Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 6167/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025, nhằm đảm bảo cung cấp điện giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Số hiệu: 6167/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Nguyễn Thanh Trúc
Ngày ban hành: 16/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6167/KH-UBND

Bình Dương, ngày 16 tháng 12 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 20/CT-TTG NGÀY 07/5/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TIẾT KIỆM ĐIỆN GIAI ĐOẠN 2020 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025, nhằm đảm bảo cung cấp điện giai đoạn 2020 - 2025 phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn, phấn đấu mục tiêu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ; Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành kế hoạch tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025 như sau:

I. MỤC TIÊU TIẾT KIỆM ĐIỆN

1. Mục tiêu chung

- Thực hiện đầy đủ, có hiệu quả Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025, nhằm mục đích tiết kiệm điện nói riêng, sử dụng tiết kiệm năng lượng và và hiệu quả nói chung, góp phần bảo vệ môi trường; Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 16/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc triển khai thực hiện Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

2. Mục tiêu cụ thể

- Đảm bảo hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng điện năng tiêu thụ trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2020 - 2025 cho từng khu vực tiêu dùng, sử dụng điện trên địa bàn tỉnh, bao gồm các khu vực sau: Khu vực sản xuất công nghiệp, xây dựng; Khu vực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; Khu vực giao thông vận tải; Khu vực thương mại, dịch vụ, du lịch; Khu vực dân dụng.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tòa nhà văn phòng, trường học, bệnh viện

- Xây dựng, ban hành và triển khai kế hoạch tiết kiệm điện cho đơn vị mình, đảm bảo tối thiểu mỗi năm phải tiết kiệm 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm so với mức tiêu thụ điện nếu không triển khai thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện. Yêu cầu lãnh đạo đơn vị chịu trách nhiệm việc thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện tại đơn vị;

- Phổ biến, quán triệt việc thực hiện tiết kiệm điện tới toàn thể người lao động, đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hằng năm;

- Đôn đốc, rà soát và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy và các quy định hiện hành về tiết kiệm điện;

- Tận dụng và huy động các nguồn lực để lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời để giảm tiêu thụ điện từ hệ thống điện quốc gia.

2. Đối với việc chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, chiếu sáng giao thông

- Rà soát, phân loại hình và khu vực chiếu sáng công cộng; chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời; chiếu sáng giao thông để lập kế hoạch tiết kiệm điện, trong đó xây dựng chỉ tiêu tiết kiệm điện cho từng khu vực, loại hình chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, chiếu sáng giao thông để đảm bảo trong giai đoạn 2020 - 2025, đạt kết quả tiết kiệm tối thiểu 20% tổng điện năng tiêu thụ phục vụ lĩnh vực này trên toàn tỉnh;

- Áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chiếu sáng công cộng; thay thế các đèn trang trí, đèn chiếu sáng, đèn quảng cáo bằng đèn tiết kiệm điện; áp dụng công nghệ điều khiển tự động trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời;

- Triển khai các giải pháp công nghệ tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện cho 100% công trình chiếu sáng công cộng chuẩn bị đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp;

- Đẩy nhanh lộ trình thực hiện tự động hóa chiếu sáng theo khung thời gian và điều kiện thời tiết của các công trình chiếu sáng công cộng;

- Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào cao điểm buổi tối của hệ thống điện theo yêu cầu của Công ty Điện lực Bình Dương; Tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của Công ty Điện lực Bình Dương trong trường hợp xảy ra thiếu điện.

3. Đối với các hộ gia đình

- Xây dựng và tuyên truyền nếp sống văn hóa sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đến các hộ gia đình, bao gồm:

+ Cung cấp thông tin, kiến thức về nhãn năng lượng đối với các thiết bị gia dụng đến các hộ gia đình;

+ Yêu cầu, giám sát các cơ sở thương mại, dịch vụ cung cấp, lắp đặt thiết bị điện gia dụng tư vấn mua sắm, lắp đặt và hướng dẫn chế độ vận hành tiết kiệm điện đối với các thiết bị gia dụng tiêu thụ nhiều điện cho người sử dụng.

- Sử dụng các thiết bị điện được dán nhãn năng lượng theo Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện;

- Khuyến khích thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng: Tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện; Chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết; ưu tiên mua sắm các phương tiện, thiết bị điện hiệu suất cao hoặc thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; hạn chế tối đa sử dụng bóng đèn sợi đốt; lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời.

4. Đối với cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ

Yêu cầu, giám sát các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện tại đơn vị, trong đó nêu rõ mục tiêu tiết kiệm điện theo năm và giải pháp thực hiện để đạt được mục tiêu.

5. Đối với cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến, gia công sản phẩm hàng hóa, cơ sở chế tạo, sửa chữa phương tiện, thiết bị, cơ sở khai thác mỏ, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp

- Yêu cầu lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện tại đơn vị, trong đó cần cụ thể hóa mục tiêu tiết kiệm điện hằng năm với các giải pháp, hoạt động, nguồn lực để đạt được mục tiêu đó;

- Khuyến khích tích hợp, sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo sẵn có vào hệ thống năng lượng nội bộ của đơn vị; ưu tiên sử dụng các thiết bị được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao;

- Yêu cầu, đôn đốc, kiểm tra giám sát các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải tuân thủ các quy định pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, cụ thể là phải thiết lập hệ thống quản lý năng lượng nội bộ và thực hiện kiểm toán năng lượng theo quy định; đảm bảo tiết kiệm ít nhất 2% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm mỗi năm;

- Yêu cầu việc tuân thủ quy định về định mức tiêu hao năng lượng trên một đơn vị sản phẩm đối với các cơ sở sản xuất thuộc đối tượng điều chỉnh của các văn bản quy phạm pháp luật quy định định mức tiêu hao năng lượng;

- Yêu cầu việc phối hợp thực hiện các quy định về Quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 279/2018/QĐ-TTg ngày 08/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

III. KHUNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp về cải thiện hành vi sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức theo hướng đối tượng về cải thiện hành vi sử dụng điện đối với:

+ Người lao động, người quản lý tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

+ Cộng đồng dân cư thông qua các tổ chức đoàn thể xã hội, chính quyền cơ sở như: Chi bộ đảng cơ sở; Chi hội nông dân; Chi hội phụ nữ; Chi hội cựu chiến binh; Tổ khu phố/ấp;

+ Khách hàng, khách lưu trú tại các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ, nhà hàng, cơ sở lưu trú;

+ Người học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo.

- Xây dựng và tổ chức triển khai các quy tắc xã hội/cộng đồng, nội quy, quy định về hành vi sử dụng điện:

+ Quy tắc về sử dụng điện tại công sở, văn phòng, trường học, bệnh viện;

+ Quy tắc về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả tại các cơ sở sản xuất, chế biến, gia công sản phẩm hàng hóa, cơ sở chế tạo, sửa chữa phương tiện, thiết bị, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, cơ sở kinh doanh, dịch vụ (siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng, cơ sở lưu trú, cửa hàng, cửa hiệu v.v.).

- Xây dựng và tuyên truyền lối sống tiết kiệm điện đến hộ gia đình:

+ Tập huấn, hướng dẫn việc sử dụng các chế độ vận hành tiết kiệm điện đối với các thiết bị gia dụng tiêu thụ nhiều điện (Tủ lạnh, điều hòa không khí, quạt, bình nước nóng, máy giặt, hệ thống chiếu sáng v.v.) đến từng hộ gia đình (thông qua sinh hoạt cộng đồng/khu dân cư);

+ Phát động phong trào gia đình tiết kiệm điện tại khu dân cư.

- Xây dựng chuyên mục về “sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả” trên Cổng Thông tin điện tử của UBND tỉnh để đăng tải các thông tin về hoạt động tiết kiệm điện trên địa bàn. Xây dựng bản tin/chuyên mục, hoặc đưa tin định kỳ trên Đài Phát thanh và Truyền Bình Dương, Báo Bình Dương để tuyên truyền nội dung “tiết kiệm điện”;

- Lồng ghép nội dung tuyên truyền tiết kiệm điện vào chương trình học của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

2. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật phục vụ tiết kiệm điện

- Xây dựng và lồng phép triển khai chương trình tài trợ cho các nghiên cứu, triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ về tiết kiệm điện vào chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ của địa phương;

- Phát động phong trào về sáng kiến, cải tiến kỹ thuật về tiết kiệm điện tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp;

- Hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ lựa chọn, ứng dụng các công nghệ, giải pháp kỹ thuật, thiết bị, vật liệu, nguyên liệu đầu vào v.v. có hiệu quả sử dụng năng lượng cao, tiết kiệm điện khi cải tạo, mở rộng, đầu tư mới, chuyển đổi công năng;

- Thúc đẩy việc chuyển đổi công nghệ, thiết bị, máy móc phương tiện, vật liệu, nguyên, nhiên liệu theo hướng tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

- Khuyến khích các cơ sở sản xuất kinh doanh tận dụng các nguồn năng lượng phát sinh trong quá trình sản xuất như nhiệt thải phục vụ phát điện; tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo vào hệ thống điện, năng lượng nội bộ, giảm nhu cầu điện của đơn vị từ nguồn điện lưới quốc gia;

- Yêu cầu mua sắm các trang thiết bị có hiệu suất sử dụng điện cao, tiết kiệm năng lượng, lắp đặt, tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo phù hợp vào hệ thống điện nội bộ, các hệ thống tự động kiểm soát tiêu thụ điện đối với các hạng mục đầu tư sử dụng hoặc có nguồn gốc từ vốn ngân sách nhà nước;

- Thúc đẩy việc tự động hóa, tối ưu hóa việc sử dụng điện của các thiết bị, phương tiện, máy móc sử điện, hệ thống nhiệt, lạnh, chiếu sáng tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ...

3. Giải pháp về triển khai ứng dụng mô hình quản lý sử dụng điện tiết kiệm, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Khuyến khích việc triển khai tiêu chuẩn quản lý sử dụng điện năng tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thương mại, lưu trú;

- Đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng điện phối hợp với Công ty Điện lực Bình Dương thực hiện các hoạt động quản lý phụ tải do ngành điện triển khai.

IV. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh

- Xây dựng, ban hành và triển khai kế hoạch tiết kiệm điện cho đơn vị mình, đảm bảo tối thiểu mỗi năm phải tiết kiệm 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm so với mức tiêu thụ điện nếu không triển khai thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện. Yêu cầu lãnh đạo đơn vị chịu trách nhiệm việc thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện tại đơn vị; Đồng thời báo cáo kết quả thực hiện hàng năm việc triển khai thực hiện các nội dung về tiết kiệm điện thuộc lĩnh vực được giao và gửi về Sở Công Thương tổng hợp;

- Phổ biến, quán triệt việc thực hiện tiết kiệm điện tới toàn thể người lao động, đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hằng năm;

- Đôn đốc, rà soát và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy và các quy định hiện hành về tiết kiệm điện;

- Tận dụng và huy động các nguồn lực để lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời để giảm tiêu thụ điện từ hệ thống điện quốc gia.

2. Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm không chấp hành các quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đảm bảo tiết kiệm ít nhất 2% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm mỗi năm, xử lý các cơ sở vi phạm theo quy định tại Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ; Yêu cầu việc tuân thủ quy định về định mức tiêu hao năng lượng trên một đơn vị sản phẩm đối với các cơ sở sản xuất thuộc đối tượng điều chỉnh của các văn bản quy phạm pháp luật quy định định mức tiêu hao năng lượng;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua các hình thức: Gửi văn bản, tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn, phát tờ rơi, sổ tay,..;

- Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu, đề xuất UBND tỉnh khen thưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có thực hiện tốt trong việc tiết kiệm điện; xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý các trường hợp sử dụng điện lãng phí, không thực hành tiết kiệm điện theo quy định;

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương tình hình thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Xây dựng

- Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các nội dung của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về áp dụng giải pháp, thiết bị điện trong thiết kế các công trình xây dựng dân dụng, công trình hạ tầng kỹ thuật,... để sử dụng tiết kiệm năng lượng điện tiết kiệm và hiệu quả;

- Rà soát, phân loại hình và khu vực chiếu sáng công cộng; chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời để lập kế hoạch tiết kiệm điện, trong đó, xây dựng chỉ tiêu tiết kiệm điện cho từng khu vực, loại hình chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời để đảm bảo trong giai đoạn 2020 - 2025, đạt kết quả tiết kiệm tối thiểu 20% tổng điện năng tiêu thụ phục vụ lĩnh vực này trên toàn tỉnh;

- Hướng dẫn, đôn đốc các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào cao điểm buổi tối của hệ thống điện theo yêu cầu của Công ty Điện lực Bình Dương; Tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của Công ty Điện lực Bình Dương trong trường hợp xảy ra thiếu điện;

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật về sử dụng tiết kiệm điện trong các công trình xây dựng, công trình công nghiệp, phát triển công trình xanh, khu đô thị xanh;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác về tiết kiệm điện thuộc chức năng nhiệm vụ được giao.

4. Sở Giao thông Vận tải

- Rà soát, phân loại hình và khu vực chiếu sáng giao thông để lập kế hoạch tiết kiệm điện, trong đó xây dựng chỉ tiêu tiết kiệm điện cho từng khu vực, loại hình chiếu sáng giao thông để đảm bảo trong giai đoạn 2020 - 2025, đạt kết quả tiết kiệm tối thiểu 20% tổng điện năng tiêu thụ phục vụ lĩnh vực này trên toàn tỉnh;

- Tăng cường kiểm tra, đánh giá việc dán nhãn năng lượng đối với nhóm phương tiện giao thông vận tải;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác về tiết kiệm điện thuộc chức năng nhiệm vụ được giao.

5. Sở Khoa học và Công nghệ

- Đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ về năng lượng mới, năng lượng sạch phục vụ sản xuất, kinh doanh;

- Tiếp tục rà soát, đánh giá trình độ và năng lực công nghệ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; thúc đẩy hoạt động đầu tư đổi mới công nghệ mới, hiện đại cho các doanh nghiệp; hỗ trợ cơ sở sản xuất thực hiện đổi mới hoạt động sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ sạch, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến;

- Thẩm định công nghệ các dự án đầu tư có nguy cơ tác động xấu đến môi trường có sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao; phối hợp các sở, ban, ngành thẩm định, có ý kiến về công nghệ và máy móc, thiết bị trong các dự án đầu tư;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác về tiết kiệm điện thuộc chức năng nhiệm vụ được giao.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Phối hợp với các đơn liên quan để thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng sạch trong quá trình triển khai công việc thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, giảm thiểu sự ô nhiễm, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, chống biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác về tiết kiệm điện thuộc chức năng nhiệm vụ được giao.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì thực hiện hoạt động giảng dạy, đào tạo lồng ghép với nội dung tuyên truyền, hướng dẫn các giải pháp về sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng;

- Phối hợp các sở, ngành liên quan thực hiện chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện trong trường học, dành thời gian hợp lý trong các chương trình ngoại khóa để phổ biến nội dung về cách sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác về tiết kiệm điện thuộc chức năng nhiệm vụ được giao.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống đài truyền thanh trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ để các cơ quan, doanh nghiệp, nhân dân biết và thực hiện tiết kiệm điện; Các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm, giảm công suất sử dụng điện vào giờ cao điểm;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác về tiết kiệm điện thuộc chức năng nhiệm vụ được giao.

9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chỉ đạo hướng dẫn các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào cao điểm buổi tối của hệ thống điện theo yêu cầu của Công ty Điện lực Bình Dương; Tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của Công ty Điện lực Bình Dương trong trường hợp xảy ra thiếu điện;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác về tiết kiệm điện thuộc chức năng nhiệm vụ được giao.

10. Sở Nội vụ

- Chủ trì, hướng dẫn, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan đưa nội dung tiết kiệm điện thành tiêu chí xét thi đua khen thưởng hàng năm;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác về tiết kiệm điện thuộc chức năng nhiệm vụ được giao.

11. Công ty Điện lực Bình Dương

- Lập kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện hàng năm việc triển khai thực hiện các nội dung về tiết kiệm điện thuộc lĩnh vực được giao và gửi về Sở Công Thương tổng hợp;

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Dương, Báo Bình Dương, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tuyên truyền rộng rãi tới khách hàng sử dụng điện về tình hình cung cấp điện, các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả;

- Hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức đóng trên địa bàn xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện khi có yêu cầu; Hỗ trợ Ủy ban nhân dân các cấp thống kê kết quả thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện của doanh nghiệp, tổ chức thuộc địa bàn cung cấp điện khi có yêu cầu;

- Phối hợp với Sở Công Thương tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện và điều hòa tiết giảm phụ tải khi xảy ra thiếu điện theo kế hoạch; hạn chế làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

- Hàng quý, tổng hợp danh sách đăng ký phương án sử dụng điện và tình hình thực hiện tiết kiệm điện của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập báo cáo Sở Công Thương để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có biện pháp xử lý đối với các đơn vị không thực hiện tiết kiệm điện theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác về tiết kiệm điện thuộc chức năng nhiệm vụ được giao.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và yêu cầu các tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, chiếu sáng ngoài trời; hộ gia đình; cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ; doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn triển khai thực hiện các nội dung sau:

+ Lập kế hoạch tiết kiệm điện, trong đó xây dựng chỉ tiêu tiết kiệm điện cho từng khu vực, loại hình chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, chiếu sáng giao thông để đảm bảo trong giai đoạn 2020 - 2025, đạt kết quả tiết kiệm tối thiểu 20% tổng điện năng tiêu thụ phục vụ lĩnh vực này trên toàn địa bàn;

+ Áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chiếu sáng công cộng; thay thế các đèn trang trí, đèn chiếu sáng, đèn quảng cáo bằng đèn tiết kiệm điện; áp dụng công nghệ điều khiển tự động trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời;

+ Sử dụng các thiết bị điện được dán nhãn năng lượng theo Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện;

+ Triển khai các giải pháp công nghệ tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện cho 100% công trình chiếu sáng công cộng chuẩn bị đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp;

+ Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào cao điểm buổi tối của hệ thống điện theo yêu cầu của Công ty Điện lực Bình Dương; Tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của Công ty Điện lực Bình Dương trong trường hợp xảy ra thiếu điện;

+ Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải tuân thủ các quy định pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, cụ thể là phải thiêt lập hệ thống quản lý năng lượng nội bộ và thực hiện kiểm toán năng lượng theo quy định; đảm bảo tiết kiệm ít nhất 2% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm mỗi năm;

+ Các cơ sở sản xuất thuộc đối tượng điều chỉnh của các văn bản quy phạm pháp luật quy định định mức tiêu hao năng lượng phải tuân thủ quy định về định mức tiêu hao năng lượng trên một đơn vị sản phẩm;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác về tiết kiệm điện thuộc chức năng nhiệm vụ được giao./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- TT.TU, TT.HĐND, ĐĐBQH tỉnh;
- UBMTTQ VN tỉnh;
- CT, các PCT;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các Huyện, TX, TP;
- Báo, Đài PT-TH Bình Dương;
- Cty Điện lực Bình Dương;
- LĐVP, Tr, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Trúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 6167/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025, nhằm đảm bảo cung cấp điện giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


67

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.177.17