Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 02/2004/QĐ-BVHTT về việc xếp hạng di tích quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành

Số hiệu: 02/2004/QĐ-BVHTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá-Thông tin Người ký: Phạm Quang Nghị
Ngày ban hành: 19/01/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2004/QĐ-BVHTT

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XẾP HẠNG DI TÍCH QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ – THÔNG TIN

Căn cứ Nghị định 63/2003/ NĐ-CP ngày 11-6-2003 của Chính phủ qui định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá- Thông tin;
Căn cứ Luật di sản văn hoá và Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11-11-2002 Quy định chi tiết một số điều của Luật di sản văn hoá;
Căn cứ hồ sơ di tích và đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh Cao Bằng, Đồng Nai, Trà Vinh, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Long An, Đồng Tháp;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Xếp hạng 12 di tích:

 tỉnh Cao Bằng (02)

1. Di tích lịch sử: Địa điểm Đài quan sát của Bộ chỉ huy chiến dịch Biên Giới (1950)- xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.

2. Di tích lịch sử: Hang Ngườm Bốc-nơi lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chiến dịch Biên Giới (1950), xã Hồng Việt, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

 tỉnh Đồng Nai(01)

3. Di tích lịch sử: Địa điểm Căn cứ Trung ương Cục miền Nam ( 1961-1962)- xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

 Tỉnh Trà Vinh (01)

4. Di tích lịch sử: Bến tiếp nhận vũ khí Cồn Tàu ( Đường Hồ Chí Minh trên biển) -xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

 tỉnh Thanh Hóa (02)

5. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Chùa Hoa Long-xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

6. Di tích lịch sử: Đền Đồng cổ- xã Hoằng Minh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

 tỉnh Hà Tĩnh( 01)

7. Danh lam thắng cảnh: Khu vực chùa và hồ Thiên Tượng - xã Trung Lương, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

 Điều chỉnh tên di tích đã xếp hạng như sau: Di tích lịch sử: Nhà lưu niệm đồng chí Hà Huy Tập Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương ( 1936-1938) Xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

(Quyết định này thay thế quyết định số 457/VH-QĐ ngày 25-3-1991 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin xếp hạng di tích Nhà lưu niệm đồng chí Hà Huy Tập, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).

 Tỉnh Long An (02)

8. Di Tích Lịch sử: Nhà và lò gạch Võ Công Tồn- xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

9. Di tích Khảo cổ: Gò Ô Chùa- xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.

 tỉnh Đồng Tháp (03)

10. Di tích lịch sử: Địa điểm chiến thắng Giồng Thị Đam- Gò Quản Cung, xã An Phước, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

11. Di tich lịch sử: Địa điểm vụ thảm sát Bình Thành- Thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

12. Di tích lịch sử: Đền thờ Trần Văn Năng- xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

 * Điều chỉnh địa danh di tích đã xếp hạng của tỉnh Quảng Bình như sau: Di tích lịch sử: Bến phà Quán HàuThị trấn Quán Hàu và xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình (Quyết định này thay thế Quyết định số 62/2003/QĐ-BVHTT ngày 27-11-2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin xếp hạng di tích Bến phà Quán Hàu, thị xã Quán Hàu và xã Võ Ninh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình)

Điều 2. Nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng khai thác trong những khu vực di tích đã khoanh vùng bảo vệ. Trường hợp đặc biệt xử dụng đất đai ở di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh phải được phép của Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin.

Điều 3. Uỷ ban Nhân dân các cấp thực hiện quyền quản lý Nhà nước đối với di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh theo luật định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân và Giám đốc Sở Văn hóa-Thông tin các tỉnh Cao Bằng, Đồng Nai, Trà Vinh, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Long An, Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 5
- Công Báo
- Cục DSVH
- Lưu VT Bộ

BỘ TRƯỞNG
Phạm Quang Nghị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 02/2004/QĐ-BVHTT về việc xếp hạng di tích quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.827
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192