Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1260/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa công trình thủy điện Đăk Đrinh do tỉnh Kon Tum ban hành

Số hiệu: 1260/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Hữu Hải
Ngày ban hành: 24/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1260/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 24 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CẮM MỐC GII HÀNH LANG BẢO VỆ HỒ CHỨA CÔNG TRÌNH THY ĐIỆN ĐĂK ĐRINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính Phủ quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ ngun nước;

Căn cứ Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành quy định về phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn s 1278/STNMT-ĐKĐĐ ngày 13/10/2016 (kèm theo Phương án và Biên bn cuộc họp ngày 12/10/2016 giữa Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk Đrinh với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, UBND huyện Kon Plông và Công ty cphần Tư vấn điện lực Dầu khí Việt Nam),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa công trình thủy điện Đăk Đrinh thuộc địa bàn tỉnh Kon Tum với các nội dung như sau:

1. Mốc giới hành lang bo vệ hồ chứa công trình thủy điện Đăk Đrinh (trên địa bàn xã Đăk Nên và xã Đăk Ring, huyện Kon PLông) được cắm theo cao trình như sau:

Công trình Thủy điện Đăk Đrinh thực hiện cắm mốc hành lang bo vệ hồ chứa theo cao trình 412,2 m

2. Khối lượng thực hiện:

- Điểm khống chế đường chuyền hạng IV: gồm 8 điểm;

- Điểm khống chế đường chuyền cấp 1: gồm 20 điểm;

- Điểm khống chế đường chuyền cấp 2: gồm 65 điểm;

- Tổng số mốc hành lang bảo vệ hồ chứa là 125 mốc, trong đó:

+ Smốc được bố trí tại địa phận xã Đăk Ring: 23 mốc

+ Số mốc được bố trí tại địa phận xã Đăk Nên: 102 mốc

3. Dự toán kinh phí của phương án: Chđầu tư thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

4. Về nguồn kinh phí thực hiện: Chủ đầu tư tự đảm nhn.

Điều 2. Công ty Cphần thủy điện Đăk ĐRinh có trách nhiệm:

1. Chủ trì phối hợp với UBND huyện Kon PLông, UBND các xã nơi có hồ chứa cắm mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa trên thực địa theo đúng nội dung phương án đã được phê duyệt.

2. Bàn giao mốc cho UBND xã nơi có hồ chứa để quản lý, bảo vệ.

3. Trường hợp hành lang bảo vệ đập, hồ chứa, vùng lòng hồ bị lấn chiếm, sử dụng trái phép thì phải kịp thời báo cáo và phối hợp với chính quyền địa phương để xử lý theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Sở Công thương; Chủ tịch UBND huyện Kon Plông; Tng Giám đốc Công ty Cphần thủy điện Đăk DRinh; Thủ trưởng các tchức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBND các xã: Đăk Ring, Đăk Nên, huyện Kon Plông;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT. NNTN4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn
Hữu Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1260/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 phê duyệt Phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa công trình thủy điện Đăk Đrinh do tỉnh Kon Tum ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.214

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.235.216
server251