Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 179/1999/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 30/12/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 179/1999/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 1999

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 179/1999/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 1999 QUY ĐỊNH VIỆC THI HÀNH LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.

1. Nghị định này quy định việc quản lý, bảo vệ, khai thác sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước; cấp giấy phép về tài nguyên nước và phòng, chống, khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra.

2. Nghị định này cũng được quy định đối với các hoạt động gây ô nhiễm nước biển; quy định quy hoạch xây dựng công trình trên biển như các công trình giao thông, thuỷ lợi, thuỷ sản và các công trình khác; các hoạt động liên quan đến quai đê lấn biển, thoát lũ; phòng, chống xâm nhập mặn, nước biển dâng, tràn, làm muối, nuôi trồng thuỷ, hải sản và các hoạt động khác có liên quan.

3. Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, hệ thống tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan quản lý Nhà nước về tài nguyên nước Chính phủ có quy định riêng.

Điều 2. Quy hoạch lưu vực sông quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật Tài nguyên nước được quy định cụ thể như sau:

1. Quy hoạch lưu vực sông phải đảm bảo yêu cầu sử dụng tổng hợp nguồn nước, đáp ứng các yêu cầu về cấp nước cho sinh hoạt, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, khai khoáng, phát điện, giao thông thuỷ, nuôi trồng thuỷ, hải sản, sản xuất muối, thể thao, giải trí, du lịch, y tế, an dưỡng, nghiên cứu khoa học và các mục đích khác; đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống lũ, lụt, hạn hán và các tác hại khác do nước gây ra.

2. Quy hoạch lưu vực sông nhánh, quy hoạch hệ thống công trình thuỷ lợi và các quy hoạch chuyên ngành về phòng, chống lũ, lụt, hạn hán, cấp thoát nước, giao thông thuỷ, quy hoạch thuỷ điện và các quy hoạch khai thác, sử dụng nước khác phải căn cứ vào quy hoạch lưu vực sông.

Chương 2:

BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC

Điều 3. Việc phòng, chống suy thoái, cạn kiệt nguồn nước quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật tài nguyên nước được quy định cụ thể như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a. Tổ chức điều tra, đánh giá các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt;

b. Lập quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng phù hợp với quy hoạch lưu vực sông để bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống lũ, lụt, hạn hán;

c. Lập kế hoạch khôi phục, nâng cấp và xây dựng bổ sung, làm mới các công trình thuỷ lợi để tăng khả năng cung cấp nước, khôi phục các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt;

d. Kiểm tra, giám sát việc khai thác, sử dụng nước dưới đất; có biện pháp xử lý kịp thời để bảo vệ nguồn nước dưới đất ở các vùng, khu vực đang có nguy cư suy giảm về trữ lượng và bị ô nhiễm;

đ. Kiểm tra, giám sát các điểm xả nước thải vào nguồn nước; quy định việc áp dụng các biện pháp xử lý nước thải theo quy định của pháp luật.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan lập kế hoạch sử dụng kinh phí hàng năm để thực hiện các quy định tại khoản 1 điều này trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 4. Kế hoạch phòng, chống ô nhiễm nguồn nước quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật Tài nguyên nước được quy định cụ thể như sau:

1. Các Bộ: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công nghiệp và Tổng cục Khí tượng thuỷ văn theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a. Xây dựng mạng lưới trạm khảo sát, đánh giá lại chất lượng nước mặt và nước dưới đất; thu thập số liệu, lập ngân hàng dữ liệu;

b. Lập kế hoạch ngăn ngừa và tiến hành xử lý ô nhiễm nguồn nước.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công nghiệp và Tổng cục Khí tượng thuỷ văn phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập kế hoạch kinh phí hàng năm để thực hiện các quy định tại khoản 1 điều này trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 5.Việc cấp phép xả nước thải vào nguồn nước quy định tại Điều 18 Luật Tài nguyên nước được quy định cụ thể như sau:

1. Đối tượng cấp phép:

Tổ chức, cá nhân sử dụng nước để sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, bệnh viện, đô thị, khu dân cư tập trung và các hoạt động khác, nếu xả nước thải vào nguồn nước, thì phải xin phép cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 5 điều này.

2. Điều kiện cấp phép:

Việc cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước phải căn cứ:

a. Luật Tài nguyên nước và các pháp luật khác có liên quan;

b. Quy hoạch bảo vệ, khai thác, sử dụng nguồn nước và phòng, chống tác hại do nước gây ra của lưu vực sông và quy hoạch hệ thống công trình thuỷ lợi;

c. Khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước; tiêu chuẩn nước thải;

d. Đề nghị của cơ quan quản lý quy hoạch lưu vực sông; tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi.

3. Thời hạn của giấy phép:

a. Thời hạn của giấy phép từ 3 đến 5 năm đối với việc xả nước thải vào nguồn nước;

b. Trường hợp thời hạn sử dụng giấy phép đã hết hạn, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép quyết định việc gia hạn, nhưng mỗi lần gia hạn giấy phép không quá 3 năm;

c. Thời hạn sử dụng giấy phép có thể bị thay đổi khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

Nguồn nước không thể bảo đảm khả năng tiếp nhận nước thải;

Nhu cầu sử dụng nước và thải nước tăng nhiều mà chưa có biến pháp xử lý, khắc phục;

Xuất hiện tình huống đặc biệt khác cần phải hạn chế việc xả nước thải vào nguồn nước.

4. Thu hồi và đình chỉ sử dụng giấy phép:

Việc thu hồi hoặc đình chỉ hiệu lực sử dụng giấy phép xả nước thải vào nguồn nước được áp dụng trong các trường hợp sau:

a. Tổ chức, cá nhân xả nước thải vi phạm nội dung quy định trong giấy phép;

b. Tổ chức, cá nhân xả nước thải vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 19 của Luật Tài nguyên nước;

c. Tổ chức, cá nhân xả nước thải vào nguồn nước bị giải thể, chuyển nhượng hoặc bị tuyên bố phá sản;

d. Giấy phép cấp không đúng thẩm quyền;

đ. Giấy phép không sử dụng trong thời gian 01 năm mà không có lý do chính đáng;

e. Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét thấy cần thiết thu hồi hoặc đình chỉ hiệu lực của giấy phép vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.

5. Thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép:

a. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện việc cấp, thu hồi Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và các hệ thống công trình thuỷ lợi liên tỉnh;

b. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc cấp, thu hồi Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và hệ thống công trình thuỷ lợi thuộc tỉnh quản lý; Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và hệ thống công trình thuỷ lợi liên tỉnh do tỉnh quản lý nhưng phải có sự thoả thuận bằng văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

c. Cơ quan quản lý Nhà nước về tài nguyên nước có thẩm quyền cấp giấy phép loại nào thì có quyền thu hồi giấy phép loại đó.

6. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định thủ tục cấp phép và quy định việc uỷ quyền cấp phép xả nước thải vào nguồn nước.

Điều 6. Việc nộp lệ phí cấp phép, phí xả nước thải vào nguồn nước, phí phòng, chống ô nhiễm nguồn nước quy định tại Điều 7 và điểm b khoản 2 Điều 19 Luật Tài nguyên nước được quy định cụ thể như sau:

1. Tổ chức, cá nhân khi xin phép xử nước thải vào nguồn nước phải nộp lệ phí cấp phép;

2. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xả nước thải vào nguồn nước, hệ thống công trình thuỷ lợi phải nộp phí xả nước thải;

3. Tổ chức, cá nhân xả nước thải sinh hoạt vào hệ thống tiêu thoát nước chung của thành phố, đô thị, khu dân cư tập trung phải nộp phí phòng, chống ô nhiễm;

4. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh xả nước thải vào hệ thống tiêu thoát nước chung của thành phố, đô thị, khu dân cư tập trung phải nộp phí xả nước thải; trường hợp tổ chức, cá nhân áp dụng các biến pháp khoa học công nghệ tiên tiến bảo đảm khối lượng xả ít hơn, mức độ xử lý nước thải tốt hơn so với quy định thì được xét miễn, giảm phí xả nước thải;

5. Lệ phí cấp phép, phí xả nước thải, phí phòng, chống ô nhiễm được sử dụng cho việc quản lý và bảo vệ tài nguyên nước. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục thu, nộp, quản lý, sử dụng phí xả nước thải, phí phòng, chống ô nhiễm và các trường hợp miễn, giảm.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ quyết định về mức thu lệ phí cấp phép, phí xả nước thải, phí phòng, chống ô nhiễm nguồn nước.

Chương 3:

KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC

Điều 7. Việc điều hoà, phân phối tài nguyên nước quy định tại Điều 20 Luật Tài nguyên nước được quy định cụ thể như sau:

1. Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước căn cứ vào quy hoạch lưu vực sông và tiềm năng thực tế của nguồn nước, thông báo khả năng của nguồn nước cho các ngành, các địa phương liên quan lập kế hoạch bố trí dân sinh, kinh tế - xã hội phù hợp với tiềm năng của nguồn nước.

Khi nguồn nước không đáp ứng nhu cầu dùng nước, thì các ngành, các địa phương phải điều chỉnh kế hoạch, bố trí dân sinh, kinh tế - xã hội cho phù hợp với khả năng thực tế của nguồn nước.

2. Khi xảy ra hạn hán, gây thiếu nước nghiêm trọng, cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước thực hiện việc điều hoà, phân phối tài nguyên nước theo nguyên tắc:

a. Bảo đảm chủ động nước cho sinh hoạt với định mức tối thiểu;

b. Nhu cầu nước cho chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi, trồng thuỷ, hải sản;

c. Bảo đảm nước cho các cơ sở công nghiệp và cơ sở nghiên cứu khoa học quan trọng;

d. Bảo đảm nước phục vụ cho chương trình an ninh lương thực và cây trồng có giá trị kinh tế cao;

đ. Các mục đích khai thác, sử dụng nước khác.

Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước theo quy định tại khoản 1 và 2 điều này chịu trách nhiệm lập kế hoạch điều hoà, phân phối tài nguyên nước.

Điều 8. Nghĩa vụ tài chính của tổ chức, cá nhân quy định tại điểm e khoản 1 Điều 23 Luật Tài nguyên nước được quy định cụ thể như sau:

1. Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước, trừ trường hợp không phải xin phép quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật Tài nguyên nước phải nộp thuế tài nguyên theo quy định của pháp luật;

2. Trả phí sử dụng nước theo quy định của pháp luật;

3. Bồi thường thiệt hại do mình gây ra trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định của pháp luật;

4. Trả lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước;

5. Lệ phí cấp phép khai thác, phí sử dụng nước được sử dụng cho việc quản lý và bảo vệ tài nguyên nước.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ quyết định về mức thu phí, lệ phí cấp phép khai thác, sử dụng nước.

Điều 9. Việc cấp phép và việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước quy định tạ khoản 1 Điều 24 Luật Tài nguyên nước được quy định cụ thể như sau:

1. Đối tượng cấp giấy phép:

Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho các mục đích sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, khai khoáng, phát điện và các mục đích khác thì phải xn phép cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép quy định tại khoản 5 điều này.

2. Điều kiện cấp giấy phép:

Việc cấp giấy phép khai thác, sử dụng nguồn nước phải căn cứ:

a. Pháp luật về tài nguyên nước và pháp luật khác có liên quan;

b. Quy hoạch bảo vệ, khai thác, sử dụng nguồn nước và phòng, chống tác hại do nước gây ra của lưu vực sông và quy hoạch hệ thống công trình thuỷ lợi; kết quả đánh giá các đề án thăm dò và báo cáo thăm dò nước dưới đất của các cơ quan chuyên môn hoặc hội đồng chuyên môn;

c. Khả năng thực tế của nguồn nước, tiêu chuẩn cấp nước, nhu cầu dùng nước;

d. Đề nghị của cơ quan quản lý quy hoạch lưu vực sông, tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi.

3. Thời hạn sử dụng của giấy phép:

a. Thời hạn sử dụng của giấy phép là 20 năm đối với khai thác, sử dụng nước mặt; 15 năm đối với khai thác, sử dụng nước dưới đất;

b. Trường hợp giấy phép sử dụng đã hết hạn, cơ quan có thẩm quyền cấp phép quyết định việc gia hạn, nhưng mỗi lần gia hạn thì thời hạn giấy phép không quá 10 năm;

c. Thời hạn của giấy phép có thể bị thay đổi khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

- Nguồn nước không thể bảo đảm việc cung cấp nước bình thường;

- Việc khai thác nước dưới đất vượt quá mức quy định gây suy thoái, cạn kiệt hoặc nguồn nước dưới đất bị ô nhiễm nghiêm trọng;

- Nhu cầu sử dụng nước tăng nhiều mà chưa có biện pháp xử lý, bổ sung nguồn nước;

- Xuất hiện tình huống đặc biệt khác cần phải hạn chế việc khai thác, sử dụng nước.

4. Thu hồi và đình chỉ sử dụng giấy phép:

Việc thu hồi và đình chỉ hiệu lực của giấy phép khai thác, sử dụng nước được thực hiện trong các trường hợp sau:

a. Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước vi phạm nội dung quy định trong giấy phép;

b. Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước vi phạm quy định tại Điều 23 của Luật Tài nguyên nước;

c. Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước bị giải thể hoặc bị tuyên bố phá sản;

d. Giấy phép cấp không đúng thẩm quyền;

đ. Giấy phép không sử dụng trong thời gian 1 năm mà không có lý do chính đáng;

e. Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét thấy cần thiết thu hồi hoặc đình chỉ hiệu lực của giấy phép vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.

5. Thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép:

a. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp, thu hồi các loại giấy phép khai thác, sử dụng nước sau:

- Giấy phép khai thác, sử dụng nước đối với các công trình quan trọng quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

- Giấy phép thăm dò, khai thác nước dưới đất đối với các công trình khai thác nước tập trung với lưu lượng từ 1000 m3/ngày/đêm trở lên.

- Giấy phép lấy nước mặt cho nông nghiệp, công nghiệp, khai khoáng và sinh hoạt với lưu lượng từ 2 m3/s trở lên.

- Giấy phép khai thác, sử dụng nước để phát điện với công suất từ 500 kw trở lên.

b. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp, thu hồi các loại giấy phép khai thác, sử dụng nước sau:

- Giấy phép thăm dò, khai thác nước dưới đất đối với các công trình khai thác nước dưới đất, lưu lượng khai thác dưới 1.000m3/ngày/đêm;

- Giấy phép lấy nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, khai khoáng, sinh hoạt với lưu lượng dưới 2 m3/s;

- Giấy phép khai thác, sử dụng nước cho phát điện với công suất dưới 500 kw.

c. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho các mục đích khác thuộc lưu vực sông, hệ thống công trình thuỷ lợi liên tỉnh;

d. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho các mục đích khác thuộc lưu vực sông, hệ thống công trình thuỷ lợi trong phạm vi địa phương; thực hiện việc cấp phép khai thác, sử dụng nước thuộc lưu vực sông, hệ thống công trình thuỷ lợi liên tỉnh theo uỷ quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

đ. Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước có thẩm quyền cấp giấy phép lại nào thì có quyền thu hồi giấy phép loại đó.

6. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định thủ tục cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Điều 10.

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức quy mô nhỏ về khai tác sử dụng nước trong phạm vi gia đình quy định tại điểm a, b, c khoản 2 Điều 24 Luật Tài nguyên nước theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Các trường hợp khai thác, sử dụng nước quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 24 Luật Tài nguyên nước là các trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho các mục đích lâm nghiệp, giao thông thuỷ, nuôi trồng thuỷ, hải sản, sản xuất muối, thể thao, giải trí, du lịch, y tế, an dưỡng, nghiên cứu khoa học không nhằm mục đích kinh doanh.

Điều 11.

Quyền dẫn nước chảy qua quy định tại Điều 33 Luật Tài nguyên nước được thực hiện theo quy định tại các Điều 274, 275, 282 và 283 của Bộ luật Dân sự.

Trường hợp dẫn nước bằng các biện pháp công trình, thì Chủ đầu tư phải tuân theo quy hoạch lưu vực sông, quy hoạch hệ thống công trình thuỷ lợi và phải được cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước có thẩm quyền cấp giấy phép quy định tại khoản 5 Điều 9 Nghị định này.

Điều 12. Tổ chức, cá nhân khi cần bổ sung, thay đổi mục đích, quy mô khai thác, sử dụng tài nguyên nước quy định tại Điều 35 Luật Tài nguyên nước thì phải có đơn xin phép, lập đề án trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép quy định tại khoản 5 Điều 9 Nghị định này.

Chương 4:

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC

Điều 13. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên nước trong phạm vi cả nước, bao gồm:

1. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách về bảo vệ, khai thác, sử dụng, phát triển tài nguyên nước; phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra; lập danh mục các lưu vực sông trình Thủ tướng Chính phủ quyết định;

2. Xây dựng và trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản pháp quy, quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, định mức về bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra;

3. Tổng hợp, quản lý kết quả điều tra cơ bản, kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước trong phạm vi cả nước; xây dựng ngân hàng dữ liệu về tài nguyên nước và thực hiện công tác kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

4. Quyết định theo thẩm quyền việc điều hoà, phân phối tài nguyên nước theo quy định tại khoản 3 Điều 7 của Nghị định này; cấp, thu hồi, gia hạn giấy phép hoặc uỷ quyền cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp, thu hồi, gia hạn giấy phép về tài nguyên nước, giấy phép hành nghề khoan điều tra, khảo sát địa chất, thăm dò, thi công công trình khai thác nước dưới đất theo quy định của Nghị định này;

5. Quyết định theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ quyết định biện pháp, huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để phòng, chống, khắc phục hậu quả lũ, lụt, hạn hán, xử lý sự cố công trình thuỷ lợi và các tác hại khác do nước gây ra;

6. Tổ chức công tác thanh tra chuyên ngành về tài nguyên nước; giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực pháp luật về tài nguyên nước;

7. Tổng hợp và đề xuất trình Chính phủ xử lý các vấn đề trong quan hệ quốc tế về lĩnh vực tài nguyên nước;

8. Đề xuất, trình Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hệ thống tổ chức cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước; tuyên truyền, phổ biến pháp luật tài nguyên nước;

9. Quản lý việc khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi, công tác phòng, chống lụt, bão và xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Điều 14. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm:

1. Tổng cục Khí tượng thuỷ văn phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan lập và tổ chức thực hiện kế hoạch hàng năm và dài hạn việc điều tra cơ bản về số lượng, chất lượng về tài nguyên nước mặt;

2. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng tiêu chuẩn chất lượng nước; kiểm soát và hạn chế mưa axít;

3. Bộ Công nghiệp phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan lập và tổ chức thực hiện kế hoạch hàng năm và dài hạn việc điều tra cơ bản địa chất tài nguyên nước dưới đất; xây dựng quy trình vận hành hồ chứa thủy điện, phương án bảo đảm an toàn công trình thuỷ công của công trình thuỷ điện, khai thác tổng hợp nguồn nước trình Thủ tướng Chính phủ quyết định;

4. Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành có liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện quy hoạch mạng lưới giao thông thuỷ và xây dựng các công trình giao thông thuỷ;

5. Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành có liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện quy hoạch cấp, thoát nước đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư tập trung;

6. Bộ Thuỷ sản phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành có liên quan xây dựng tổ chức thực hiện quy hoạch bảo vệ, khai thác, sử dụng nguồn nước cho việc phát triển thuỷ sản nội địa;

7. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tổng hợp kế hoạch đầu tư kinh phí cho các dự án về quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trình Thủ tướng Chính phủ quyết định;

8. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng các chính sách về thuế tài nguyên nước, phí, lệ phí quản lý tài nguyên nước, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 15. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện quy hoạch, kế hoạch về bảo vệ, khai thác, sử dụng, phát triển tài nguyên nước; phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra tại địa phương;

2. Hướng dẫn thi hành các quy định của Chính phủ và các Bộ về quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra tại địa phương;

3. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện việc điều tra cơ bản, kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước tại địa phương theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành có liên quan;

4. Cấp, thu hồi, gia hạn giấy phép về tài nguyên nước, giấy phép hành nghề khoan điều tra, khảo sát địa chất, thăm dò, thi công công trình khai thác nước dưới đất theo quy định của nghị định này và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; điều hoà, phân phối nước tại địa phương theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

5. Quyết định biện pháp, huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để phòng, chống, khắc phục hậu quả lũ, lụt, hạn hán; xử lý sự cố công trình thuỷ lợi và các tác hại do nước gây ra tại địa phương theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

6. Tổ chức công tác thanh tra về tài nguyên nước; giải quyết hoặc tham gia giải quyết các tranh chấp về tài nguyên nước và xử lý các vi phạm pháp luật về tài nguyên nước tại địa phương theo thẩm quyền quy định tại Điều 62 của Luật Tài nguyên nước và các quy định khác của pháp luật; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên nước tại địa phương;

7. Thực hiện các điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia;

8. Quy định vùng bảo bộ vệ sinh và mức quy mô nhỏ trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định này.

Điều 16.

1. Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước theo quy định tại Điều 63 Luật Tài nguyên nước có nhiệm vụ tư vấn giúp Chính phủ:

a. Chiến lược, chính sách tài nguyên nước quốc gia;

b. Xét duyệt quy hoạch các lưu vực sông lớn;

c. Chuyển nước giữa các lưu vực sông lớn;

d. Các dự án về bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước do Chính phủ quyết định; phòng, chống và khắc phục hậu quả lũ, lụt và các tác hại khác do nước gây ra;

đ. Quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng các nguồn nước quốc tế và giải quyết các tranh chấp phát sinh;

e. Giải quyết tranh chấp về tài nguyên nước giữa các Bộ, ngành với nhau và giữa các Bộ, ngành với Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Việc lập, quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 17. Cơ quan quản lý quy hoạch lưu vực sông quy định tại Điều 64 Luật Tài nguyên nước được quy định cụ thể như sau:

1. Căn cứ vào danh mục các lưu vực sông đã được phê duyệt, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định lập, quy chế cụ thể về tổ chức và hoạt động của cơ quan quản lý quy hoạch lưu vực sông Hồng - Thái Bình, sông Cửu Long;

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định lập, quy chế về tổ chức và hoạt động của các cơ quan quản lý quy hoạch lưu vực sông đối với các sông thuộc phạm vi địa phương theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 18. Hệ thống tổ chức Thanh tra chuyên ngành về tài nguyên nước:

1. Thanh tra chuyên ngành về tài nguyên nước ở Trung ương trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

2. Thanh tra chuyên ngành về tài nguyên nước ở địa phương trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Việc lập, ban hành Quy chế hoạt động của thanh tra chuyên ngành về tài nguyên nước các cấp do Chính phủ quyết định.

Chương 5:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 20. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng các bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Điều 21. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 179/1999/ND-CP

Hanoi, December 30, 1999

 

DECREE

STIPULATING THE IMPLEMENTATION OF THE LAW ON WATER RESOURCES

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Law on Water Resources of May 20, 1998;
At the proposal of the Minister of Agriculture and Rural Development,

DECREES:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

1. This Decree prescribes the management, protection, exploitation and use of the water resources; the discharge of waste water into water sources; the granting of permit(s) related the water resources, as well as the prevention of, combat against and overcoming of harmful effects caused by water.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Regarding the sanctioning of administrative violations in the field of water resources as well as the organizational structure, specific functions, tasks and powers of the agencies in charge of State

Article 2.- The rive basin zoning stipulated in Clause 1, Article 5 of the Law on Water Resources is specified as follows:

1. The river basin zoning must ensure the requirements for integrated use of water sources; meet the demands for water supply in service of daily life, agricultural, forestrial and industrial production, mining, electric power generation, waterway navigation, aquatic and marine product culture, salt making, sports, entertainment, tourism, healthcare, convalescence, scientific research and other purposes; and ensure the requirements for prevention of and combat against flood, drought and other harmful effects caused by water.

2. The distributary river basin zoning, the planning of water conservancy work systems and the specialized plannings for flood and drought prevention and combat, water supply and drainage, waterway navigation, hydroelectric power planning and other water exploitation and use plannings must be based on the river basin zoning.

Chapter II

PROTECTION OF WATER RESOURCES

Article 3. The prevention of and combat against the water source deterioration and depletion stipulated in Clause 1, Article 11 of the Law on Water Resources are specified as follows:

1. The Ministry of Agriculture and Rural Development shall assume the prime responsibility and coordinate with the concerned ministries and branches and the Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities in:

b/ Planning the protection and development of forests in conformity with the river basin zoning in order to protect the water resources, prevent and combat flood and drought;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. The Ministry of Agriculture and Rural Development shall assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry of Planning and Investment, the Ministry of Finance and the concerned ministries and branches in working out plans for use of annual funds for implementation of provisions in Clause 1 of this Article, then submit them to the Prime Minister for decision.

Article 4. The plans for prevention of and combat against water source pollution stipulated in Clause 1, Article 13 of the Law on Water Resources are specified as follows:

1. The Ministry of Agriculture and Rural Development, the Ministry of Industry and the General Department of Meteorology and Hydrology shall, within their respective functions and tasks, have to coordinate with the concerned ministries and branches and the Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities in:

a/ Building the network of stations for surveying and re-assessing the quality of surface and underground water; gathering data and setting up a data base;

2. The Ministry of Agriculture and Rural Development, the Ministry of Industry and the General Department of Meteorology and Hydrology shall coordinate with the Ministry of Planning and Investment in working out annual funding plans for implementation of provisions in Clause 1 of this Article, then submitting them to the Prime Minister for decision.

Article 5. The granting of permits to discharge waste water into water sources stipulated in Article 18 of the Law on Water Resource is specified as follows:

1. Subjects to be granted permits:

Organizations and individuals that use water in their production, business and/or scientific research activities, hospitals, urban centers, densely populated areas and other activities, must apply for permits from the competent State management

2. Grounds for granting permits:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ The planning for protection, exploitation and use of water sources and prevention of and combat against harmful effects caused by water in river basins, as well as the planning on systems of water conservancy works;

3. Duration of permits:

b/ For a permit of which the use duration has expired, the agency competent to grant such permit shall decide its extension but each extension must not exceed 3 years;

- The water source is incapable of taking in waste water;

- The water use demand is on a sharp rise, thus leading to much larger volume of waste water, but no remedial measure has been taken to overcome this situation;

- Other extraordinary circumstances occur, under which the discharge of waste water must be restricted.

4. The withdrawal and suspension of permits:

The withdrawal or suspension of use validity of permits for discharge of waste water into water sources shall be

5. The competence to grant and/or withdraw permits:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ The Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities shall grant and withdraw permits for discharge of waste water into water sources and water conservancy work systems under the provincial/municipal management; as well as permits for discharge of waste water into water sources and inter-provincial water conservancy work systems under the provincial/municipal management, with written consents of the Ministry of Agriculture and Rural Development;

6. The Ministry of Agriculture and Rural Development shall prescribe the permit-granting procedures as well as the authorized granting of permits for discharge of waste water into water sources.

Article 6

1. Organizations and individuals, when applying for permits for discharge of waste water into water sources, shall have to pay the permit-granting fee;

2. Organizations and individuals that wish to discharge waste water into water sources or water conservancy work systems shall have to pay waste water discharge fee;

3. Organizations and individuals that discharge daily-life waste water into public water drainage systems of cities, urban areas or densely populated areas shall have to pay pollution prevention and combat fee;

4. Production and/or business organizations and individuals that discharge waste water into public water drainage systems of cities, urban areas or densely populated areas shall have to pay waste water discharge fee. In cases where such organizations and individuals apply advanced scientific and techno-logical measures to minimize the discharged water volume or to improve the waste water treatment as compared with the prescribed standards, they shall be considered for exemption or reduction of waste water discharge fee;

5. The permit-granting fee, the waste water discharge fee and the pollution prevention and combat fee shall be used for the management and protection of water resources. The Ministry of Agriculture and Rural Development shall coordinate with the Ministry of Finance in guiding the procedures for

The Ministry of Finance shall assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry of Agriculture and Rural Development and the concerned ministries and branches in proposing to the Prime Minister for decision the levels of the permit-granting fee, the waste water discharge fee and the water source pollution prevention and combat fee.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.EXPLOITATION AND USE OF WATER RESOURCES

Article 7. The regulation and distribution of water resources stipulated in Article 20 of the Law on Water Resources is specified as follows:

1. The agency in charge of State management over water resources shall base itself on the river basin zoning and the actual potential of the water source to announce the water sources capacity to the concerned branches and localities, so that the latter can work out population distribution and socio-economic plans suitable to the water source potential.

When the water source is incapable of meeting the water use demand, the branches and localities shall have to readjust their plans for population distribution and socio-economic plans to make them suitable to the water sources actual capacity.

2. When a drought occurs, thus causing severe water shortage, the agency in charge of State management over water resources shall regulate and distribute water resources on the following principles:

The agency in charge of State management over water resource defined in Clauses 1 and 2 of this Article shall have to work out plans for regulating and distributing water resources.

Article 8

1. Organizations and individuals that exploit and use water resources, except for cases where permits are not required as provided for in Clause 2, Article 24 of the Law on Water Resources, shall have to pay natural resource tax according to provisions of law; and

2. To pay water use charge according to provisions of law;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. To pay the fee for granting permits for water resource exploitation and use;

5. The fee for granting water exploitation permits and the water use charge shall be used for the management and protection of water resources.

The Ministry of Finance shall assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry of Agriculture and Rural Development and the concerned ministries and branches in proposing to the Prime Minister for decision the levels of the water exploitation and use permit granting fee and the water use charge.

Article 9. The granting of permits and the exploitation and use of water resources stipulated in Clause 1, Article 24 of the Law on Water Resources are specified as follows:

1. Subjects to be granted permits:

Organizations and individuals that exploit and/or use water resource for the daily life, agricultural and industrial production, mining, electric power generation and other purposes, shall have to apply for permits of the State management agencies competent to grant permits defined in Clause 5 of this Article.

2. Grounds for granting permits:

The granting of permits for exploitation and use of water sources must be based on:

b/ Plannings for protection, exploitation and use of water sources as well as prevention of and combat against harmful effects caused by water in river basins, and the water conservancy work system plannings; the result of the evaluation of exploration projects and the report on underground water exploration by specialized agencies or specialized councils;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The water source is incapable of ensuring the normal water supply;

- The volume of exploited underground water exceeds the prescribed level, thus leading to deterioration or depletion, or underground water source is seriously polluted;

- The water use demand is on a sharp rise, but no measure has been taken to treat or supplement water source;

- Other extraordinary circumstances occur, under which the water exploitation and use must be restricted.

4. Withdrawal and suspension of permits:

The withdrawal and suspension of validity of water exploitation and use permits shall be

5. The competence to grant and withdraw permits:

- Permits for water exploitation and use, with regard to national important projects already approved by the Prime Minister;

- Permits for underground water exploration and exploitation, with regard to concentrated water exploitation projects with a flow or more;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Permits for exploitation and use of water for electric power generation with an output of 500 kW ore more.

- Permits for exploration and exploitation of underground water, with regard to underground water exploitation projects, with an exploitation flow of less than 1,000 m3/day/night;

- Permits for taking surface water for agricultural and industrial production, mining and daily life with a flow

- Permits for exploitation and use of water for electric power generation with an output of less than 500 kW.

d/ The Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities shall grant the permits for exploitation and use of water resources for other purposes in river basins or systems of water conservancy works within localities; grant the permits for exploitation and use of water in river basins and/or inter-provincial water conservancy work systems under the authorization of the Ministry of Agriculture and Rural Development;

6. The Ministry of Agriculture and Rural Development shall prescribe the procedures for granting water resource exploitation and use permits.

Article 10

1. The Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities shall prescribe the small-scale water exploitation and use within families as stipulated at Points a, b and c, Clause 2, Article 24 of the Law on Water Resources under the guidance of the Ministry of Agriculture and Rural Development.

2. Water exploitation and use cases stipulated at Point e, Clause 2, Article 24 of the Law on Water Resources are cases where water resources are exploited and used for forestry, waterway navigation, aquatic and marine product culture, salt making, sports, entertainment, tourism, healthcare, convalescence and/or scientific research, not for profit-making purpose.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.In cases where water is conducted by project measures, the project investors shall have to comply with the river basin zoning and the water conservancy work system planning, and obtain permits stipulated in Clause 5, Article 9 of this Decree from the

Article 12. Organizations and individuals, when wishing to supplement or change their water resource exploitation and use purposes and/or scales as stipulated in Article 35 of the Law on Water Resources, shall have to make applications for permits therefor, and draw up and submit plans thereon to the State management agencies competent to grant permits defined in Clause 5, Article 9 of this Decree.

Chapter IV

STATE MANAGEMENT OVER WATER RESOURCES

Article 13. The Ministry of Agriculture and Rural Development shall be answerable to the Government for the performance of its function of State management over water resource throughout the country, including the following activities:

1. Assuming the prime responsibility and coordinating with the concerned ministries and branches, and the Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities in formulating and directing the implementation of strategy, planning, plans and policy for water resource protection, exploitation, use and development; preventing, combating and overcoming consequences and harmful effects caused water; drawing up and submitting the list of river basins to the Prime Minister for decision.

2. Compiling and submitting to the Government for promulgation or promulgating according to its own competence legal documents, processes, rules, standards and norms on water resource protection, exploitation and use, prevention of, combat against and overcoming of consequences and harmful effects caused by water;

3. Synthesizing and managing results of basic survey, inventory and assessment of water resources throughout the country; setting up data base on water resources, and conducting the inventory and assessment of water resources within its functions and management tasks;

4. Deciding according to its own competence the regulation and distribution of water resources in accordance with the provisions in Clause 3, Article 7 of this Decree; granting, withdrawing and extending permits or authorizing the Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities to grant, withdraw and extend permits related to water resources, permits for practicing the probing drills, geographical surveys and prospection and construction of underground water exploitation works according to provisions of this Decree;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.6. Organizing the work of specialized inspection of water resources, settling disputes, complaints and denunciations under the legislation on water resources;

7. Summarizing and proposing to the Government for handling matters related to the international relations in the domain of water resources;

8. Proposing to the Government the functions, tasks, powers and organizational structure of agencies in charge of State management over water resources; propagating and disseminating the legislation on water resources;

9. Managing the exploitation and protection of water conservancy works, the flood and storm prevention and combat, and formulating and organizing the realization of the program for clean water and environmental hygiene in rural areas.

Article 14. The ministries, ministerial-level agencies, agencies attached to the Government shall, within their respective functions and tasks, have to carry out the following:

1. The General Department of Meteorology and Hydrology shall coordinate with the concerned ministries and branches in working out and organizing the implementation of annual and long-term plans for basic survey of the reserve and quality of surface water resource;

2. The Ministry of Science, Technology and Environment shall coordinate with the concerned ministries and branches in elaborating water quality standards; controlling and limiting acid rains;

3. The Ministry of Industry shall coordinate with the concerned ministries and branches in working out and organizing the annual and long-term plans for basic geological survey of underground water resource; formulating the process of operating hydroelectric reservoirs, as well as plans for ensuring safety of hydraulic engineering works of hydroelectric power plants and the integrated exploitation of water sources, then submitting them to the Prime Minister for decision;

4. The Ministry of Communication and Transport shall coordinate with the Ministry of Agriculture and Rural Development and the concerned ministries and branches in working out and organizing the implementation of planning of waterway navigation networks, and constructing waterway navigation works;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.6. The Ministry of Aquatic Resources shall coordinate with the Ministry of Agriculture and Rural Development and the concerned ministries and branches in working out and organizing the implementation of planning for protection, exploitation and use of water sources for development of domestic aquatic resources;

7. The Ministry of Planning and Investment shall coordinate with the concerned ministries and branches in synthesizing plans for investing funds in projects for management, protection, exploitation and use of water resources, as well as for prevention of, combat against and overcoming of consequences and harmful effects caused by water, then submitting them to the Prime Minister for decision;

8. The Ministry of Finance shall coordinate with the Ministry of Agriculture and Rural Development in formulating policies on water resource tax, as well as water resource management charges and fees,

Article 15

1. Work out and direct the materialization of planning and plans for water resource protection, exploitation, use and development; the prevention of, combat against and overcoming of consequences and harmful effects caused by water in their respective localities;

2. Guide the implementation of regulations of the Government and the ministries on water resource management, protection, exploitation and use; the prevention of, combat against and overcoming of consequences and harmful effects caused by water in their respective localities;

3. Organize and direct the basic surveys, inventory and assessment of water resources in their respective localities under the guidance of the Ministry of Agriculture and Rural Development and the concerned ministries and branches;

4. Grant, withdraw and extend permits on water resources, permits for practicing probing drills, geological surveys, prospection and construction of underground water exploitation works according to the provisions of this Decree and guidance of the Ministry of Agriculture and Rural Development; regulate and distribute water in their localities under the guidance of the Ministry of Agriculture and Rural Development;

5. Decide measures, mobilize forces, materials and means to prevent, combat and overcome consequences of floods and droughts; deal with incidents occurring to water conservancy works and harmful effects caused by water in their respective localities under the guidance of the Ministry of Agriculture and Rural Development;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.7. Observe the international agreements which the Socialist Republic of Vietnam has signed or acceded to;

8. Define the hygiene protecting zones and prescribe small scales of water resource exploitation and use as provided for in Clause 1, Article 10 of this Decree.

Article 16.

1. The National Water Resource Council as defined in Article 63 of the Law on Water Resources shall the task of advertising the Government on:

2. The establishment and the regulation on organization and operation of the National Water Resource Council shall be decided by the Prime Minister.

Article 17. The agencies managing the river basin zonings defined in Article 64 of the Law on Water Resources are specified as follows:

1. Basing him/herself on the approved list of river basins, the Minister of Agriculture and Rural Development shall decide the establishment and the specific regulation on organization and operation of the agencies to manage the zonings of Red river-Thai Binh river and Mekong river basins;

2. The presidents of the Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities shall decide the establishment and the regulation on organization and operation of the agencies to manage the river basin zonings with regard to rivers within their respective localities under the guidance of the Ministry of Agriculture and Rural Development.

Article 18. The system of organizations for specialized inspection of water resource:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. The specialized inspectorates on water resource at the local levels are attached to the provincial/municipal Services of Agriculture and Rural Development.

The elaboration and promulgation of the Regulation on operation of specialized inspectorates on water resources at all levels shall be decided by the Government.

Chapter V

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 19. This Decree takes effect 15 days after its signing. The previous stipulations which are contrary to this Decree are now annulled.

Article 20. The Minister of Agriculture and Rural Development, other ministers and heads of the concerned branches shall have to guide the implementation of this Decree.

Article 21

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 179/1999/NĐ-CP ngày 30/12/1999 Hướng dẫn Luật Tài nguyên nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


16.309

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.9.151
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!