Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 32/KH-UBND năm 2018 về ứng phó sự cố động đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020

Số hiệu: 32/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Nguyễn Văn Dũng
Ngày ban hành: 16/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 16 tháng 3 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

ỨNG PHÓ SỰ CỐ ĐỘNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Quy  hoạch tổng thể lĩnh vực Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn đến năm 2020; Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 12/2/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn đến năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố động đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, với các nội dung như sau:

Phần I

MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

I. SỰ CẦN THIẾT

Động đất rất khó dự báo trước, từ lúc xuất hiện các dấu hiệu xảy ra động đất đến khi xảy ra động đất chỉ trong thời gian rất ngắn nên rất khó cho các nhà khoa học để dự báo chính xác thời điểm và vị trí xảy ra động đất. Khả năng dự báo chỉ dựa vào tài liệu thống kê tần suất xảy ra động đất trong lịch sử.

Vì vậy, kế hoạch này tập trung xây dựng các tình huống cơ bản và phân công vai trò, nhiệm vụ chung đối với các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan trong việc chuẩn bị lực lượng, phương tiện; tổ chức thông tin liên lạc; diễn tập các tình huống; tổ chức sơ tán di dời dân, bảo đảm hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả khi xảy ra động đất nhằm chủ động ứng phó kịp thời trong mọi tình huống.

(Đính kèm Phụ lục 1 - Khái quát đặc điểm tình hình)

II. MỤC ĐÍCH

1. Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu ứng phó, khắc phục hậu quả khi có động đất xảy ra.

2. Là cơ sở cho các cơ quan, đơn vị xây dựng và triển khai kế hoạch hành động riêng theo nhiệm vụ được phân công.

3. Là cơ sở cho các cơ quan, đơn vị đề xuất kinh phí đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm phương tiện, trang thiết bị phát triển nguồn nhân lực, đào tạo kỹ thuật để phục vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

4. Là cơ sở cho các cơ quan, đơn vị triển khai công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân chủ động ứng phó có hiệu quả nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại khi có động đất xảy ra.

III. YÊU CẦU

1. Cơ quan chỉ huy điều hành là Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình.

2. Phát huy mọi nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, kỹ thuật theo phương châm “Năm tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ; tự quản tại chỗ) và “Ba sẵn sàng” (chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả).

3. Tích cực, chủ động phòng ngừa, thông báo, báo động sớm; thu thập và xử lý thông tin nhanh, chính xác; chỉ huy điều hành thống nhất theo kế hoạch linh hoạt, sáng tạo và quyết đoán.

4. Trong mọi trường hợp sự cố thiên tai, thảm họa thì người chỉ huy cao nhất hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường (là Trưởng ban, phó trưởng ban hoặc thành viên Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp) được ủy quyền điều động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của các đơn vị, cá nhân hiện có trên địa bàn tham gia ứng cứu.

5. Trong trường hợp vượt quá khả năng của tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai tại Trung ương, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai đề nghị hỗ trợ trong công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

6. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các cấp trên cơ sở chủ động tại chỗ từ cơ sở, kết hợp ứng cứu nhanh, huy động vật tư, phương tiện, lực lượng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để cứu người, sơ tán nhân dân, cứu tài sản. Phương tiện, trang thiết bị được huy động trưng dụng của các đơn vị, cá nhân vào hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ bị thiệt hại sẽ được bồi thường theo quy định của pháp luật.

7. Tranh thủ sự chi viện, giúp đỡ của trung ương, tỉnh thành lân cận, các ngành, các tổ chức theo từng tình huống xảy ra.

Phần II

GIAI ĐOẠN PHÒNG NGỪA ĐỘNG ĐẤT

I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

1. Hình thức tuyên truyền

a) Tổ chức các lớp chuyên đề bồi dưỡng kiến thức về động đất, phương pháp nhận biết dấu hiệu động đất, kỹ năng tổ chức ứng phó, triển khai các văn bản pháp lý liên quan đến lĩnh vực phòng ngừa, ứng phó thiên tai động đất.

b) Tuyên truyền thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng: báo đài phát thanh, đài truyền hình, trang thông tin điện tử (internet).

c) Tuyên truyền nơi công cộng bằng các bảng hướng dẫn, tờ bướm.

2. Cơ quan chỉ đạo chính

- Cấp tỉnh: Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

- Các huyện, thành phố (cấp huyện): Ủy ban nhân dân huyện, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện.

- Các xã, phường, thị trấn (cấp xã): Ủy ban nhân dân xã, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã.

- Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các Sở, ban, ngành, các huyện và thành phố, các xã, phường và thị trấn xây dựng, thực hiện Kế hoạch tuyên truyền về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả do động đất gây ra.

3. Bố trí các lực lượng tuyên truyền

a) Sở Tài nguyên và Môi trường

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền cho mọi người dân kiến thức cần thiết để tự thực hiện, tránh tâm lý hoảng loạn khi có động đất xảy ra.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (UBND cấp huyện) lắp đặt các bảng hướng dẫn những việc cần làm khi xảy ra động đất để mọi người (kể cả khách du lịch, người tạm trú ngắn ngày) thường xuyên tiếp cận và thực hiện.

- Đôn đốc và hướng dẫn các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể, UBND cấp huyện xây dựng, thực hiện kế hoạch chi tiết về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả do động đất gây ra.

b) Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các mạng điện thoại di động thiết lập tổng đài riêng để phát tin nhắn vào khách hàng khi có tin động đất.

- Công bố mẫu tin và số tổng đài nhằm ngăn ngừa với những tin giả mạo.

c) Sở Giáo dục và Đào tạo

Đưa kiến thức động đất, sóng thần và hướng dẫn xử lý tình huống khi có động đất, sóng thần xảy ra vào chương trình ngoại khóa cho học sinh, sinh viên.

d) Sở Y tế

Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo phổ biến kiến thức về phương pháp sơ cứu, tự sơ cứu khi bị nạn.

e) Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Văn hóa Thông tin thực hiện công tác tuyên truyền.

- Bố trí cán bộ sẵn sàng tham gia tuyên truyền.

f) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Hòa Bình

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tập huấn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về động đất.

g) Sở Xây dựng

Chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện hướng dẫn, kiểm tra, đề xuất hướng xử lý, giải quyết các công trình xuống cấp, không an toàn khi xảy ra động đất.

h) Công an tỉnh (Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh)

Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức về công tác cứu nạn, cứu hộ, xây dựng phong trào toàn dân tham gia cứu nạn, cứu hộ, vận động nhân dân tham gia cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn khi có động đất xảy ra; phối hợp với các cơ quan, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức về cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động trong cơ sở.

II. CÔNG TÁC DIỄN TẬP

1. Nội dung diễn tập

a) Huấn luyện sử dụng thành thạo các phương tiện, trang thiết bị.

b) Diễn tập ứng phó, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả theo các tình huống.

c) Diễn tập các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, không để kẻ địch, bọn tội phạm, phần tử xấu lợi dụng tình hình để phá hoại, chiếm đoạt tài sản của Nhà nước và nhân dân khi xảy ra động đất.

2. Cơ quan chỉ đạo: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh chịu trách nhiệm chỉ huy, huy động nguồn lực theo thẩm quyền, triển khai các biện pháp ứng phó.

a) Chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ trì, tổ chức huấn luyện sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị.

b) Chỉ đạo việc tổ chức diễn tập theo khu vực nội dung tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng đến các khu vực đông dân cư, khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố động đất nhằm xử lý nhuần nhuyễn các tình huống giả định tùy theo tính chất, quy mô.

c) Chỉ đạo về sử dụng các trang thiết bị, cơ sở vật chất trong công tác diễn tập.

3. Bố trí lực lượng diễn tập

a) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn

Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể liên quan tổ chức diễn tập sơ tán dân, bố trí địa điểm sẵn sàng đối với những dư chấn động đất ứng với cấp động đất từ cấp VII trở lên. Đặc biệt lưu ý với địa bàn hạ lưu đập Thủy điện Hòa Bình (Thành phố Hòa Bình, huyện Kỳ Sơn, huyện Lương Sơn).

b) Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

- Bố trí lực lượng nòng cốt tham gia diễn tập sơ tán dân đối với những dư chấn động đất ứng với cấp động đất từ cấp VII trở lên.

- Chủ trì huấn luyện cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn sử dụng thành thạo các loại phương tiện, trang thiết bị hiện có.

- Phối hợp với Ủy ban nhân huyện và thành phố, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Tỉnh đoàn và Hội Chữ thập đỏ tỉnh diễn tập, sơ tán dân trong khu vực hạ lưu đập Thủy điện Hòa Bình trong trường hợp giả định có cảnh báo động đất, diễn tập sơ cấp cứu những người bị thương, tìm kiếm, phòng dịch bệnh và vệ sinh môi trường.

c) Công an tỉnh

- Bố trí lực lượng tham gia, tổ chức diễn tập, đảm bảo giao thông, an ninh trật tự nhằm ứng phó có hiệu quả đối với từng tình huống được giả định.

- Tổ chức các lớp đào tạo, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao kỹ năng cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.

- Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn tỉnh: cần bảo đảm công tác bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ, xây dựng và diễn tập phương án cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, phòng cháy và chữa cháy cơ sở và các lực lượng khác:

+ Xây dựng và thực hiện kế hoạch diễn tập cứu nạn, cứu hộ, chữa cháy khi có sự số do động đất gây ra.

+ Xây dựng kế hoạch tổ chức huấn luyện, thực hành diễn tập nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ hàng năm cho cán bộ chiến sỹ.

+ Tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, liên kết đào tạo với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

d) Hội Chữ thập đỏ tỉnh

- Tham gia diễn tập với các Sở, Ban, ngành có liên quan về cứu nạn, cứu hộ, sơ cấp cứu, đặc biệt diễn tập có quy mô lớn.

- Tuyên truyền và tổ chức tập huấn sơ cấp cứu và kỹ năng phòng ngừa ứng phó thảm họa cho đội ngũ cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ trong tỉnh.

e) Tỉnh Đoàn

- Cử cán bộ tham gia lớp đào tạo, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu phối hợp tìm kiếm cứu nạn.

- Tham gia cùng với các Sở, Ban, ngành có chức năng diễn tập tìm kiếm cứu nạn.

f) Sở Y tế

Bố trí lực lượng huy động từ các đơn vị y tế, đồng thời xây dựng và thực hiện Kế hoạch diễn tập sơ cấp cứu, phòng chống dịch bệnh khi có sự cố động đất xảy ra.

g) Sở Giao thông vận tải

Bố trí lực lượng, phương tiện tham gia diễn tập sơ tán dân khu vực hạ lưu đập Thủy điện Hòa Bình trong trường hợp giả định có cảnh báo động đất.

Phần III

GIAI ĐOẠN ỨNG PHÓ VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

I. ĐẢM BẢO THÔNG TIN LIÊN LẠC

1. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh

a) Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức trực ban 24/24 giờ nhận và truyền tin khi nhận được thông tin động đất từ Viện Vật lý địa cầu (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam). Truyền tin bằng điện thoại và bản thông báo qua hệ thống điện tử (fax) với các chế độ báo tin theo quy định tại “Quyết định 264/2006/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế báo tin động đất, cảnh báo sóng thần” cho các cơ quan, đơn vị sau:

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Sở Công thương, Sở Ngoại vụ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Tỉnh Đoàn.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

b) Phản hồi việc nhận được tin về Viện Vật lý địa cầu là tin chính xác.

(Đính kèm Phụ lục 2 - Mẫu tin động đất)

2. Các cơ quan truyền thông

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, khi nhận được tin, phản hồi và xác nhận tin chính xác từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, ngưng các chương trình đang phát thanh, truyền hình, thông báo tin động đất và tin cuối cùng về động đất khi động đất không còn khả năng xảy ra dư chấn.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Là cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trực 24/24 giờ tiếp nhận thông tin động đất nhằm tham mưu xử lý sự cố do động đất gây ra.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Yêu cầu các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan hữu quan trong công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó và khắc phục hậu quả do động đất gây ra.

b) Yêu cầu các doanh nghiệp thông tin di động chuyển thông tin về động đất, khả năng xảy ra dư chấn đến khách hàng khi có tin động đất dưới hình thức tin nhắn theo mẫu tin và số tổng đài đã được công bố.

c) Bảo đảm an toàn thông tin khi xảy ra động đất.

5. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện việc báo tin đến người dân ở địa phương.

- Đối với trường hợp động đất ảnh hưởng đến địa phương nào thì Ủy ban nhân dân địa phương đó có trách nhiệm báo tin cho người dân trong khu vực theo cơ chế huyện, thành phố đến xã, phường, thị trấn theo đường dây nóng, đến người dân bằng cách phát loa và thông báo theo cụm, tổ dân phố.

6. Sở Ngoại vụ

Chủ động hợp tác với các tổ chức quốc tế có khả năng cung cấp thông tin về động đất ảnh hưởng hoặc gây thiệt hại đối với khu vực tỉnh Hòa Bình; trao đổi kinh nghiệm và tranh thủ sự giúp đỡ kỹ thuật trong việc báo tin động đất.

II. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG CÓ THỂ XẢY RA

A. Tình huống 1: Động đất cấp độ 4 trở lên xảy ra trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

1. Chỉ đạo thực hiện

- Cấp tỉnh: Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

+ Điều hành các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tham gia sơ tán dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng của động đất.

+ Chỉ đạo, điều động các lực lượng, phương tiện, vật tư để chi viện, tìm kiếm cứu nạn khi có động đất để hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất.

+ Chỉ đạo công tác ứng phó với lũ do động đất gây vỡ đập, hồ chứa từ thượng nguồn tràn xuống khu vực các huyện, thành phố.

- Cấp huyện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

+ Chỉ đạo lực lượng địa phương tham gia sơ tán dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng của động đất.

+ Chỉ đạo, điều động lực lượng địa phương trong công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn.

2. Lực lượng sơ tán dân

a) Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn

- Tổ chức trực ban 24/24 giờ chủ trì sơ tán dân, ngừng việc sơ tán, đưa dân trở về theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh khi có cảnh báo dư chấn.

- Huy động lực lượng kinh phí, vật tư, phương tiện tại chỗ sẵn sàng hỗ trợ vận chuyển người dân sơ tán.

b) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Điều động cán bộ, chiến sỹ phối hợp với Ủy ban nhân dân địa phương các cấp và các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể liên quan thực hiện sơ tán dân và đưa dân trở về an toàn.

c) Công an tỉnh

- Cắm chốt tại những khu vực người dân di dời để bảo vệ tài sản người dân.

- Tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông, điều phối giao thông, ổn định an ninh trật tự.

- Đảm bảo an ninh trật tự, tránh trường hợp kẻ xấu lợi dụng tình hình.

- Điều động cảnh sát giao thông phối hợp phong tỏa các cầu cho đến khi có kết luận về độ an toàn sau động đất.

d) Sở Giao thông vận tải

- Huy động phương tiện phục vụ sơ tán dân từ các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo phong tỏa cầu cạn, hầm đường bộ.

- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp với lực lượng chức năng liên quan tổ chức, hướng dẫn giao thông trên địa bàn tỉnh.

e) Tỉnh Đoàn

Chủ động huy động lực lượng thanh niên phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông điều phối giao thông và phối hợp với Ủy ban nhân dân địa phương các cấp sơ tán dân.

B. Tình huống 2: Động đất xảy ra ở các tỉnh đầu nguồn sông Đà (Lai Châu, Điện Biên, Sơn La) gây vỡ các hồ, đập tác động tới địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Phạm vi có thể bị ảnh hưởng: Các huyện của tỉnh Hòa Bình dọc theo sông Đà có thể bị ảnh hưởng như: Mai Châu, Tân Lạc, Đà Bắc, Cao Phong, Thành phố Hòa Bình, Kỳ Sơn và Lương Sơn.

Mức độ ảnh hưởng: Các xã, phường, thị trấn của các huyện và thành phố nằm ven sông Đà sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp. Vùng hạ lưu hồ Thủy điện Hòa Bình sẽ có nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn (Thành phố Hòa Bình, Kỳ Sơn, Lương Sơn).

Các hậu quả có thể gây ra: Vỡ hồ đập từ các tỉnh thượng nguồn sông Đà có thể gây thảm họa lũ cực lớn dọc sông Đà thuộc địa bàn tỉnh Hòa Bình sẽ tác động cực kỳ nghiêm trọng tới con người, mọi cơ sở vật chất có dòng lũ chảy qua.

1. Chỉ đạo thực hiện

- Cấp tỉnh: Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

+ Chỉ đạo nắm bắt thông tin chi tiết từ các tỉnh đầu nguồn sông Đà về tình hình xảy ra động đất; tình trạng vỡ hồ, đập do động đất gây ra.

+ Điều hành các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tham gia sơ tán dân.

- Cấp huyện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

+ Chỉ đạo công tác nhận thông tin và truyền thông tin bảo đảm nhanh, chính xác.

+ Chỉ đạo lực lượng địa phương tham gia sơ tán dân.

+ Chỉ đạo, điều động lực lượng địa phương trong công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn.

- Chủ công trình Thủy điện Hòa Bình có trách nhiệm:

+ Chỉ đạo sát sao công tác vận hành công trình bảo đảm an toàn nhất về mạng lưới điện khi có sự cố động đất gây tác động tới an toàn đập thủy điện.

+ Cung cấp thông tin thường xuyên, kịp thời về công tác vận hành nhà máy thủy điện tới cơ quan chức năng khi xảy ra động đất.

2. Lực lượng sơ tán dân

Bao gồm các lực lượng như tình huống 1 nêu trên.

III. LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN TÌM KIẾM CỨU NẠN

1. Lực lượng

a) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở xây dựng và Sở, Ban, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn trong các tình huống tai nạn, sự cố sập đổ công trình do động đất đến mức quy định tại điểm d, khoản 3, Điều 6 của Nghị định số 30/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

- Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương dò tìm, xử lý và vô hiệu hóa các vật liệu cháy nổ có thể còn sót lại; ứng phó với các tình huống hơi độc, hơi ngạt.

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh điều động, bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư nhằm chi viện, ứng cứu trong công tác tìm kiếm cứu nạn.

c) Công an tỉnh

- Chủ trì thực hiện có hiệu quả công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ các tình huống chưa đến mức quy định tại điểm d, khoản 3, Điều 6 của Nghị định số 30/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

- Phối hợp với các Sở, Ban, ngành có chức năng trong công tác tìm kiếm cứu nạn.

- Tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông, điều phối giao thông, ổn định an ninh trật tự nơi xảy ra sự cố và trong quá trình tìm kiếm cứu nạn.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế thực hiện giám định mẫu ADN khi có nạn nhân không rõ danh tính.

- Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh:

+ Chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, ngành thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra cháy và các tình huống sự cố, tai nạn được quy định tại Điều 5, Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ.

+ Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong việc tìm kiếm cứu nạn.

+ Chủ trì lực lượng Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh điều động xe bồn chở nước, các trang thiết bị chuyên dụng: thang dây, đệm hơi, bình chữa cháy, cát, nước,...tại khu vực xảy ra cháy.

+ Kiểm soát cháy.

+ Phối hợp với Sở Y tế, Hội Chữ thập đỏ huy động thêm số lượng xe cứu thương, các phương tiện tìm kiếm cứu nạn (tùy theo mức độ lớn, nhỏ để huy động).

d) Sở Y tế

- Chỉ đạo các đơn vị cử Đội cấp cứu ngoại viện tới các khu vực ảnh hưởng cứu chữa người bị thương và tham gia vận chuyển người bị thương tới các cơ sở y tế có đủ điều kiện cứu chữa; tăng cường lực lượng các y, bác sỹ của các bệnh viện thực hiện công tác cứu chữa người bị thương nếu cần.

- Hỗ trợ dịch vụ y tế, phòng, chống dịch bệnh cho khu vực bị ảnh hưởng của động đất.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, tuyên truyền công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và cung cấp nước sạch tại các khu vực bị ảnh hưởng.

- Đảm bảo cơ số thuốc, hóa chất phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và xử lý vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh.

- Phối hợp với Công an tỉnh lấy mẫu giám định ADN khi có nạn nhân không rõ danh tính.

e) Hội Chữ thập đỏ tỉnh

- Bố trí cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên sẵn sàng phục vụ công tác sơ cấp cứu người bị nạn.

- Tổ chức các đợt hiến máu cứu người.

f) Sở Giao thông vận tải

- Bảo đảm giao thông đường bộ, đường thủy được thông suốt phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn.

- Huy động phương tiện trong ngành giao thông vận tải (kể cả phương tiện của cá nhân, tổ chức kinh doanh) để phục vụ tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra động đất.

g) Tỉnh Đoàn

- Phối hợp với các Sở, Ban, ngành có chức năng trong công tác tìm kiếm cứu nạn.

- Cung cấp đội quân phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố hiến máu cứu người.

h) Sở Ngoại vụ

- Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng phương thức hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra động đất trong khu vực.

- Phối hợp với Công an tỉnh, lãnh sự quán, Cục Cảng hàng không với vai trò là cầu nối để bảo trợ, giải quyết cho các đối tượng có yếu tố nước ngoài (ngoại kiều, Việt kiều).

i) Sở Xây dựng

Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn trong các tình huống sập nhà cao tầng do động đất.

k) Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn

- Lực lượng địa phương thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn theo chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Điều động phương tiện tại chỗ phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn.

2. Trang thiết bị, phương tiện

- Huy động trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ cấp tỉnh tới cấp huyện, xã.

- Huy động thêm các trang thiết bị, phương tiện cần thiết từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phục vụ cho công tác tìm kiếm cứu nạn.

Phần IV

GIAI ĐOẠN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

1. Chỉ đạo thực hiện

a) Cấp tỉnh: Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

- Chỉ đạo, điều động lực lượng từ các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể liên quan tham gia khắc phục hậu quả.

- Tổng hợp chung về số liệu thiệt hại, báo cáo và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo khắc phục hậu quả khi xảy ra động đất, quyết định các biện pháp xử lý cần thiết, ổn định sau tai biến do động đất gây ra.

b) Cấp huyện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Chỉ đạo, điều động lực lượng địa phương trong công tác nhanh chóng khắc phục hậu quả.

2. Lực lượng thực hiện khắc phục hậu quả

a) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể, đơn vị, địa phương tổ chức lực lượng khắc phục hậu quả, ổn định nhân dân sau khi sơ tán trở về.

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Đề xuất biện pháp khắc phục, xử lý các công trình thủy lợi bị hư hỏng do tác động của động đất trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố sửa chữa, duy tu nâng cấp đê bao, bờ bao, kè, cống, công trình thủy lợi bị hư hỏng sau động đất do ngành và địa phương quản lý.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường

- Đề xuất biện pháp khắc phục, xử lý sự cố môi trường đối với các khu vực bị ảnh hưởng.

- Phối hợp với các lực lượng, phương tiện quan trắc đánh giá môi trường và xử lý làm sạch môi trường và khắc phục hậu quả sự cố động đất xảy ra.

d) Công ty Điện lực Hòa Bình

Nhanh chóng xử lý, khắc phục sự cố đường dây tải điện bị hư hỏng, bảo đảm hệ thống điện hoạt động ổn định trở lại sau ảnh hưởng của động đất.

e) Công ty Cổ phần nước sạch Hòa Bình

Nhanh chóng xử lý, khắc phục sự cố đường ống nước bị hư hỏng, bảo đảm hệ thống cấp nước ổn định trở lại sau ảnh hưởng của động đất.

f) Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Hòa Bình

- Thu gom, vận chuyển rác xây dựng từ các đống đổ nát do động đất.

- Tổ chức bảo quản, mai táng xác nạn nhân vô thừa nhận mất do động đất gây ra.

g) Công an tỉnh

- Bảo đảm an ninh trật tự trong công tác xử lý hiện trường, tránh trường hợp kẻ xấu lợi dụng tình hình.

- Bảo đảm an ninh, trật tự trong khu vực chỗ ở tạm thời đối với những người dân có nhà cửa bị đổ sập.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế thực hiện việc trưng cầu giám định mẫu ADN những nạn nhân thiệt mạng không nhận dạng được.

- Hỗ trợ lực lượng y tế khi có yêu cầu cưỡng chế điều trị.

h) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Chủ trì tổ chức vận động quyên góp các đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ giúp đỡ nạn nhân bị ảnh hưởng động đất để sớm khắc phục hậu quả theo Nghị định số 64/2008/NĐ-CP, ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

i) Sở Công thương

- Huy động, vận động, điều phối doanh nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh kịp thời cung ứng hàng hóa thiết yếu (lương thực, thực phẩm, nhiên liệu, vật tư,...) đến khu vực chịu ảnh hưởng.

- Huy động lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống đầu cơ, nâng giá tại khu vực chịu ảnh hưởng.

k) Sở Giao thông vận tải

Chủ trì khôi phục hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy trên địa bàn tỉnh bảo đảm hoạt động ổn định sau động đất.

l) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn các địa phương kịp thời thực hiện trợ giúp xã hội đột xuất theo quy định và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ đối tượng được trợ giúp đột xuất do hậu quả động đất gây ra:

- Hộ gia đình có người chết, mất tích;

- Hộ gia đình có người bị thương nặng;

- Hộ gia đình có nhà bị đổ, sập, cháy, hỏng nặng;

- Hộ gia đình bị mất phương tiện sản xuất, lâm vào cảnh thiếu đói;

- Hộ gia đình phải di dời khẩn cấp;

- Người gặp rủi ro động đất ngoài vùng cư trú dẫn đến bị thương nặng, gia đình không biết để chăm sóc.

m) Sở Tài chính

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn khắc phục hậu quả do động đất, khôi phục sản xuất.

n) Sở Thông tin và Truyền thông

Đề xuất, triển khai các biện pháp khôi phục hệ thống thông tin liên lạc hoạt động ổn định sau động đất.

o) Sở Xây dựng

Đề xuất, triển khai các biện pháp thu dọn vật liệu đổ nát và khôi phục các công trình xây dựng sau động đất.

p) Sở Y tế

- Hỗ trợ dịch vụ y tế, phòng, chống dịch bệnh cho khu vực bị ảnh hưởng của động đất.

- Kiểm tra, giám sát, tuyên truyền công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, xử lý nguồn nước ăn uống, sinh hoạt tại các khu vực bị ảnh hưởng.

- Đảm bảo cơ số thuốc, hóa chất phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và xử lý nước, vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh.

- Phối hợp với Công an tỉnh trưng cầu giám định mẫu ADN của những nạn nhân vô danh bị thiệt mạng, không nhận dạng được; phối hợp bảo quản xác nạn nhân vô thừa nhận thiệt mạng do động đất gây ra.

q) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn

- Chủ trì, tổ chức hướng dẫn, bố trí chỗ ở tạm thời đối với những người dân có nhà cửa bị đổ sập trong thời gian chờ khôi phục.

- Thống kê thiệt hại, báo cáo, đề xuất các biện pháp khắc phục sự cố môi trường, khôi phục sản xuất và ổn định đời sống, sinh hoạt của người dân trên địa bàn mình quản lý.

r) Hội Chữ thập đỏ tỉnh

- Kêu gọi vận động nguồn lực để tổ chức hỗ trợ cho nhân dân vùng bị thiệt hại do động đất ổn định cuộc sống.

Phần V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để Kế hoạch được triển khai hiệu quả, bảo đảm tính thống nhất, rõ ràng từ khâu chỉ đạo đến khâu thực thi, các cơ quan, ban, ngành liên quan căn cứ vào vai trò, vị trí được nêu trong Kế hoạch này tổ chức thực hiện như sau:

1. Các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn căn cứ vào nội dung trong Kế hoạch này bổ sung, xây dựng hoàn thiện kế hoạch hành động cụ thể cho từng ngành, đơn vị và địa phương mình, xây dựng kế hoạch ngân sách, kinh phí mua sắm, đầu tư trang thiết bị, phương tiện cần thiết hàng năm cho công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong đó bao gồm sự cố động đất.

2. Các tổ chức, lực lượng đóng trên địa bàn tỉnh, huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn phải chịu sự điều động và chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn địa phương.

3. Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức kiểm tra, triển khai thực hiện Kế hoạch, có chế độ báo cáo theo quy định; xây dựng quy chế phối hợp trong trường hợp vượt quá khả năng của tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Tổng cục Phòng chống thiên tai, Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai đề nghị hỗ trợ trong công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khắc phục hậu quả khi cần thiết.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường hàng năm phối hợp với các Sở, Ban, ngành chức năng rà soát để điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch bảo đảm cho công tác điều hành đạt hiệu quả; tổng hợp báo cáo hàng năm và tổng kết 3 năm thực hiện Kế hoạch.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị, cơ quan liên quan triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo TW về PCTT;
- Bộ NN&PTNT;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Mặt trận và các đoàn thể tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các Công ty: CP nước sạch HB, Điện lực HB; CP Môi trường ĐT HB, Thủy điện Hòa Bình;
- Chánh, Phó VP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNTN (N58).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dũng

 

PHỤ LỤC 1

KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 32/KH-UBND ngày 16/3/2018 của UBND tỉnh)

Động đất: là những rung động của mặt đất, mạnh yếu khác nhau và cảm nhận được trên một vùng rộng. Nói theo ngôn ngữ khoa học thì động đất là sự giải thoát đột ngột một lượng năng lượng lớn tích tụ trong một thể tích nào đó bên trong Trái đất.

Hiện tại, Việt Nam và nhiều nước trên thế giới chưa thể dự báo ngắn hạn và chính xác các trận động đất xảy ra. Tuy nhiên, con người có thể dự báo dài hạn bằng cách xây dựng bản đồ phân vùng động đất. Qua bản đồ này, chúng ta biết vùng nào có thể xảy ra động đất nhất và mạnh khoảng bao nhiêu độ Richter.

Chấn tiêu: là nơi phát sinh động đất, nơi năng lượng động đất được giải phóng và truyền ra không gian xung quanh dưới dạng sóng đàn hồi, gây rung động mặt đất.

Chấn tâm: là hình chiếu theo chiều thẳng đứng của chấn tiêu trên mặt đất.

Độ sâu chấn tiêu: là khoảng cách từ chấn tiêu đến chấn tâm.

Khoảng cách chấn tiêu: là khoảng cách từ chấn tiêu đến điểm quan sát.

Khoảng cách chấn tâm: là khoảng cách từ chấn tâm đến điểm quan sát.

Cường độ động đất: là đại lượng đo độ lớn động đất về năng lượng mà nó phát ra dưới dạng sóng đàn hồi. Cường độ động đất đo theo thang độ Richter, có giá trị bằng logarit cơ số 10 của biên độ cực đại, đo bằng micron, thành phần nằm ngang của sóng địa chấn trên băng ghi của máy địa chấn chu kỳ ngắn chuẩn Wood Andersen ở khoảng cách 100km từ chấn tâm.

Khả năng xảy ra động đất ở tỉnh Hòa Bình

Cho đến nay, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình chưa xảy ra hiện tượng động đất. Các công trình nghiên cứu về động đất trên địa bàn tỉnh cũng chưa được triển khai. Tuy nhiên trên cơ sở các đới đứt gãy đang hoạt động ở phía Bắc Việt Nam sẽ có nguy cơ gây động đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình hay các tác động liên tỉnh do động đất gây vỡ hồ, đập các tỉnh đầu nguồn sông Đà.

Theo nghiên cứu Tổng Hội Địa chất Việt Nam, trong các đới đang hoạt động ở Việt Nam, đứt gãy Điện Biên - Lai Châu hiện được xem là đứt gãy có tốc độ lớn nhất, nhưng cũng khó vượt quá 3 mm/năm. Đây có lẽ là đứt gãy sinh chấn lớn nhất Việt Nam với các biểu hiện của các trận động đất Tuần Giáo, Điện Biên. Ngoài ra còn một số đứt gãy sông Đà, sông Mã cũng được xem là các đứt gãy đang hoạt động.

Các trận động đất xảy ra ở các tỉnh thượng nguồn sông Đà như: huyện Mường La, Sơn La; một số huyện của tỉnh Điện Biên, Lai Châu sẽ có nguy cơ gây tác động liên tỉnh nếu cường độ động đất đủ lớn gây vỡ các hồ, đập đầu nguồn sông Đà.

 

PHỤ LỤC 2

MẪU TIN ĐỘNG ĐẤT PHÁT TRÊN PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 32/KH-UBND ngày 16/3/2018 của UBND tỉnh)

“Tin động đất”

1. Thời gian xảy ra động đất (giờ Hà Nội).

2. Địa điểm xảy ra động đất (chấn tâm).

3. Độ sâu chấn tiêu.

4. Cường độ động đất, cấp động đất ở chấn tâm và các địa phương lân cận, hậu quả có thể xảy ra.

5. Khả năng xảy ra dư chấn.

“Tin cuối cùng về động đất”

Động đất kết thúc, không còn khả năng gây thiệt hại cho khu vực thì phát “Tin cuối cùng về động đất”.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 32/KH-UBND năm 2018 về ứng phó sự cố động đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


970

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109