Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 17/2003/CT-UB về tăng cường quản lý, phát triển cấp nước và sử dụng tiết kiệm nước sạch trên địa bàn Thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 17/2003/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đỗ Hoàng Ân
Ngày ban hành: 21/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 17/2003/CT-UB 

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2003 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, PHÁT TRIỂN CẤP NƯỚC VÀ SỬ DỤNG TIẾT KIỆM NƯỚC SẠCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Trong những năm qua công tác đầu tư xây dựng, cải tạo và phát triển hệ thống cấp nước trên địa bàn Thành phố theo Chỉ thị số 40/1998/CT-TTg ngày 14/12/1998 và Quyết định số 50/2000/QĐ-TTg ngày 24/4/2000 về việc Quy hoạch hệ thống cấp nước Hà Nội đến năm 2010 và định hướng phát triển đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ đã có những chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả nhất định, tình hình cấp nước sạch ở Thủ đô Hà Nội đã được cải thiện đáng kể, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Trong đô thị có vùng, có khu còn thiếu hoặc chưa được cấp nước sạch theo mạng lưới của Thành phố.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư cải tạo và phát triển hệ thống cấp nước theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ duyệt gặp nhiều khó khăn, chậm phát huy tác dụng, khâu phân phối và quản lý việc sử dụng nước sạch chưa tốt, tình trạng sử dụng lãng phí nước sạch ở đầu nguồn còn phổ biến, tỷ lệ thất thoát và thất thu nước sạch còn cao, tốc độ phát triển đô thị nhanh, dân cư đô thị đông đã làm tăng thêm tình trạng thiếu nước sạch trên địa bàn Thành phố, nhất là trong những tháng mùa hè nắng nóng càng trở nên căng thẳng, gây ảnh hưởng không tốt đến sản xuất và đời sống của nhân dân Thành phố.

Để khắc phục tình trạng nói trên, trước mắt là trong mùa hè năm 2003 và các năm tiếp theo, UBND Thành phố Hà Nội chỉ thị:

1/ Sở Giao thông công chính tập trung chỉ đạo các Công ty Kinh doanh nước sạch, các chủ đầu tư và phối hợp và phối hợp với các ban, ngành đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phát triển hệ thống cấp nước Thành phố theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Tổ chức kiểm tra, rà soát đánh giá lại mục tiêu, nội dung, định hướng, biện pháp thực hiện quy hoạch; Nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh một số nội dung phù hợp với điều kiện thực tế của Thành phố, báo cáo UBND Thành phố xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ.

- Đối với các dự án đầu tư cấp nước đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, phải kiểm tra kỹ, cân đối đảm bảo đủ nguồn vốn để hoàn thành đúng tiến độ, đưa vào sử dụng đạt hiệu quả cao.

- Sở Quy hoạch kiến trúc, Sở Địa chính nhà đất, Sở Nông nghiệp và PTNT và các sở, ngành có liên quan có trách nhiệm kiểm tra, giải quyết ngay về địa điểm và cấp giấy phép khai thác tài nguyên cho các dự án về cải tạo phát triển hệ thống cấp nước của Sở Giao thông công chính, của Công ty Kinh doanh nước sạch Hà Nội để đầu tư xây dựng các giếng khai thác nước ngầm thay thế các giếng đã suy thoái, đảm bảo công suất cấp nước của các nhà máy hiện có.

2/ Sở Giao thông công chính có trách nhiệm chỉ đạo các Công ty Kinh doanh nước sạch song song với việc cải tạo, mở rộng, phát triển hệ thống cấp nước của Thành phố phải đẩy mạnh chương trình chống thất thu, thất thoát nước sạch; tăng cường công tác quản lý, thường xuyên tổ chức kiểm tra, sửa chữa khắc phục hậu các sự cố, hư hỏng rò rỉ xong trước 48 giờ, có kế hoạch lắp đặt đồng hồ đo đếm nước sạch đảm bảo chất lượng cho các hộ sử dụng nước, các nhu cầu phục vụ lợi ích công cộng (cứu hỏa, tưới, rửa ...). Tổ chức, sắp xếp, kiện toàn lại khối quản lý dịch vụ, phân phối nước sạch và khối sản xuất nước sạch để hoạt động có hiẹu quả.

3/ Các Công ty Kinh doanh nước sạch có trách nhiệm xây dựng phương án cấp nước sạch trong mùa hè với phương châm cấp nước tốt nhất cho các nhu cầu sử dụng; Kịp thời có các giải pháp vận hành mạng lưới để cấp nước và kết hợp giải pháp cấp nước ngay bằng xe téc ở khu vực không thể cấp nước bằng giải pháp vận hành mạng; Tăng cường kiểm tra, có những giải pháp xử lý kiên quyết, kịp thời những khu vực bị mất nước, những cơ quan, tổ chức, hộ gia đình sử dụng lãng phí nước sạch; tổ chức thông tin, đăng báo công khai những khu vực thiếu nước, khó khăn về nguồn nước, cấp nước theo giờ, tạm dừng cấp nước do mất điện, khắc phục sự cố để nhân dân biết, chủ động tiết kiệm sử dụng nước sạch, có biện pháp hạn chế sử dụng nước sạch vào những dịch vụ như rửa xe, tưới cây.

4/ UBND các cấp, trước hết là UBND các phường, thị trấn phải phối hợp chặt chẽ với các Công ty Kinh doanh nước sạch thường xuyên kiểm tra, giám sát việc lắp đặt, sửa chữa, sử dụng và bảo vệ hệ thống cấp nước tại phường của cán bộ, nhân viên ngành cấp nước; tổ chức tuyên truyền vận động và hướng dẫn cho các tổ chức và nhân dân sử dụng tiết kiệm nước sạch, chống thất thu và thất thoát nước sạch để tăng cường nguồn nước cho những khu vực thiếu nước, khó khăn về cấp nước sạch; có trách nhiệm phối hợp với ngành nước, Sở Giao thông công chính triển khai các giải pháp khi cải tạo hệ thống cấp nước, kiểm tra, giám sát thời gian thực hiện và chất lượng công trình.

- Nếu nguồn nước sạch được đưa đến địa bàn nhưng không tổ chức được việc lắp đặt phục vụ nhu cầu sử dụng của nhân dân thì UBND các quận, huyện, UBND phường, thị trấn phải chịu trách nhiệm với Thành phố về hậu quả gây ra.

- Nếu nguồn nước sạch không đưa được đến địa bàn, khôg báo cáo rõ nguyên nhân và thời gian khắc phục thì các Công ty Kinh doanh nước sạch và Sở Giao thông công chính phải chịu trách nhiệm trước Thành phố vè các hậu quả gây ra.

5/ Sở Giao thông công chính phối hợp với Sở Văn hóa thông tin xây dựng chương trình tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, các loại hình tuyên truyền tới từng người dân, các đối tượng sử dụng nước sạch về công tác bảo vệ hệ thống cấp nước, sử dụng nước tiết kiệm và chống lãng phí nước sạch.

6/ UBND Thành phố chủ trì giao ban hàng tháng để phối hợp về công tác cấp nước sạch trên địa bàn Thành phố, giao ban theo chuyên đề về kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quản lý, phát triển hệ thống cấp nước Thành phố.

UBND Thành phố yêu cầu các cấp, các ngành, các đơn vị trực thuộc Thành phố thực hiện tốt các nội dung trên, tạo sự chuyển biến rõ rệt, mạnh mẽ, đảm bảo cấp nước sạch tốt nhất trong mùa hè 2003 và các năm tiếp theo./.

 

 

TM/ UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 17/2003/CT-UB về tăng cường quản lý, phát triển cấp nước và sử dụng tiết kiệm nước sạch trên địa bàn Thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.876

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.102.38