Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1226/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Ngày ban hành: 20/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1226/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 20 tháng 4 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐẶT CỔNG CHẮN (BARIE) ĐỂ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM TRA, KIỂM SOÁT LÂM SẢN.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật bảo vệ và phát triển rừng;

Căn cứ Chỉ thị 08/2006/CT-TTg ngày 08/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép;

Căn cứ ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban Thường trực UBND tỉnh ngày 10 tháng 4 năm 2006;

Xét đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tại Tờ trình số 10/TT-CCKL ngày 29/3/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Chi cục Kiểm lâm đặt cổng chắn (barie) tại trạm Kiểm lâm Tà B'hing, huyện Nam Giang để làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển lâm sản, động vật rừng từ Khu bảo tồn Sông Thanh cũng như lâm sản nhập từ Lào về Việt Nam qua đường cửa khẩu Đăk Tà Ooc.

Điều 2. Chi cục Kiểm lâm có trách nhiệm xây dựng cổng chắn đúng theo quy định; bố trí lực lượng thường xuyên làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát lâm sản 24/24 giờ trong ngày nhưng không gây ách tắc, phiền hà đối với các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường; xây dựng quy chế hoạt động cụ thể trong việc kiểm tra, kiểm soát lâm sản tại Trạm.

Điều 3. Sở Giao thông-Vận tải có trách nhiệm hướng dẫn Chi cục Kiểm lâm về kỹ thuật, vị trí đặt cổng chắn theo đúng quy định.

Điều 4. Các ông: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Sở Giao thông-Vận tải, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Chủ tịch UBND huyện Nam Giang và thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- TVTU, TTHĐND, UBND tỉnh;
- Khu Quản lý đường bộ V;
- CPVP;
- Lưu: VT,NC, TH,KTN
(X:\KTN\Hue\2006\Quyet dinh\QD dat cong chan barie Ta Bhing 2006.doc)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1226/QĐ-UBND ngày 20/04/2006 đặt cổng chắn (barie) để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát lâm sản do tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.499

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.94.72