Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 16/CT-UBND tăng cường bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô hanh Yên Bái 2016

Số hiệu: 16/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Nguyễn Văn Khánh
Ngày ban hành: 17/11/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
YÊN BÁI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Yên Bái, ngày 17 tháng 11 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ RỪNG, PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG MÙA KHÔ HANH NĂM 2016-2017

Trong thời gian qua, các cấp, các ngành, các địa phương, các chủ rừng và nhân dân đã có nhiều cố gắng, tích cực triển khai công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Nhờ đó, diện tích rừng qua các năm tăng dần, độ che phủ của rừng trên địa bàn toàn tỉnh đạt 62,2%, môi trường sinh thái tiếp tục được cải thiện.

Tuy nhiên, theo báo cáo của các cơ quan chức năng, tình hình khai thác, vận chuyển, tiêu thụ lâm sản trái phép thời gian qua diễn biến phức tạp, số vụ vi phạm có chiều hướng gia tăng; do ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại và băng tuyết đầu năm 2016 đã làm nhiều diện tích rừng trên địa bàn các huyện, đặc biệt ở hai huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Cang Chải bị chết rét; nhiều cây, cành, lá khô rất dễ bén lửa. Theo dự báo, mùa khô hanh năm 2016-2017, thời tiết diễn biến “bất thường”, nắng nóng, khô hạn kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao.

Đchủ động tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn có hiệu quả nạn cháy rừng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các địa phương trong tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Ban Chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh quán triệt, triển khai nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn; tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến toàn thể nhân dân về tình hình phức tạp liên quan đến công tác bảo vệ rừng, diễn biến thời tiết khô hanh, chủ động đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

2. Các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ; Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Chỉ thị số 568/CT-BNN-TCLN ngày 20/01/016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trước, trong và sau tết nguyên đán Bính Thân, năm 2016.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tại địa phương; chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng;

- Xây dựng, lắp đặt hệ thống biển báo, biển cấm. Thiết lập mạng thông tin liên lạc phục vụ hiệu quả công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, đặc biệt đối với công tác chỉ huy chữa cháy. Bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ tại các chốt, trạm chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng trong các tháng khô hanh tại những nơi có nguy cơ cháy rừng cao. Thường xuyên quán triệt và thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”.

- Riêng những địa phương có nguy cơ cháy rừng cao như huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên cần tăng cường quản lý các hoạt động canh tác nương rẫy. Trong thời kỳ cao điểm khô hn (cấp dự báo cực kỳ nguy hiểm) cần quy định cụ thể khu vực cấm đốt nương làm rẫy và những hành vi dùng lửa khác ở những khu vực trọng điểm, có nguy cơ cháy rừng cao. Hướng dẫn, kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc đốt nương làm rẫy ở những vùng theo quy hoạch. Tổ chức cho các hộ gia đình ký cam kết thực hin các quy định bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trong từng cộng đồng dân cư.

- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm bố trí lực lượng thường trực công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Ngăn chặn có hiệu quả tình trạng khai thác, vận chuyn, tiêu thụ lâm sản trái phép nhất là tại huyện Trạm Tấu, Văn Yên. Nắm bắt, theo dõi, xử lý thông tin, dự báo, cảnh báo tình hình cháy rừng. Kịp thời tham mưu đề xuất các biện pháp chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng. Thường xuyên đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng để các lực lượng và người dân biết chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng. Theo dõi, tổng hợp, định kỳ (hoặc đột xuất khi có yêu cầu) báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

5. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện quy chế phối hp trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm, chính quyền các cấp tchức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng đảm bảo ứng phó kịp thời với các tình huống cháy rừng xảy ra; sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện đhỗ trợ các địa phương trong việc chữa cháy rừng.

6. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái có trách nhiệm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng thời lượng phát sóng, kịp thời đưa thông tin về cảnh báo và dự báo nguy cơ cháy rừng.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí bảo đảm cho các ngành và các địa phương tổ chức thực hiện công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô hanh năm 2016-2017.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm nội dung Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
;
- Các s, ban, ngành đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh (Đ/c Yên);
- Lưu: VT, NLN
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 16/CT-UBND ngày 17/11/2016 về tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô hanh năm 2016-2017 do tỉnh Yên Bái ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.958

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!