Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 14/2004/QĐ-BTS ban hành Chương trình hành động của ngành Thuỷ sản thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Số hiệu: 14/2004/QĐ-BTS Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản Người ký: Tạ Quang Ngọc
Ngày ban hành: 10/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THUỶ SẢN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14/2004/QĐ-BTS

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH THUỶ SẢN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 9 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ IX

BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN

Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ- CP ngày 2/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thuỷ sản;
Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá IX về một số chủ trương, chính sách, giải pháp lớn nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng;
Căn cứ Quyết định số: 51/2004/QĐ-TTg ngày 31/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 khoá IX;
Căn cứ biên bản họp Ban cán sự Đảng Bộ Thuỷ sản ngày 14 tháng 5 năm 2004;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Kế hoạch Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này Chương trình hành động của ngành Thuỷ sảnthực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về một số chủ trương, chính sách, giải pháp lớn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông Chánh văn phòng, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tổng công ty, Giám đốc các Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý thuỷ sản, Chủ tịch Hội nghề cá Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội chế biến xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam, Đảng uỷ cơ quan Bộ Thuỷ sản, Công đoàn thuỷ sản Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Thuỷ sản chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN
 Tạ Quang Ngọc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 14/2004/QĐ-BTS ban hành Chương trình hành động của ngành Thuỷ sản thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.302

DMCA.com Protection Status
IP: 34.232.51.240