Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 271/2000/CT-TCKTTV Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tổng cục Khí tượng thuỷ văn Người ký: Nguyễn Công Thành
Ngày ban hành: 10/04/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 271/2000/CT-TCKTTV

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2000

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG VÀ PHỤC VỤ PHÒNG, CHỐNG BÃO, LŨ NĂM 2000

Trong những năm gần đây, thiên tai trên thế giới, khu vực Châu Á nói chung và nước ta nói riêng ngày một gia tăng. ở nước ta, liên tiếp trong 2 năm 1998 và 1999 đều có thiên tai nghiêm trọng ở nhiều nơi, đặc biệt là các tỉnh Miền Trung, gây tổn thất lớn về người và của.

Thực hiện Chỉ thị số 06/2000/CT-TTg ngày 28-3-2000 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2000, Tổng cục yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phòng chống và phục vụ phòng chống bão, lụt năm 1999, đặc biệt là đối với khu vực Miền Trung cần đi sâu đánh giá việc bảo đảm quan trắc, thông tin trong tình huống bão, lũ khẩu cấp và kết quả thực hiện các phương pháp dự báo KTTV (mưa, mực nước, sóng, gió) phục vụ công tác phòng chống bão, lụt giảm nhẹ thiên tai.

2. Kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống bão, lũ (PCBL) các cấp theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả; lập và triển khai phương án phòng chống và phục vụ phòng chống bão, lũ, giảm nhẹ thiên tai năm 2000, đảm bảo cung cấp tối đa và kịp thời các thông tin thực đo và dự báo KTTV phục vụ công tác phòng chống, giảm nhẹ thiên tai trên phạm vi cả nước và từng địa phương, cụ thể là:

2.1- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục ở Trung ương:

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung chỉ đạo và phối hợp tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện kế hoạch PCBL năm 2000 tại các Đài KTTV khu vực (về các phương án PCBL tại địa phương; công tác điều tra cơ bản, thu thập số liệu KTTV, nhất là đối với các trạm trọng điểm và các trạm trong mấy năm vừa qua chịu nhiều tác động của bão, lũ; công tác dự báo KTTV; thông tin liên lạc điện báo số liệu KTTV; giải quyết những vấn đề cấp bách thuộc chức năng để Đài, Trạm làm tốt công tác quan trắc đo đạc, truyền số liệu và phục vụ PCBL cho địa phương).

- Từ kết quả Hội thảo "Về công tác phục vụ phòng chống bão, lũ ở các tỉnh Miền Trung" và "Kế hoạch tổ chức, phục vụ điều hành phân chậm lũ trên hệ thống sông Hồng năm 2000" đã được Tổng cục duyệt, Văn phòng, Vụ KHKT, Vụ KHTC, Cục Mạng lưới và Trung tâm Quốc gia dự báo KTTV có trách nhiệm phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt việc bổ sung mạng lưới trạm KTTV bảo đảm các phương án quan trắc đo đạc, dự báo KTTV phục vụ PCBL trong tình huống đặc biệt. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công tác theo dõi, tính toán, cảnh báo và dự báo mưa, bão, lũ.

- Văn phòng chủ trì tổ chức nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung, sửa đổi một số nội dung trong Quy chế báo bão, lũ; xây dựng Quy chế cung cấp các thông tin KTTV thực đo và thông tin dự báo KTTV phục vụ công tác chỉ đạo phòng chống bão, lụt.

2.2- Giám đốc các Đài KTTV khu vực:

- Tổ chức kiểm tra, Thanh tra toàn bộ các công trình quan trắc, đo đạc và máy móc thiết bị bảo đảm an toàn mạng lưới điều tra cơ bản trong khu vực, đặc biệt kiểm tra việc thực hiện quy trình, quy phạm quan trắc đo đạc, mã luật phát báo số liệu KTTV, nhất là phát báo obs Typh.

- Hoàn thành việc tu bổ, xây dựng, sửa chữa các công trình đo đạc, sân vườn quan trắc, nhà trạm, các trang thiết bị và phương tiện làm việc.

- Kiểm tra các phương án quan trắc, đo đạc, nhất là phương án đo đạc khi có bão, lũ lớn và khi công trình có sự cố; xây dựng phương án phục vụ hậu quả thiên tai tại chỗ để đảm bảo cho các trạm hoạt động liên tục, nhất là các trạm trọng điểm phục vụ PCBL.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thường trực từ Đài đến Trạm, chế độ trách nhiệm của Thủ trưởng, các thành viên trong Ban chỉ đạo PCBL, dự báo viên và quan trắc viên trong mùa mưa, bão, lũ.

- Chỉ đạo việc bổ sung số liệu và cải tiến các phương pháp dự báo KTTV và ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào nghiệp vụ dự báo nhằm không ngừng nâng cao năng lực dự báo ở địa phương.

- Xây dựng tốt mối quan hệ công tác với UBND và Ban chỉ huy PCLB các cấp trong khu vực, bảo đảm tốt việc cung cấp các thông tin KTTV thực đo, thông báo và cảnh báo kịp thời bão, lũ và các hiện tượng KTTV nguy hiểm khác.

- Khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tổ chức điều tra, khảo sát các hiện tượng KTTV nguy hiểm xảy ra trong khu vực và báo cáo về Tổng cục theo đúng quy định.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Quy chế bão, lũ và Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình KTTV; phổ biến kiến thức KTTV trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức của cộng đồng trong phòng chống thiên tai.

3. Bảo đảm an toàn lao động và tài sản của đơn vị:

- Các đơn vị phải đảm bảo đầy đủ các phương tiện cứu sinh, bảo hộ lao động để bảo vệ an toàn về người, tài sản và các phương tiện làm việc, máy mọc đo đạc trong mọi điều kiện thời tiết, thuỷ văn.

- Chỉ đạo, tổ chức, kiểm tra việc tu bổ, sửa chữa và có biện pháp kịp thời đảm bảo an toàn cho các công sở, kho tàng, các khu tập thể do đơn vị quản lý nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và của.

Những nhiệm vụ nêu trên là hết sức quan trọng trong công tác phục vụ PCBL và giảm nhẹ thiên tai năm 2000, Tổng cục yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này.

 

 

Nguyễn Công Thành

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 271/2000/CT-TCKTTV về công tác phòng chống và phục vụ phòng, chống bão, lũ ngày 10/04/2000 do Tổng cục Khí tượng thuỷ văn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.809

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.107.249