Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 19/2002/CT-UB về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2002 do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 19/2002/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Quý Đôn
Ngày ban hành: 18/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 19/2002/CT-UB

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2002 

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO, GIẢM NHẸ THIÊN TAI NĂM 2002

Những năm gần đây thời tiết diễn biến rất phức tạp. Ở nước ta thiên tai đã liên tiếp xảy ra, gây thiệt hại nhiều về người và tài sản. Để chủ động đối phó với những diễn biến bất thường của thời tiết, giữ vững đê điều, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần ổn định chính trị - kinh tế - xã hội của Thủ đô, Uỷ ban nhân dân Thành phố yêu cầu các ngành, các cấp tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây :

I. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn Hà Nội tập trung chỉ đạo sẵn sàng các điều kiện chủ động phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai.

1) Tiến hành tổng kết, nghiêm túc đánh giá về mọi mặt công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2001. Kiện toàn tổ chức Ban chỉ huy phòng chống lụt, bão ở các cấp, các ngành; xây dựng kế hoạch phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2002 thật chi tiết, cụ thể, sát thực tế theo phương châm 4 tại chỗ để sẵn sàng đối phó có hiệu quả với mọi diễn biến xấu của thời tiết trong phạm vi ngành mình, địa phương mình và chi viện, ứng cứu kịp thời khi có lệnh huy động.

2) Nghiêm túc thực hiện Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão; Kiểm tra kỹ, đánh giá chi tiết chất lượng các tuyến đê, nhà cửa, các công trình trên toàn Thành phố; xây dựng các phương án phòng ngừa, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão, thiên tại với tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

3) Tổ chức lực lượng, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện theo phương án được duyệt đảm bảo huy động nhanh, kịp thời khi có lụt, bão, thiên tai xảy ra. Chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men, các hàng hoá thiết yếu để đảm bảo đời sống nhân dân, vệ sinh môi trường, phục hồi sản xuất và sẵn sàng cứu trợ kịp thời cho nhân dân các vùng bị thiên tai, đặc biệt là các đối tượng chính sách, các gia đình nghèo, đói.

4) Thông báo kịp thời, chính xác các thông tin dự báo về diễn biến thời tiết, tăng cường công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Nhà nước và Thành phố về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai; tuyên truyền, phổ biến những kiến thức cơ bản về phòng chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai đến từng người dân.

5) Phát hiện kịp thời, ngăn chặn, xử lý kiên quyết, triệt để các trường hợp vi phạm Pháp lệnh Đê điều.

II. Tăng cường công tác chỉ huy, chỉ đạo phòng, chống lụt, bão giảm nhẹ thiên tai.

1) Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão Thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch, phương án, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của Thành phố; tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân Thành phố chỉ đạo, điều hành toàn diện công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2002 có hiệu quả; kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành triển khai tốt công tác phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai năm 2002.

2) Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão các cấp, các ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ, khắc phục hậu quả của thiên tai; tổ chức chỉ huy kiên quyết phòng chống thiên tai với mọi tình huống, chủ động huy động mọi nguồn lực trên địa bàn, của ngành, của đơn vị để đối phó, kịp thời khắc phục, giảm nhẹ đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

III. Uỷ ban nhân dân Thành phố đề nghị :

Ban Thường vụ các quận, huyện uỷ coi công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai là một nhiệm vụ trọng tâm, tập trung lãnh đao, chỉ đạo sát sao công tác phòng chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai; phân công các đ/c Thường vụ hoặc Cấp uỷ viên trực tiếp phụ trách, kiểm tra, chỉ huy các mặt của công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai của địa phương.

Ban Tuyên giáo Thành uỷ chỉ đạo các cơ quan báo, đài của Thành phố, phối hợp với các cơ quan tuyên truyền của Trung ương thông tin kịp thời, tuyên truyền rộng rãi về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2002; biểu dương kịp thời những tổ chức cá nhân có thành tích; phê phán những trường hợp vi phạm, thiếu nghiêm túc trong công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai.

Các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn Hà Nội thông báo cho các đơn vị trực thuộc biết nội dung của Chỉ thị này để cùng tổ chức thực hiện.

Mặt trận Tổ quốc Thành phố, các tổ chức đoàn thể quần chúng, các tổ chức chính trị, xã hội, kinh tê, các doanh nghiệp ở Thành phố chỉ đạo, vận động cán bộ, công nhân viên chức, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia công tác phòng, chống lụt, bão giảm nhẹ thiên tai của Thành phố.

Uỷ ban nhân dân Thành phố giao Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão Thành phố tổ chức triển khai và kiểm tra, đôn đốc các cấp các ngành nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này, báo cáo thường xuyên kết quả về Uỷ ban nhân dân Thành phố.

 

 

T/M. ỦY BAN  NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ. CHỦ TỊCH





Lê Quý Đôn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 19/2002/CT-UB về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2002 do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.536

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171