Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý nuôi trồng thủy sản năm 2018 do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 21/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Trần Châu
Ngày ban hành: 05/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/CT-UBND

Bình Định, ngày 05 tháng 12 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, QUẢN LÝ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NĂM 2018

Năm 2017, nghề nuôi trồng thủy sản tỉnh đã phát triển tương đối ổn định. Tình hình dịch bệnh giảm đáng kể, giá cả ổn định ở mức cao nên phần lớn các hộ nuôi có lãi. Bên cạnh đó, nghề nuôi trồng thủy sản vẫn còn nhiều khó khăn do những tháng cuối năm 2016 trong tỉnh đã liên tục bị lũ lụt lớn kéo dài làm hư hại cơ sở hạ tầng vùng nuôi, thất thoát sản phẩm nuôi, gây tổn thất kinh tế cho các hộ nuôi. Tuy nhiên, được sự quan tâm của các cấp, các ngành đã tạo điều kiện thuận lợi cho nghề nuôi trồng thủy sản tiếp tục duy trì sản xuất và phát triển. Đa số người nuôi đã có ý thức tuân thủ lịch thời vụ, chuyển đổi hình thức nuôi phù hợp, thực hiện tốt các quy định về nuôi trồng thủy sản, nhưng vẫn còn một bộ phận người nuôi chưa tự giác chấp hành lịch thời vụ, con giống thả nuôi chất lượng không ổn định, chưa thực hiện nghiêm túc quy hoạch nuôi tôm và công tác xử lý chất thải, vệ sinh môi trường vùng nuôi nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Ngoài ra, điều kiện thời tiết không thuận lợi, nắng nóng kéo dài ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng nuôi trồng thủy sản.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, nhằm kiểm soát dịch bệnh và phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững, giành thắng lợi trong vụ nuôi năm 2018; UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan, các tổ chức và cá nhân làm nghề nuôi trồng thủy sản thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Các tổ chức và cá nhân làm nghề nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh nghiêm túc chấp hành nuôi trồng thủy sản theo đúng quy hoạch; thực hiện đúng lịch thời vụ nuôi tôm nước lợ năm 2018 do Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành; không sử dụng hoá chất, kháng sinh trong danh mục cấm sử dụng của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế các huyện, thành phố thị xã ven biển tuân thủ, triển khai thực hiện các công văn hướng dẫn biện pháp kỹ thuật về phòng chống dịch bệnh cho tôm nuôi do ngành Nông nghiệp và PTNT ban hành. Khuyến khích người dân nuôi trồng thủy sản an toàn sinh học theo hướng VietGAP.

2. Các cơ sở sản xuất giống thủy sản trên địa bàn tỉnh phải thực hiện nghiêm túc các quy định tại Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Quản lý giống thủy sản; Thông tư số 11/2014/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản. Giống thủy sản trước khi lưu thông phải thực hiện kiểm dịch, xét nghiệm theo quy định. Tiến hành thải bỏ tôm bố mẹ sau chu kỳ sản xuất theo quy định dưới sự giám sát của Chi cục thủy sản. Tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei) bố mẹ nhập khẩu phải làm thủ tục kiểm dịch qua cửa khẩu, nuôi cách ly theo quy định và phải khai báo với Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

3. Các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp phải chấp hành tốt các quy định của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về việc Quản lý thức ăn chăn nuôi thủy sản; Nghị định số 100/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi thủy sản; Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý thuốc thú y. Không kinh doanh hóa chất, thuốc thú y thủy sản, chế phẩm xử lý cải tạo môi trường, kháng sinh cấm theo quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

4. Sở Nông nghiệp và PTNT

- Chỉ đạo hướng dẫn thực hiện lịch thời vụ nuôi tôm nước lợ năm 2018, hướng dẫn các quy trình kỹ thuật nuôi tôm mới. Phổ biến, tuyên truyền về Quyết định số 3824/QĐ-BNN-TCTS ngày 06/9/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt Việt Nam (VietGAP); Quyết định số 4835/QĐ-BNN-TCTS ngày 24/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành hướng dẫn áp dụng VietGAP đối với nuôi tôm thương phẩm tôm chân trắng (P.vannamei), tôm sú (P.monodon). Tăng cường công tác thanh ra, kiểm tra, quản lý chất lượng tôm giống, tôm nuôi thương phẩm. Hướng dẫn, chuyển giao những tiến bộ kỹ thuật mới; đa dạng hóa đối tượng nuôi trồng và nhân rộng các mô hình nuôi trồng thủy sản có hiệu quả. Kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm trong nuôi trồng thủy sản.

- Chỉ đạo Chi cục Thủy sản thực hiện thanh tra, kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp theo quy định tại Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT , theo Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh Bình Định về việc phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp, nước sinh hoạt nông thôn và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định; Quản lý giống thủy sản theo Thông tư số 26/2013/TT- BNNPTNT ngày 22/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Thông tư số 11/2014/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2014 của Bộ Nông Nghiệp và PTNT; Quản lý điều kiện của các cơ sở kinh doanh thức ăn, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản theo Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ; Quản lý điều kiện nuôi thủy sản thương phẩm theo Thông tư số 22/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Thông tư 12/2017/TT-BNNPTNT ngày 07/6/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong nuôi trồng thủy sản. Theo dõi, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát, thẩm định kỹ thuật các dự án của cá nhân, tổ chức đầu tư vào khu sản xuất thủy sản ứng dụng công nghệ cao của tỉnh. Tham mưu cho các cấp, các ngành về quản lý quy hoạch, đầu tư lĩnh vực nuôi trồng thủy sản theo Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh Bình Định đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 đã được phê duyệt tại Quyết định số 2327/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh.

- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y triển khai thực hiện các quy định tại Thông tư 56/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thú y thủy sản. Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 07/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Quy định về phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản nuôi. Tổ chức giám sát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển giống thủy sản theo quy định.

- Chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông triển khai xây dựng và phát triển các mô hình nuôi mới, chuyển giao những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới; đa dạng hóa đối tượng nuôi trồng và nhân rộng các mô hình nuôi trồng thủy sản có hiệu quả.

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các ngành liên quan xây dựng kế hoạch nuôi trồng thủy sản tại địa phương; hướng dẫn và giám sát người nuôi tôm thực hiện nghiêm túc lịch thời vụ, kỹ thuật nuôi tôm và các quy định về biện pháp phòng, chống dịch bệnh tôm. Quản lý, kiểm tra việc triển khai các dự án nuôi trồng thủy sản trên địa bàn theo đúng quy hoạch.

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn có chức năng thực hiện thanh tra, kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp theo quy định tại Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT dựa trên sự phân công, phân cấp theo Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh.

- Chỉ đạo các phòng chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác quản lý, giám sát việc sử dụng đất đai, mặt nước vào nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch; kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật những cá nhân tổ chức tự phát lấn chiếm đất đai để nuôi trồng thủy sản; kiểm soát chặt chẽ việc khai thác nguồn nước ngọt, nước ngầm. Tiếp tục củng cố và phát triển tốt các tổ chức quản lý cộng đồng tại các vùng nuôi.

- Triển khai các dự án đầu tư hệ thống cấp nước ngọt, nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng nuôi; đôn đốc và hoàn thiện các dự án đã được đầu tư và sớm đưa vào hoạt động. Việc đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng nuôi và chuyển đổi cơ cấu nuôi trồng thủy sản tại địa phương cần theo hướng hiệu quả và bền vững.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn người nuôi giải pháp xử lý nước thải, chất thải rắn, Khai thác và sử dụng nước ngầm phục vụ nuôi trồng thủy sản một cách hợp lý; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về xử lý nước thải, chất thải rắn, khai thác nước ngầm trái phép.

- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai trái phép để nuôi trồng thủy sản, các trường hợp sử dụng đất được giao để nuôi trồng thủy sản không đúng mục đích.

7. Báo Bình Định, Đài Phát Thanh và Truyền hình Bình Định tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến lịch thời vụ nuôi tôm, kết quả quan trắc môi trường nước vùng nuôi, các chủ trương và giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững trên các phương tiện thông tin đại chúng.

8. Đề nghị Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hiệp hội Thủy sản tỉnh tăng cường phối hợp với chính quyền các cấp thường xuyên tuyên truyền, giáo dục và vận động hội viên, đoàn viên thực hiện các quy định về nuôi trồng thủy sản bền vững, bảo vệ môi trường nuôi của cộng đồng.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Chỉ thị này. Giao Sở Nông Nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện Chỉ thị, thường xuyên nắm tình hình báo cáo UBND tỉnh để theo dõi chỉ đạo./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý nuôi trồng thủy sản năm 2018 do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


285
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69