Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 123/2003/QĐ-UB điều chỉnh Điểm 3 Điều 1 Quyết định 121/2002/QĐ-UB phê duyệt phương án vệ sinh, thu gom và vận chuyển rác thải của Công ty Nam Thành do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Số hiệu: 123/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Đào Thậm
Ngày ban hành: 17/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 123/2003/QĐ-UB

ngày 17 tháng 11 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM TRONG ĐIỀU 1 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 121/2002/QĐ-UB NGÀY 10/12/2002 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN VỆ SINH, THU GOM VÀ VẬN CHUYỂN RÁC THẢI CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG- THƯƠNG MẠI-SẢN XUẤT NAM THÀNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 03/2003/NĐ-CP ngày 15/01/2003 của Chính phủ về việc điều chỉnh tiền lương;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thị xã Phan Rang-Tháp Chàm tại công văn số 228/CV/KT-CT ngày 31/10/2003 về việc đề nghị giải quyết kinh phí bổ sung tiền lương thu gom vận chuyển rác tăng thêm cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng-Thương mại-Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận, đề nghị của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng-Thương mại-Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận tại công văn số 50/CV/NT-NT ngày 10/11/2003 về việc đề nghị điều chỉnh một số mục trong Quyết định 121/2002/QĐ-UB ngày 10/11/2002 và thực tế triển khai thực hiện Quyết định 121/2002/QĐ-UB trong 10 tháng qua;

Để thực hiện nghiêm túc chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận công văn số 2444/KT ngày 14/10/2003 về việc điều chỉnh tiền lương trong chi phí thu gom, vận chuyển rác thải năm 2003,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

A/ Điều chỉnh Điểm 3 trong Điều 1 của Quyết định 121/2002/QĐ-UB ;

3/ Kinh phí thực hiện:

a/ Tổng kinh phí dự toán riêng cho thị xã Phan Rang-Tháp Chàm trong năm 2003 là 4.317.363.000 đồng (bốn tỷ, ba trăm mười bảy triệu, ba trăm sáu mươi ba nghìn đồng chẳn) để chi cho các công việc: vệ sinh đường phố; thu gom, tiếp nhận và vận chuyển với khối lượng rác thải như đã nêu tại các mục a, b của Điểm 1 Điều 1 của Quyết định 121/2002/QĐ-UB. Hàng năm (từ năm 2004 trở đi) dự toán này sẽ được xem xét điều chỉnh khi: Khối lượng công việc nêu trên tăng từ 10% trở lên hoặc nhà nước có điều chỉnh về tiền lương, về đơn giá theo định mức.

b/ Riêng mức và nguồn kinh phí để thực hiện mục c của Điểm 1 Điều 1 của Quyết định 121/2002/QĐ-UB và các đơn vị, cá nhân khác thì được thực hiện theo hợp đồng đối với các đơn vị, cá nhân có nhu cầu thuê Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng-Thương mại-Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận thu gom, vận chuyển rác thải.

B/ Bổ sung Điểm 4 trong Điều 1 của Quyết định 121/2002/QĐ-UB .

4/ Giao cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng-Thương mại-Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận nhiệm vụ vệ sinh đường phố; thu gom, tiếp nhận và vận chuyển với khối lượng rác thải như đã nêu tại các mục a, b của Điểm 1 Điều 1 của Quyết định 121/2002/QĐ-UB trong suốt quá trình hoạt động của Nhà máy xử lý rác thải của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng-Thương mại-Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các điều khoản còn lại của Quyết định 121/2002/QĐ-UB vẫn giữ nguyên.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Lao động-Thương Binh và Xã hội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Phan Rang-Tháp Chàm, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng-Thương mại-Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

UBND TỈNH NINH THUẬN
CHỦ TỊCH
Đào Thậm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 123/2003/QĐ-UB điều chỉnh Điểm 3 Điều 1 Quyết định 121/2002/QĐ-UB phê duyệt phương án vệ sinh, thu gom và vận chuyển rác thải của Công ty Nam Thành do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.006
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33