Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 2046/CT-UBND tăng cường biện pháp phòng chữa cháy rừng vụ khô hanh Hà Giang 2015

Số hiệu: 2046/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Minh Tiến
Ngày ban hành: 19/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Y BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ GIANG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2046/CT-UBND

Hà Giang, ngày 19 tháng 10 năm 2015

 

CHỈ THỊ

CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH VỀ TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG VỤ KHÔ HANH NĂM 2015 - 2016

Trong vụ khô hanh năm 2014 - 2015, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) đã được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành chức năng, các chủ rừng cùng toàn thnhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực, cố gắng, tập chung triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp nên đã góp phần hạn chế được các vụ cháy rừng. Trách nhiệm của các cộng đồng, người dân tham gia công tác bảo vệ rừng, PCCCR ngày càng được phát huy.

Tuy nhiên, do biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt, nắng nóng, khô hạn, nguy cơ cháy rừng có thxảy ra bất cứ lúc nào. Để chủ động ứng phó với nguy cơ cháy rừng, hạn chế tối đa các vụ cháy rừng trên địa bàn các huyện, thành phố trong vụ khô hanh năm 2015-2016. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành phố:

1.1. Xác định rõ trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện, thành phố trong quản lý rừng và đất rừng trên địa bàn đtừ đó có sự tập trung nghiêm túc, kịp thời trong lãnh chỉ đạo vPCCCR trong vụ khô hanh năm nay.

1.2. Khn trương phê duyệt Phương án PCCCR và Kế hoạch triển khai công tác PCCCR mùa khô hanh 2015-2016 của huyện, thành phố, đảm bảo sát thực tiễn của địa phương, khả thi và phải phối hợp được các lực lượng và các điều kiện để tổ chức thực hiện Phương án. Báo cáo Phương án đã phê duyệt về UBND tỉnh (qua Chi cục Kiểm lâm tỉnh tổng hợp) trước ngày 30/10/2015.

1.3. Hướng dẫn và chỉ đạo toàn bộ 100% các xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) lập Phương án PCCCR cụ thể của cấp mình và trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt làm căn cứ để triển khai cụ thể (thời gian hoàn thành trước 15/11/2015). Yêu cầu Phương án PCCCR của cấp xã phải ngắn gọn, đảm bảo huy động được mọi lực lượng trên địa bàn xã tham gia khi cháy rừng xảy ra. Trong đó đặc biệt lưu ý đến công tác tuyên truyền thông qua các trường học, trung tâm học tập cộng đồng, các cuộc họp xã, phường, tổ dân phố, thôn bản.

1.4. Tiếp tục thực hiện việc chấm điểm thi đua công tác PCCCR giữa Ban chỉ huy các huyện, thành phố với Ban chỉ huy cấp xã, phường, thị trấn. Duy trì trực chỉ huy PCCCR 24/24 giờ trong suốt vụ khô hanh, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ trong công tác PCCCR. Khi có tình huống xảy ra phải triển khai theo các Phương án đã được phê duyệt, đảm bảo linh hoạt và hiệu quả nhất, báo cáo tình hình thực hiện công tác PCCCR hàng ngày khi có cháy rừng, trong suốt mùa khô hanh theo quy định.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

2.1. Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo PCCCR) thành lập các đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra toàn bộ công tác PCCCR của các huyện, thành phố, các xã trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao (từ lập, phê duyệt Phương án, đến công tác tổ chức thực hiện phương án). Thời gian hoàn thành báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 30/11/2015.

2.2. Chỉ đạo các Ban quản lý rừng (trực thuộc Sở) xây dựng Phương án PCCCR và Sở phê duyệt cụ thể; trong đó đặc biệt lưu ý đến mối quan hệ tổng thể trong Phương án của huyện, thành phố, công tác phối kết hợp với các lực lượng của địa phương trong xử lý khi tình huống xảy ra (thời gian hoàn thành báo cáo UBND tỉnh kết quả phê duyệt các Phương án PCCCR của các Ban quản lý rừng trước ngày 15/11/2015).

2.3. Tổ chức trực 24/24 từ ngày 1/11/2015 đến hết vụ khô hanh để theo dõi, nắm bắt và xử lý tình hình chung trong công tác PCCCR toàn tỉnh. Đồng thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo xử lý ngay những trường hợp vượt quá khả năng và thẩm quyền của cơ quan Thường trực.

3. Thủ trưởng các đơn vị Công an, Quân sự, Bộ đội biên phòng tỉnh, tăng cường chỉ đạo các đơn vị Công an, Quân sự, Bộ đội biên phòng cấp huyện, xã, tham gia và phối hợp tích cực với cơ quan Kiểm lâm cùng cấp thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ trong công tác PCCCR ở địa phương.

4. Các Sở, ban, ngành của tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các Đoàn thể chính trị xã hội tỉnh chỉ đạo có hiệu quả công tác tuyên truyền PCCCR. Thực hiện tốt các nhiệm vụ theo sự phân công trong Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh.

5. Các cơ quan thông tin đại chúng, Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền về PCCCR trong suốt mùa khô hanh năm 2015-2016, đảm bảo thường xuyên, liên tục. Đặc biệt vào các ngày nắng nóng, khô hanh kéo dài, dự báo ở cấp nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm phải được phát thanh, truyền hình trên các phương tiện thông tin đại chúng, mỗi ngày ít nhất 2 lần vào buổi trưa và trước 17 giờ hàng ngày, để mọi tầng lớp quần chúng nhân dân được biết và thực hiện các biện pháp PCCCR.

6. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư: Căn cứ theo phương án, kế hoạch PCCCR hàng năm, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kịp thời kinh phí đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng đạt hiệu quả cao nhất.

7. Giao Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo của tỉnh, theo dõi, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này; chủ động bố trí phương tiện phục vụ công tác chỉ đạo, kiểm tra PCCCR trên địa bàn toàn tỉnh; Tổng hợp tình hình báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh; Báo cáo định kỳ, đột xuất về UBND tỉnh và Ban chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng trung ương, Tổng cục Lâm nghiệp, Cục Kiểm lâm theo quy định

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc các Ban quản lý rừng, các chủ rừng khn trương, nghiêm túc tổ chức thực hiện các nội dung Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh (TH);
- Công an tỉnh, BCHQS, BĐBP tỉnh (PHTH);
- Thường trực các huyện, thành ủy (PHCĐ)
- UBND các huyện, thành phố (TH);
- Chi cục Kiểm lâm (TH);
- Báo, Đài PT-TH tỉnh;
- Cng thông tin điện tử;
- Lưu: VT, NNTNMT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn
Minh Tiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 2046/CT-UBND ngày 19/10/2015 về tăng cường biện pháp phòng, chữa cháy rừng vụ khô hanh năm 2015-2016 do tỉnh Hà Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.208

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.171.156