Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 403-TTg năm 1995 về việc chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ động vật và kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm nguồn gốc động vật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 403-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 11/07/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 403-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 1995

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC KIỂM SOÁT GIẾT MỔ ĐỘNG VẬT VÀ KIỂM TRA VỆ SINH THÚ Y THỰC PHẨM NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT

Thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật và kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm nguồn gốc động vật chưa được coi trọng: Uỷ ban nhân dân các cấp buông lỏng quản lý công tác này, thiếu quan tâm chỉ đạo các tổ chức thú y thuộc quyền quản lý của mình thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Pháp lệnh Thú y; cơ quan thú y các cấp hoạt động chưa hiệu quả; các cơ sở giết mổ, điểm giết mổ trên phạm vi cả nước còn có nhiều vi phạm pháp luật về thú y, hoạt động không có giấy phép của cấp có thẩm quyền, không có sự kiểm soát của cơ quan thú y và cơ quan thuế; trong một thời gian dài, thực phẩm nguồn gốc động vật không qua kiểm tra vệ sinh thú y, không có dấu kiểm soát giết mổ của cơ quan thú y mà vẫn lưu thông trên thị trường, làm lây lan dịch bệnh, làm ảnh hưởng sức khoẻ của người tiêu dùng, nhất là ở thủ đô Hà Nội và các thành phố lớn.

Nhằm khắc phục tình trạng trên, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm chấn chỉnh ngay công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật và kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm nguồn gốc động vật; tăng cường chỉ đạo và thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thú y tại các ngành, các địa phương; phối hợp với Bộ Thương mại ban hành quy chế hành nghề và cấp giấy phép hành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của Nghị định số 2-CP ngày 5-1-1995 của Chính phủ.

2. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm phải chỉ đạo việc thực hiện các quy định của Nhà nước về công tác thú y. Trước mắt, chỉ đạo các cơ quan thú y thuộc địa phương mình và soát lại các cơ sở giết mổ động vật; chỉ cấp giấy phép cho các cơ sở có đủ điều kiện vệ sinh thú y; kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật hoặc không đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y ở các lò mổ, điểm giết mổ, tất cả thực phẩm động vật lưu thông trên thị trường phải qua kiểm tra vệ sinh thú y, có đóng dấu kiểm soát giết mổ của cơ quan thú y.

3. Các Bộ Thương mại, Y tế, Tài chính, Nội vụ, Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm thực hiện ngay các biện pháp cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong công tác kiểm soát giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm nguồn gốc động vật và thu thuế sát sinh.

4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị này ở ngành, địa phương mình và báo cáo kết quả thực hiện lên Chính phủ.

Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm theo dõi việc thi hành Chỉ thị này và thường xuyên tổng hợp tình hình báo cáo Chính phủ.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom Happiness
---------

No: 403-TTg

Hanoi, July 11, 1995

 

DIRECTIVE

ON IMPROVING THE SUPERVISION OF ANIMAL SLAUGHTER AND THE CONTROL OF VETERINARY HYGIENE FOR ANIMAL-BASED FOODS

Of late, State management has not been paid due attention with regard to quarantine work, the supervision of animal slaughter, and the control of veterinary hygiene for animal-based foods. The People's Committees at various levels have slackened their management of this work, and have not paid due attention to directing the veterinary organizations under their management to carry out their task as stipulated by the Ordinance on Veterinary Work. The veterinary services at various levels have not worked effectively enough; the slaughter houses and sites throughout the country have repeatedly violated the law on veterinary work, many of them have operated without permission from the authorized level and without the supervision of the veterinary service and tax office. For a long time, the animal-based foods have not been put to veterinary hygiene test, and have been put into circulation without the veterinary service's seal, thus spreading diseases and affecting the health of consumers, particularly in Hanoi and other major cities.

In order to improve this situation, the Prime Minister issues the following directive:

1. The Ministry of Agriculture and Food Industry must immediately consolidate quarantine work, the supervision of animal slaughter, and the control of veterinary hygiene for animal-based foods; direct more closely and check regularly the implementation of the law on veterinary work at various branches and localities; cooperate with the Ministry of Trade in issuing a statute for the practice of trades and in granting licenses for conditional businesses as stipulated by Decree No.2-CP on the 5th of January 1995 of the Government.

2. The People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government under the guidance of the Ministry of Agriculture and Food Industry must direct the implementation of the State regulations on veterinary work. For the time being, they must direct the veterinary services in their localities to inspect the slaughter houses, grant licenses only to those houses which meet the requirements of veterinary hygiene, and resolutely handle any breach of law or those slaughter houses which fail to meet the requirements of veterinary hygiene. All kinds of animal-based foods put on sale on the market must be subject to the control of veterinary hygiene and have a seal for control of animal slaughter from the veterinary service.

3. The Ministry of Trade, the Ministry of Health, the Ministry of Finance, the Ministry of the Interior, and the Ministry of Science, Technology and Environment shall have to cooperate closely with the Ministry of Agriculture and Food Industry to take immediately necessary measures to raise the efficiency of the State management in the supervision of animal slaughter, in the control of veterinary hygiene for animal-based foods, and in the collection of taxes for animal slaughter.

4. The Ministers, the Heads of ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, and the Presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to plan and organize the implementation of this Directive in their branches and localities, and report the results to the Government.

The Ministry of Agriculture and Food Industry shall have to monitor the implementation of this Directive, regularly review the situation and report it to the Government.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 403-TTg ngày 11/07/1995 về việc chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ động vật và kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm nguồn gốc động vật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.754

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.95.208
server251