Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 149/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 13/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 149/2006/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ DỊCH BỆNH VÀNG LÙN, BỆNH LÙN XOẮN LÁ HẠI LÚA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật công bố ngày 08 tháng 8 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định Điều lệ Bảo vệ thực vật, Điều lệ Kiểm dịch thực vật, Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật;
Căn cứ Chỉ thị số 30/2006/CT-TTg ngày 11 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên cây lúa;
Căn cứ Công điện số 25/BNN-CĐ ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Xét tờ trình số 1374/TT-SNN ngày 10 tháng 10 năm 2006 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố dịch bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa trên địa bàn các quận, huyện gồm: quận 2, quận 7, quận 9, quận Bình Tân, huyện Hóc Môn, huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ. 

Điều 2. Giao Ban Chỉ đạo phòng, chống rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa trên địa bàn thành phố tổ chức thực hiện các biện pháp cấp bách phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên lúa mùa năm 2006, tích cực chỉ đạo kiểm tra công tác phòng trừ, ngăn chặn triệt để sự lây lan của bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, thực hiện nghiêm túc theo nội dung Chỉ thị số 29/2006/CT-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Giao Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện có sản xuất lúa huy động nhân lực, tham gia chiến dịch tuyên truyền, vận động nông dân tổ chức tiêu hủy triệt để diện tích nhiễm bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, phòng trừ rầy nâu thường xuyên theo hướng dẫn của ngành nông nghiệp, không để rầy nâu gia tăng mật số cao, hạn chế thấp nhất nguồn rầy nâu di trú mang mầm bệnh phát tán rộng trên diện tích lúa mùa thành phố. Thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ nông dân phòng, chống dịch bệnh theo Quyết định số 137/2006/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 4. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Bảo vệ thực vật tổ chức điều tra phát hiện và dự tính dự báo chính xác diễn biến của dịch bệnh; đề xuất và hướng dẫn kịp thời các biện pháp chuyên môn kỹ thuật phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả.

Điều 5. Giao Sở Tài chính cân đối ngân sách thành phố, phân bổ kinh phí kịp thời cho các hoạt động phục vụ chiến dịch phòng, chống dịch bệnh theo đề nghị của Ban Chỉ đạo phòng, chống  rầu nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa và hướng dẫn thủ tục quyết toán theo quy định.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 7. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các sở, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 Nguyễn Hữu Tín

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 149/2006/QĐ-UBND ngày 13/10/2006 công bố dịch bệnh vàng lùn, bệnh lùn xoắn lá hại lúa trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.922

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!