Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 31/2001/CT-UB thi hành luật phòng cháy và chữa cháy do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 31/2001/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đỗ Hoàng Ân
Ngày ban hành: 19/09/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

SỐ/31/2001/CT-UB

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2001 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Luật phòng cháy và chữa cháy đã được Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2001 và hiệu lực thi hành từ ngày 04/10/2001. Để sớm đưa Luật PCCC vào cuộc sống. Uỷ ban nhân dân Thành Phố Hà Nội yêu cầu Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã, thị trấn... tổ chức quán triệt và phải xây dựng chương trình, kế hoạch, biện pháp thực hiện thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy tại cơ quan, đơn vị mình nhằm thực hiện tốt Luật phòng cháy và chữa cháy.

1. Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Công an Thành phố, Sở Văn hoá Thông tin, các cơ quan báo chí tuyên truyền của Trung ương và Hà Nội mở đợt tuyên truyền sâu rộng trên báo, đài, truyền hình... về Luật PCCC và nội dung tổng kết 40 năm thi hành Pháp lệnh PCCC, 5 năm thực hiện Chỉ thị 237/TTg ngày 19/04/1996 cuả Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường các biện pháp thực hiện công tác PCCC, giúp cho các cơ quan, tổ chức và từng người dân nắm được những vấn đề cơ bản của Luật PCCC, nhằm nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy tại cơ sở, khu dân cư. Xây dựng nội quy, điều kiện an toàn, củng cố các đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở.

2. Công an Thành phố Hà Nội có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành có liên quan soạn thảo các văn bản, quy định hướng dẫn thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy.

- Tập huấn cho lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên nghiệp chủ trì việc triển khai Luật phòng cháy và chữa cháy và các Nghị định của Chính phủ, Chỉ thị của UBND Thành phố.

Phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện tổ chức các hoạt động thiết thực để hưởng ứng, đưa Luật này vào cuộc sống.

- Tham mưu cho UBND Thành phố về tổ chức tổng kết 40 năm thi hành Pháp lệnh phòng cháy và chữa cháy, 5 năm thực hiện Chỉ thị số 237/TTg ngày 19/04/1996, cùng các Sở, ban, ngành liên quan kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và tổng hợp tình hình báo cáo UBND Thành phố.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Công an Thành phố Hà Nội soạn thảo quy chế, quy định về tổ chức hoạt động bảo hiểm cháy theo Nghị định hướng dẫn của Chính phủ, bố trí ngân sách đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo đúng quy định.

4. Các Sở, Ban, Ngành và UBND các cấp, tổ chức tổng kết 40 năm thi hành Pháp lệnh  Phòng cháy và chữa cháy và 5 năm thực hiện Chỉ thị 237/TTg ngày 19/04/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tăng cường các biện pháp thực hiện công tác phòng cháy  chữa cháy. Tổ chức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy và chữa cháy. Tổ chức ký cam kết giữa các Sở, Ban, Ngành, UBND các Quận, huyện, các tổ chức, đoàn thể... thi đua thực hiện tốt Luật PCCC.

5. UBND các quận, huyện có trách nhiệm chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn, các cơ quan, tổ chức ở địa phương về tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước và đẩy mạnh các hoạt động phòng cháy và chữa cháy, để các cơ quan, tổ chức và nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả.

6. Giao cho văn phòng HĐND và UBND Thành phố cùng Công an thành phố theo dõi, đôn đốc các cơ quan, các quận, huyện thực hiện. Hàng năm tổng hợp tình hình báo cáo UBND Thành phố về việc thực hiện Luật PCCC và Chỉ thị của UBND Thành phố./

 

 

TM/UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Đỗ Hoàng Ân

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 31/2001/CT-UB thi hành luật phòng cháy và chữa cháy do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.164

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125