon

CCN Thi Sơn, huyện Kim Bảng

Công nghiệp

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao

1.596

 

15

Công ty TNHH Gạch Tuynel Việt Tiệp

Huyện Lý Nhân

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

2.657

 

16

CN Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị tại Hà Nam

KCN Đồng Văn, huyện Duy Tiên

Công nghiệp

Sản xuất các loại bánh từ bột

1.587

 

17

Công ty Dệt Hà Nam

KCN Châu Sơn, TP Phủ Lý

Công nghiệp

Sản xuất sợi

14.673