Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 07/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Ngô Thị Doãn Thanh
Ngày ban hành: 19/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 07/2008/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA  DỰ ÁN “ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH RỪNG HUYỆN SÓC SƠN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI”

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ XIII

(TỪ NGÀY 17/4 ĐẾN NGÀY 19/4/2008)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND;
Xét
Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 3/4/2008 của UBND Thành phố về việc thông qua Dự án “ Điều chỉnh Quy hoạch rừng huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội”;
Căn cứ
Báo cáo thẩm tra số 11/BC-KTNS ngày 14/4/2008 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố và ý kiến của đại biểu HĐND Thành phố tại kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Dự ánĐiều chỉnh Quy hoạch rừng huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội” với những nội dung chủ yếu sau:

1. Quan điểm và định hướng phát triển rừng huyện Sóc Sơn:

a.Quan điểm phát triển rừng:

Phát triển rừng phòng hộ bảo vệ môi trường huyện Sóc Sơn kết hợp với phát triển bền vững kinh tế – xã hội huyện Sóc Sơn và Thủ đô Hà Nội.

Phát triển rừng phòng hộ bảo vệ môi trường huyện Sóc Sơn nhằm cải thiện đời sống người dân làm nghề rừng, trên cơ sở đẩy mạnh xã hội hóa nghề rừng và huy động các nguồn lực để phát triển rừng.

Phát triển rừng phòng hộ bảo vệ môi trường huyện Sóc Sơn trên cơ sở bảo đảm sự đồng bộ giữa đầu tư cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững kết hợp với đầu tư các khu du lịch, dịch vụ và nghỉ ngơi cuối tuần.

b. Định hướng phát triển rừng:

Thực hiện công tác quản lý, bảo vệ tốt các diện tích rừng hiện có, kết hợp với việc cải tạo, nâng cấp và làm giàu rừng, để rừng phát huy hiệu quả chức năng phòng hộ điều hòa nguồn nước, giữ nước và bảo vệ môi trường sinh thái.

2. Điều chỉnh Quy hoạch rừng huyện Sóc Sơn như sau:

a. Quy hoạch toàn bộ diện tích rừng và đất lâm nghiệp huyện Sóc Sơn thành  rừng phòng hộ bảo vệ môi trường với tổng diện tích là: 4.557,0 ha, trong đó:

Diện tích đất có rừng: 4.360.4 ha

Diện tích đất không có rừng: 191,1 ha

Diện tích đất vườn ươm cây giống: 5,5ha

b. Quy hoạch các khu chức năng rừng kết hợp với phát triển du lịch, dịch vụ:

b.1. Khu du lịch văn hóa kết hợp với nghỉ cuối tuần Đền Sóc (Đền Gióng) với diện tích 274,8 ha

b.2. Khu vui chơi, giải trí, du lịch sinh thái và nghỉ cuối tuần hồ Đồng Đò, xã Minh Trí với diện tích 191,0 ha.

b.3. Làng sinh thái, du lịch và nghỉ cuối tuần Minh Phú (các xã: Minh Phú, Hiền Ninh, Nam Sơn) với diện tích 389,7ha.

b.4. Khu du lịch sinh thái và nghỉ cuối tuần hồ Hoa Sơn - Hồ Hàm Lợn, xã Nam Sơn với diện tích 100,6 ha.

b.5. Khu Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Sóc Sơn, xã Tiên Dược với diện tích 12,1 ha.

3. Giải pháp chủ yếu phát triển rừng phòng hộ bảo vệ môi trường huyện Sóc Sơn:

a. Giải pháp về lâm nghiệp: Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Thực hiện trồng nâng cấp, cải tạo và làm giàu rừng.

b. Giải pháp về tổ chức bộ máy làm nghề rừng: Củng cố, kiện toàn Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng Sóc Sơn; đổi mới tổ chức và quản lý Lâm trường Sóc Sơn; nghiên cứu, bổ sung biên chế cán bộ quản lý nhà nước về chuyên ngành lâm nghiệp.

c. Giải pháp về cơ chế chính sách: Hoàn thành công tác giao đất, giao rừng cho các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình theo quy định của pháp luật; nghiên cứu, ban hành Quy chế quản lý rừng phòng hộ bảo vệ môi trường huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội theo quy định hiện hành của Nhà nước và mang tính đặc thù riêng của Hà Nội; nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ nhằm huy động các nguồn lực để bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ bảo vệ môi trường huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội bền vững và ổn định.

4. Danh mục các dự án ưu tiên

a. Dự án “Cắm mốc giới và xác định ranh giới rừng ngoài thực địa, giai đoạn 2008-2010”  

b. Dự án “Xây dựng công trình quản lý và phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2008-2012

c. Dự án Cải tạo, nâng cấp và làm giàu rừng phòng hộ bảo vệ môi trường huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội giai đoạn 2008-2015

d. Dự án “Đầu tư và phát triển rừng phòng hộ bảo vệ môi trường kết hợp với phát triển du lịch sinh thái và dịch vụ giai đoạn 2008-2015”.

Điều 2. Giao UBND Thành phố phê duyệt nội dung và tổ chức triển khai thực hiện Dự án Điều chỉnh Quy hoạch rừng huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội”. HĐND, Thường trực, các ban, đại biểu HĐND và Ủy ban MTTQ Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND Thành phố Hà Nội khóa XIII, kỳ họp thứ 13 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ QH;
- Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu;
- Văn phòng Chính phủ; Văn phòng Quốc hội;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội;
- TT TU, TT HĐND TP;
- UBND, UBMTTQ Thành phố;;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện;
- Các vị đại biểu HĐND Thành phố;
- Các cơ quan báo chí TW và Hà Nội;
- VP: TU, ĐĐBQH&HĐND,UBND TP;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Ngô Thị Doãn Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND ngày 19/04/2008 về việc thông qua dự án “điều chỉnh quy hoạch rừng huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội" do Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.409
s231

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.52.68