Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 17/2004/CT-UB về tăng cường công tác phòng chống dịch cúm gia cầm do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 17/2004/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 09/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 17/2004/CT-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2004 

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM

Thực hiện Chỉ thị số 22/2004/CT-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 1957/UB-CNN ngày 12 tháng 4 năm 2004, thành phố quyết tâm ngăn chặn bùng phát dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, trước mắt triển khai ngay và cương quyết các giải pháp sau :

1. Việc giết mổ gia cầm, thủy cầm để kinh doanh chỉ được thực hiện ở các cơ sở giết mổ hợp pháp (đã được Sở Thương mại và Chi cục Thú y kiểm tra và cấp giấy phép hoạt động). Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã thực hiện việc mời các hộ kinh doanh giết mổ gia cầm, thủy cầm để nhắc nhở và cam kết không giết mổ trái phép. Phổ biến và hướng dẫn các trại, hộ chăn nuôi gia cầm, thủy cầm đưa vào giết mổ tại các cơ sở giết mổ hợp pháp theo địa chỉ do Chi cục Thú y cung cấp trước ngày 10 tháng 7 năm 2004. Ủy ban nhân dân phường, xã, Quản lý thị trường và lực lượng Công an kiểm tra xử lý tịch thu tất cả số gia cầm, thủy cầm giết mổ trái phép, Chi cục Thú y hướng dẫn địa điểm xử lý tiêu hủy, không có hỗ trợ thiệt hại.

2. Kêu gọi mỗi người cùng tham gia trong công tác phòng chống dịch cúm gia cầm. Nơi nào phát hiện có bệnh cúm gia cầm, thủy cầm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã cần phối hợp ngay với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch gia cầm, thủy cầm Quận, Huyện khoanh vùng, xử lý gấp, không để lây lan. Các trại, hộ chăn nuôi có đăng ký với Chi cục Thú y và chính quyền địa phương sẽ được hỗ trợ thiệt hại nhanh chóng, các hộ chăn nuôi tự phát, không đủ điều kiện chăn nuôi theo quy định của thành phố và không đăng ký nuôi sẽ không được hỗ trợ thiệt hại.

3. Chi cục Quản lý thị trường thành phố chủ trì, phối hợp với Công an, Quân đội, Chi cục Thú y và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã khẩn trương thực hiện nghiêm túc Công văn số 1957/UB-CNN ngày 12 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục thực hiện việc chốt chặn tại các cửa ngõ ra vào thành phố để cắt đứt mầm bệnh từ các tỉnh lây lan vào đàn gia cầm, thủy cầm của thành phố, đặc biệt từ các tỉnh đã có thông báo tái phát dịch cúm gia cầm.

4. Nhằm thực hiện phương châm “Phòng dịch từ xa”, giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp cùng Sở Y tế, Chi cục Quản lý thị trường thành phố, Công an thành phố làm việc với Trung tâm Thú y vùng phía Nam và các Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn các tỉnh giáp ranh thành phố bàn một số biện pháp phối hợp triển khai :

a) Hỗ trợ kỹ thuật và kinh phí xét nghiệm huyết thanh để chẩn đoán bệnh cúm gia cầm trên đàn gia cầm, thủy cầm xuất về thành phố tiêu thụ.

b) Gia cầm, thủy cầm của các tỉnh đưa về thành phố tiêu thụ chỉ được vận chuyển bằng xe chuyên dùng trong thành phố, phải qua kiểm soát của cơ quan Thú y và chỉ được đưa vào giết mổ tại các địa điểm đã đăng ký với các cơ quan chức năng.

- Việc vận chuyển gia cầm, thủy cầm sống vào thành phố bằng các phương tiện thô sơ như xe đạp, xe gắn máy hoặc xe đò . . . nếu bị các cơ quan chức năng (Chi cục Quản lý thị trường, Công an thành phố, Chi cục Thú y) phát hiện chưa qua kiểm soát của cơ quan Thú y sẽ bị xử lý tịch thu và tiêu hủy.

d) Phối hợp đánh giá và đề nghị Trung tâm Thú y vùng thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ngưng vận chuyển gia cầm, thủy cầm về thành phố, nếu dịch gia cầm đã phát hiện tại các tỉnh tạo ra nguy cơ lây lan cao, nhằm đảm bảo an toàn cho đàn gia cầm và sức khỏe của nhân dân  thành phố.

5. Sở Thương mại thành phố có trách nhiệm tiếp tục phổ biến cho các siêu thị, các cửa hàng kinh doanh thịt gia cầm, thủy cầm, trứng... phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

6. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với   Sở Y tế, Sở Thương Mại và Công an thành phố, triển khai nhanh thực hiện chỉ thị này đến Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các sở, ngành và các Đoàn thể thành phố nhằm thực hiện ngay các chỉ đạo nêu trên, góp phần ngăn chặn dịch cúmg gia cầm tái phát trên địa bàn thành phố. Hàng tuần Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cùng Sở Thương mại, Sở Y tế và Công an thành phố tổng hợp báo cáo gởi Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình liên quan đến công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm, thủy cầm. Riêng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có báo cáo  nhanh hàng ngày tình hình chống dịch cúm gia cầm, thủy cầm ở thành phố, báo cáo cho Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố từ nay cho đến khi tình hình dịch cúm  gia cầm, thủy cầm  được ngăn chặn hoàn toàn./.

 

 

 Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- TTUB : CT, các PCT
- Văn phòng Thành ủy
- Các sở, ngành, Đoàn thể
- UBND các quận-huyện
- Các Báo, Đài, Truyền hình ở TP
- VPHĐ-UB: CPVP
- Tổ TH, CNN, TM, ĐT, VX
- Lưu (CNN-Đ)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thiện Nhân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 17/2004/CT-UB về tăng cường công tác phòng chống dịch cúm gia cầm do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.745
DMCA.com Protection Status