Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 03/2001/QĐ-BVHTTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá-Thông tin Người ký: Lưu Trần Tiêu
Ngày ban hành: 19/01/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/2001/QĐ-BVHTTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN DI TÍCH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN

Căn cứ điều 34 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt Nam.
Căn cứ điều 69 Luật đất đai được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX thông qua ngày 14/7/1993 và được Hội đồng Nhà nước công bố ngày 24/7/1993 về việc quy định chế độ quản lý và sử dụng đất đai của di tích.
Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh số 14/LCT-HĐNN công bố ngày 4/4/1984 của Hội đồng Nhà nước Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Căn cứ nghị định 81/CP ngày 8/11/1993 của Chính phủ qui định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hoá - Thông tin.
Qua xét hồ sơ di tích và văn bản đề nghị của ông Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bình Phước, Quảng Nam, Gia Lai, Đăk Lăk, Kon Tum.

Xét đề nghị của ông Cục trưởng Cục Bảo tồn bảo tàng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công nhận: Di tích lịch sử đường hồ chí Minh thuộc các tỉnh Nghệ an, Hà tĩnh, quảng bình, quảng trị, Thừa thiên huế, bình Phước, Quảng Nam, gia lai, Kon tum, Dăk Lăk (gồm các địa điểm có danh sách kèm theo).

Điều 2. Nghiêm cấm mọi hoạt động xây dụưng khai thác trong những khu vựcc ủa di tích đã khoanh vùng. Trường hợp đặc biệt xử dụng đất đai ở di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh phải được phép của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin.

Điều 3.Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện quyền quản lý Nhà nước đối với di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh theo luật định.

Điều 4.Quyết định này thay thế các quyết định số 236/QĐ ngày 12/12/1986; số 451/VH-QĐ ngày 21/4/1989; số 1568/VH-QĐ ngày 21/4/1989; số 886/QĐ ngày 20/5/1991 của Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận các địa điểm di tích lịch sử đường Trường Sơn.

Điều 5.Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo tồn bảo tàng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bình Phước, Quảng Nam, Gia Lai, Đăk Lăk, Kon Tum chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 4
- VP Chủ tịch nước
VP Quốc hội, Uỷ ban VHGD
- thanh thiếu niên nhi đồng
- VPCP, Thanh tra Nhà nước,
Bộ KHCNMT, Viện Kiểm sát NDTC,
Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng,
Bộ Công nghiệp, Bộ NN và PTNT,
Tổng cục Địa chính, Bộ GT-VT,
- Tạp chí VHNT.
- Lưu VP-Cục BTBT (4b)

KT/BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN
THỨ TRƯỞNG 
Lưu Trần Tiêu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết địnhố 03/2001/QĐ-BVHTTT ngày 19/01/2001 về việc công nhận di tích do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.845

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!