Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 06/2006/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thị xã Kon Tum

Số hiệu: 06/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Trần Quang Vinh
Ngày ban hành: 13/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 06/2006/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 13 tháng 02 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH10, ngày 26/4/2002 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 104/2004/TTLT/BTC-BXD, ngày 08/11/2004 của Bộ Xây dựng – Bộ Tài chính hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch đô thị, khu công nghiệp và cụm dân cư nông thôn.

Căn cứ ý kiến thống nhất tại cuộc họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy, ngày 10/02/2006.

Xét đề nghị của Công ty cấp nước Kon Tum (Tờ trình số 94/TT, ngày 19/10/2005); ý kiến đề xuất của Sở Tài chính (Công văn số 54/STC-QLCS-GIÁ, ngày 10/01/2006).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định bảng giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thị xã Kon Tum, cụ thể như sau:

- Mức giá 3.000 đồng/m3: áp dụng cho sinh hoạt của các hộ dân cư, cán bộ công nhân viên chức, các hộ gia đình ở tập thể;

- Mức giá 6.050 đồng/m3: áp dụng cho các cơ quan hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang, các tổ chức, đoàn thể;

- Mức giá 7.750 đồng/m3: áp dụng cho khối sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

Các mức giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Điều 2. Mức giá nước sạch quy định tại Điều 1 được áp dụng kể từ ngày 01/3/2006.

Giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng kiểm tra việc cung cấp nước sạch trên địa bàn thị xã Kon Tum theo đúng quy định.

Điều 3. Các Ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Kon Tum; Giám đốc Công ty cấp nước Kon Tum; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 33/2004/QĐ-UB, ngày 12/01/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Tài chính (b/c);
- Bộ Xây dựng (b/c);
- Cục Kiểm tra VBQPPL – Bộ tư pháp (b/c);
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Như điều 3;
- Sở Tư Pháp;
- Lưu: VT-TH1.

TM. UBND TỈNH KON TUM
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Quang Vinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 06/2006/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thị xã Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.031

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.130.97