Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1330/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 05/10/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1330/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐẦU TƯ DỰ ÁN "THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC VÀ XÂY DỰNG TRUNG TÂM HỎA TÁNG" THUỘC DỰ ÁN TỔNG THỂ "CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH"

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (các công văn số 1216/UB-ĐT ngày 11 tháng 4 năm 2001 và số 2631/UB-ĐT ngày 02 tháng 8 năm 2001) và của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (các công văn số 4818 BKH/VPTĐ ngày 18 tháng 7 năm 2001 và số 5796 BKH/VPTĐ ngày 27 tháng 8 năm 2001),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đầu tư dự án “Thu gom, vận chuyển rác và xây dựng trung tâm hoả táng” thuộc dự án tổng thể “Cải thiện môi trường thành phố Hồ Chí Minh” với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tên dự án: Thu gom, vận chuyển rác và xây dựng trung tâm hoả táng tại thành phố Hồ Chí Minh.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Cải thiện môi trường thành phố Hồ Chí Minh.

3. Mục tiêu của dự án: Nâng cao năng lực quản lý và xử lý rác đô thị, hạn chế tối đa ảnh hưởng môi trường trong quá trình thu gom và vận chuyển rác; phát triển và cải thiện dịch vụ đô thị; nâng cao ý kiến và giáo dục cộng đồng về trách nhiệm bảo vệ môi trường.

4. Các hạng mục đầu tư chủ yếu:

- Cung cấp các phương tiện, thiết bị để thu gom, vận chuyển rác hàng ngày gồm: 1.500 xe đẩy, 499 thùng đựng rác, 73 xe ép rác các loại và 14 xe tải;

- Xây dựng và trang thiết bị cho hai trạm trung chuyển rác, công suất 750 tấn/ngày; diện tích trạm số I là 9.796 m2, trạm số II là 10.248 m2;

- Xây dựng 40 trạm ép rác kín tại các quận, huyện với công suất 50 tấn/ngày/trạm;

- Xây dựng và trang thiết bị cho một xưởng sửa chữa, bảo dưỡng các phương tiện cơ giới thu gom, vận chuyển rác;

- Xây dựng hai trung tâm hoả táng tại quận Thủ Đức và huyện Bình Chánh.

5. Tổng mức vốn đầu tư: Ước tính khoảng 580.510 triệu đồng (chưa kể chi phí nộp các khoản thuế theo quy định hiện hành).

6. Nguồn vốn:

- Vốn vay ADB: 451.354,03 triệu đồng (tương đương 32,239 triệu USD), trong đó:

+ Vay lại Bộ Tài chính: 411.748 triệu đồng (tương đương 29,41 triệu USD);

+ Ngân hàng Trung ương cấp: 39.606 triệu đồng (tương đương 2,829 triệu USD);

- Vốn đối ứng từ ngân sách thành phố: 129.156 triệu đồng (tương đương 9,225 triệu USD).

7. Phương thức thực hiện dự án: Đấu thầu theo quy chế hiện hành.

8. Thời gian thực hiện dự án: từ năm 2001 đến năm 2005.

Điều 2. Giao Bộ Tài chính phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tính toán cụ thể về cơ chế tài chính áp dụng cho Dự án.

Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm chỉ đạo Chủ đầu tư nghiên cứu kỹ một số vấn đề kỹ thuật do Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại công văn số 5796 BKH/VPTĐ ngày 27 tháng 8 năm 2001 trong quá trình thiết kế kỹ thuật và thực hiện Dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Khoa học, Công nghệ và môi trường; Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT.THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1330/QĐ-TTg ngày 05/10/2001 đầu tư dự án "Thu gom, vận chuyển rác và xây dựng trung tâm hỏa táng" thuộc dự án tổng thể Cải thiện môi trường thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.897

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!