Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 7682/KH-UBND năm 2019 về tổ chức thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Số hiệu: 7682/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Đào Công Thiên
Ngày ban hành: 05/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7682/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 05 tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO “CHỐNG RÁC THẢI NHỰA” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

Thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về giải quyết ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra tại Thư ngỏ số 161/LĐCP ngày 25/4/2019; tiếp nối các kết quả thiết thực đã đạt được từ các hoạt động hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”, Ngày Môi trường thế giới năm 2018 với chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon”; Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh với các nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

Tuyên truyền, vận động, kêu gọi cộng đồng thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái.

II. Nội dung thực hiện

1. Thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” với các nội dung sau:

- Hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần và tích cực tìm kiếm các giải pháp thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị.

- Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong thu gom, phân loại và tái chế các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì túi nilon.

- Tuyên truyền sâu rộng về phong trào “Chống rác thải nhựa” cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh và đồng thời vận động người thân cùng thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”.

- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sản xuất; hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích phát triển các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường thay túi nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần.

- Tuyên truyền trên các các phương tiện thông tin đại chúng nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân về nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon nhằm thay đổi, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần.

2. Xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” và đăng ký tham gia thực hiện phong trào do Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh phát động.

III. Thời gian thực hiện

- Đăng ký nội dung thực hiện của các cơ quan, đơn vị trước ngày 15 tháng 9 năm 2019.

- Báo cáo sơ kết kết quả thực hiện hàng năm của các cơ quan, đơn vị trước ngày 01 tháng 8.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối:

a. Tổng hợp nội dung đăng ký thực hiện của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh;

b. Báo cáo, tham mưu UBND tỉnh giải quyết các đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương;

c. Tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện hàng năm trên địa bàn tỉnh (trước ngày 10 tháng 8) báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tùy vào điều kiện, khả năng của đơn vị, xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Trong đó các Sở: Công Thương, Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa và Thể thao, Tài nguyên và Môi trường có kế hoạch triển khai cụ thể trong ngành, lĩnh vực quản lý, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các nội dung liên quan trước ngày 15/9/2019 (qua Sở Tài nguyên và Môi trường).

3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Khánh Hòa: xây dựng chuyên trang, chương trình cổ động, bài viết, phóng sự chuyên sâu để tuyên truyền về phong trào “Chống rác thải nhựa”; tác hại của nhựa dùng một lần và nilon đến môi trường và con người; các mô hình sử dụng các sản phẩm thay thế nhựa dùng một lần và nilon.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền sâu rộng về phong trào “Chống rác thải nhựa” trong cộng đồng để cùng thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”, nâng cao nhận thức về nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon nhằm thay đổi, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần./.

 


Nơi nhận:
- Bộ TNMT (b/c);
- TT.TU (b/c);
- TT.HĐND tỉnh (b/c);
- Các Sở, ban, ngành (VBĐT);
- UBND huyện, thị xã, thành phố (VBĐT);
- UBMTTQVN và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Báo Khánh Hòa, Đài PT-TH Khánh Hòa;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT+HN, HB, P.KG-VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Công Thiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 7682/KH-UBND năm 2019 về tổ chức thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


54

DMCA.com Protection Status
IP: 3.221.159.255