Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 08/2001/QĐ-BVHTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá-Thông tin Người ký: Lưu Trần Tiêu
Ngày ban hành: 13/03/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08/2001/QĐ-BVHTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN DI TÍCH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN 

Căn cứ điều 34 của Hiến pháp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghiã Việt Nam năm 1992.
Căn cứ điều 69 Luật đất đai được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX thông qua ngày 14-07-1993 và được Hội đồng Nhà nước công bố ngày 24-07-1993 về việc quy định chế độ quản lý và sử dụng đất đai của di tích .
Căn cứ vào Pháp lệnh Bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử , văn hoá và danh lam thắng cảnh số 14-LCT/HĐNN công bố ngày 4-4-1984 của Hội đồng Nhà nước Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Vịêt Nam .
Căn cứ Nghị định số 81-CP ngày 8-11-1993 của Chính phủ quy định về chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hoá Thông tin.
Qua xét duyệt hồ sơ di tích và văn bản đề nghị của Ông Chủ tịch Uỷ ban Nhân tỉnh Ninh Bình , Hà Nam, Bắc Giang, Hà Tây, Quảng Trị ,Bình Định, thành phố Hải Phòng.
Xét đề nghị của Ông Cục trưởng Cục Bảo tồn bảo tàng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công nhận 14 (mười bốn) di tích sau đây:

TỈNH HÀ NAM (04)

1. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Mạc Hạ: xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

2. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Tiên Lý: xã Đồn Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

TỈNH BẮC GIANG (03)

3. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Hà Mỹ: xã Chu Điện , huyện Lục Ngạn , tỉnh Bắc Giang.

4. Di tích kiến trúc nghệ thuật Chùa Bảo An : xã Cương Sơn, hưyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

5 Di tích kiến trúc nghệ thuật Chùa Quang Minh: xã Nghĩa Hoà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG (01)

6. Di tích kiến trúc nghệ thuật Lăng Miếu Đôn Nghĩa : xã Vĩnh Niệm, huyện An Hải, thành phố Hải Phòng.

TỈNH HÀ TÂY (02)

7. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Yên Phúc : phường Phúc La, thị xã Hà Đông , tỉnh Hà Tây .

8. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đền Mỹ Tự : xã Tân Xã , huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây .

TỈNH BÌNH ĐỊNH (01)

9. Di tích kiến trúc nghệ thuật Chùa Nhạn Sơn ( chùa Ông Đá ) : xã Nhơn Hậu , huyện An Nhơn , tỉnh Bình Định.

TỈNH QUẢNG TRỊ (02)

10. Di tích lịch sử Đình Câu Nhi: xã Hải Tân, huyện Hải Lăng , tỉnh Quảng Trị.

11. Di tích kiến trúc Hệ thống khai thác và xử lý nước (14 giếng cổ): xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

TỈNH NINH BÌNH (03)

12. Di tích lịch sử Đền thờ Thái phó Lê Niệm : xã Yên Mạc , huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

13. Di tích lịch sử Đình Yên Phú xã Khánh An, huyện Yên Khánh , tỉnh Ninh Bình.

14. Di tích lịch sử Đình Thượng Kiệm : xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Và bổ sung 07 di tích vào khu di tích lịch sử Hoa Lư:

* Di tích lịch sử Lăng Vua Đinh Tiên Hoàng , Lăng Vua Lê Đại Hành : xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (Bổ sung quyết định số 313-VH/VP ngày 28-4-1962 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá công nhận Núi Trường Yên và Đền Vua Đinh Vua Lê)

*Di tích lịch sử Bia Cửa Đông : xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (Bổ sung quyết định số 313-VH/VP ngày 28-4-1962 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá công nhận Núi Trường Yên và Đền Vua Đình Vua Lê)

* Di tích lịch sử Phủ Đông Vương xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (Bổ sung quyết định số 313-VH/VP ngày 28-4-1962 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá công nhận Núi Trường Yên và Đền Vua Đinh Vua Lê)

* Di tích lịch sử Phủ Kình Thiên xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (Bổ sung quyết định số 313-VH/VP ngày 28-4-1962 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá công nhận Núi Trường Yên và Đền Vua Đinh Vua Lê).

* Di tích lịch sử Chùa Ngần : xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (Bổ sung quyết định số 313-VH/VP ngày 28-4-1962 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá công nhận Núi Trường Yên và Đền Vua Đinh Vua Lê).

* Di tích lịch sử Đình Yên Trạch : xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (Bổ sung quyết định số 313-VH/VP ngày 28-4-1962 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá công nhận Núi Trường Yên và Đền Vua Đinh Vua Lê).

* Di tích lịch sử Đền thờ Thục tiết công chúa : xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (Bổ sung quyết định số 313-VH/VP ngày 28-4-1962 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá công nhận Núi Trường Yên và Đền Vua Đinh Vua Lê).

Điều 2. Nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng khai thác trong những khu vực của di tích đã khoanh vùng . Trường hợp đặc biệt sử dụng đất đai ở di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh phải được phép của Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin .

Điều 3. Uỷ ban Nhân dân các cấp thực hiện quyền quản lý Nhà nước đối với di tích lịch sử , văn hoá và danh lam thắng cảnh theo luật định.

Điều 4. Các Ông Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo tồn bảo tàng, Chủ tịch UBND tỉnh , giám đốc Sở Văn hoá Thông tin các tỉnh Ninh Bình, Hà nam , Bắc Giang. Hà Tây , Quảng Trị ,Bình Định, Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 4.
- VP Chủ tịch nước .
- VP Quốc hội, Uỷ ban VHGD
thanh thiếu niên nhi đồng,
VP Chính phủ, Công Báo , Thanh tra NN,
Bộ KHCNMT , Viện Kiểm sát
NDTC, Bộ Công an, Bộ Tư Pháp,
Bộ Quốc phòng, Bộ Công nghiệp,
Bộ NN và PTNT, Tổng cục Địa chính,
Bộ GT-VT.
Tạp chí VHNT .
- LưuVP-Cục BTBT( 4b)

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN
THỨ TRƯỞNG


 
Lưu Trần Tiêu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 08/2001/QĐ-BVHTT ngày 13/03/2001 về việc công nhận di tích do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.216

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.111.121
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!