Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 22/2004/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Lê Minh Tùng
Ngày ban hành: 12/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 22/2004/CT-UB

Long Xuyên, ngày 12 tháng 07 năm 2004 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT

Thực hiện Chỉ thị số 26/2004/CT-TTg ngày 05/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết; theo thông báo của Tổ chức Y tế thế giới, dịch sốt xuất huyết hiện nay diễn biến phức tạp và đang có chiều hướng gia tăng trong khu vực châu Á.

Tại nước ta, theo báo cáo của Bộ Y tế, dịch sốt xuất huyết vẫn tiếp tục diễn biến với nguy cơ ngày càng lan rộng và phức tạp, đặc biệt ở các tỉnh phía Nam. Tính đến ngày 24/6/2004 cả nước đã ghi nhận 20.101 trường hợp mắc, 35 trường hợp tử vong, số mắc bệnh tăng 104,8% so với cùng kỳ năm 2003. Số mắc và tử vong tập trung chủ yếu tại các tỉnh miền Nam, số mắc chiếm 85,6%, tử vong chiếm 90,9% so với cả nước.

Riêng tại An Giang, tính từ đầu năm đến ngày 06/7/2004 đã có 1.109 trường hợp mắc sốt xuất huyết, có 1 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2003 số mắc sốt xuất huyết tăng 85,4%. Các địa phương có số mắc cao là thành phố Long Xuyên 514 ca, huyện Chợ Mới 161 ca (chết 01), Thoại Sơn 138 ca, Châu Thành 100 ca. Mặc dù, ngành y tế địa phương đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và trung tâm y tế 11 huyện, thị xã, thành phố kết hợp với các ngành chức năng tổ chức thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết nhưng số trường hợp mắc sốt xuất huyết vẫn không giảm, đang có chiều hướng gia tăng và nguy cơ bùng phát thành dịch lớn vào những tháng cuối năm.

Xuất phát từ tình hình trên, để chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết, khống chế không để bùng phát thành dịch lớn, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

1- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp dưới triển khai ngay và ký cam kết dập dịch khẩn cấp trong địa bàn phụ trách, huy động các ban ngành đoàn thể phối hợp với ngành y tế triển khai các chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng phòng sốt xuất huyết, có biện pháp xử lý kiên quyết đối với các xã, phường, thị trấn để dịch bệnh lan rộng và kéo dài. Có kế hoạch cân đối ngân sách, huy động nguồn lực của địa phương để chi cho các hoạt động phòng, chống dịch.

2- Sở Tài chính phối hợp với Sở Y tế dự toán nguồn kinh phí và khẩn trương bổ sung kinh phí kịp thời cho công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả.

3- Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, phát hiện sớm, kịp thời các ca bệnh, có kế hoạch thu dung, phân tuyến điều trị, tránh tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến trên, chuẩn bị mọi nguồn lực như thuốc, hóa chất, dịch truyền để xử lý kịp thời khi xảy ra dịch lớn. Sở Y tế phối hợp với Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố, Sở Văn hóa Thông tin, Sở Giáo dục - Đào tạo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tổ chức triển khai chiến dịch diệt lăng quăng triệt để, sâu rộng đến từng hộ gia đình dưới sự hướng dẫn chuyên môn của ngành y tế.

4/- Sở Giáo dục - Đào tạo chịu trách nhiệm huy động lực lượng học sinh các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở tham gia chiến dịch diệt lăng quăng tại gia đình và cộng đồng theo hướng dẫn của y tế địa phương, xem đây là nội dung sinh hoạt hè của học sinh.

5/- Sở Văn hóa - Thông tin phối hợp với đài Phát thanh - Truyền hình; các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân tăng cường công tác thông tin, giáo dục, truyền thông bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác phòng, chống sốt xuất huyết.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm chỉnh chỉ thị này và thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 22/2004/CT-UB ngày 12/07/2004 về tăng cường phòng, chống dịch sốt xuất huyết do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.430

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.146.28