Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 15/2008/NQ-HĐND thông qua Phương án điều chỉnh phân loại đường phố tại thị xã Đông Hà năm 2008

Số hiệu: 15/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Viết Nên
Ngày ban hành: 24/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2008/NQ-HĐND

Đông Hà, ngày 24 tháng 07 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ TẠI THỊ XÃ
ĐÔNG HÀ NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về Phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị Quyết số 33/2007/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2007 của HĐND tỉnh Quảng trị về việc Thông qua Phương án phân loại đường phố thị xã, thị trấn và giá các loại đất năm 2008;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 1668/TTr-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh đề nghị Thông qua phương án điều chỉnh phân loại đường phố tại thị xã Đông Hà năm 2008; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án điều chỉnh phân loại đường phố tại thị xã Đông Hà năm 2008 đối với các tuyến đường chưa có tên hoặc có tên nhưng chưa được xếp loại và có mặt cắt dưới 6m (Được áp dụng kể từ ngày 01/01/2008), cụ thể:

1. Các tuyến đường chưa có tên hoặc có tên nhưng chưa được xếp loại đã được đổ nhựa hoặc bê tông (Do Nhà nước đầu tư) có mặt cắt từ 3m đến dưới 6m: Xếp loại 4d.

2. Các tuyến đường chưa có tên hoặc có tên nhưng chưa được xếp loại đã được đổ nhựa hoặc bê tông (Do Nhà nước và nhân dân cùng làm hoặc do nhân dân tự đầu tư) có mặt cắt từ 3m đến dưới 6m: Xếp loại 4e.

3. Các đường có mặt cắt dưới 3m, chưa có tên hoặc có tên nhưng chưa được xếp loại thì xếp theo vị trí của các đường đã được xếp loại.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua; bãi bỏ các quy định tại các điểm 1, 2 mục XIX phụ lục số 2 Nghị Quyết số 33/2007/NQ-HĐND ngày 15/12/2007 của HĐND tỉnh trái với quy định của Nghị quyết này.

Điều 3. HĐND tỉnh giao

UBND tỉnh tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh thực hiện giám sát Nghị quyết theo chức năng được pháp luật quy định.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa V, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 24 tháng 7 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Viết Nên

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 15/2008/NQ-HĐND thông qua Phương án điều chỉnh phân loại đường phố tại thị xã Đông Hà năm 2008

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.266
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93